Strategisch Adviseren

Intro

Vergroot je handelingsrepertoire als strategisch adviseur

 • Leer vanuit diverse perspectieven jouw advies in te brengen op het strategisch niveau van een organisatie.
 • Voer woord en wederwoord op strategisch niveau – voorbij het eigen domein – en krijg zicht op de impact van het advies op het totaal van de organisatie.
 • Weet jezelf beter te profileren en te positioneren in een complex krachtenveld.
 • Leer een nieuwe ‘taal’ om beter aan te sluiten bij de doelgroep (bestuur, RvT, directie of MT).
 • Leer om vanuit je vertrouwde domein (HR, Fin, Log, etc.) breder te kijken en relevante verbindingen te maken met andere domeinen.
 • Vergroot je impact als adviseur bij interne en/of externe klanten.
 • Krijg meer duidelijkheid over je eigen rol en positie oftewel strategisch positioneren.
 • Krijg meer overzicht en inzicht in de diverse complexe systemen in organisaties en de interventies die werken vanuit je rol als strategisch adviseur.
 •  Word een stevigere gesprekspartner en stel je op een doeltreffende wijze op als gesprekspartner.

Je geeft advies aan de top van jouw organisatie of je geeft advies aan een klant over de lange termijn en zingevende vragen die binnen die organisatie spelen. Waar gaat de organisatie naar toe? Wat is onze bedoeling? Hoe zorgen we ervoor dat we van toegevoegde waarde blijven voor onze klanten? En hoe zorgen we ervoor dat we een betrouwbare partner zijn voor onze stakeholders? Het is niet zo dat jij alle antwoorden in huis hebt, maar je leert om samen – doorgaans in een integraal team – te werken aan visies die grensoverstijgend zijn. 

Heb regie over de verandering
Je hebt kennis en ervaring opgebouwd in een specifiek domein, bijvoorbeeld HRM, juridische zaken, ICT, techniek, logistiek of digital marketing, maar je bent in staat om vanuit jouw specifieke expertise mee te denken en grensoverstijgend de organisatie overkoepelend te adviseren. In jouw rol als strategisch adviseur help je de organisatie om haar strategische processen verder in te richten. Je werkt mee aan een strategisch strijdplan en je bent in staat om de leiders in de organisatie een stap verder te helpen bij het richten van de organisatie.

Het programma Strategisch Adviseren is voor senior professionals die hun impact als strategisch of business partner voor management en directie zichtbaar willen vergroten. Daarnaast is het programma zeer geschikt voor senior professionals die meer zicht willen krijgen op de impact van het advies op het totaal van de organisatie.

Gratis kennismaken met onze trainingen? Proef de stijl via een live sessie tijdens de Online Proeverij.

Veilige leer- en werkomgeving
Jouw veiligheid en die van onze medewerkers staat voorop. Daarom werken we vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs
We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek, zodat je weet welke training van de Baak het best bij jou past. Bel of mail ons via: 
advies@debaak.nl | 0343-556369.

Investering

Duur

Alle beschikbare data zijn volgeboekt. Aanmelden voor de wachtlijst kan via het tabblad "Startdata".

Prijs (excl. BTW) Help

De prijs is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk, als je bedrijf geen BTW kan terug vorderen. Er komt dan 10% opslag bovenop de excl. BTW prijs, dit is voordeliger voor organisaties die geen BTW kunnen terugvorderen dan de prijs incl. BTW. Vraag bij je financiële afdeling na of je moet kiezen voor Prijs excl. BTW of Prijs BTW vrij.

5.195,00
Arrangement Meer info

Arrangementskosten zijn bijkomende kosten bij de training voor koffie, thee, lunch, diner e.d.. De prijs is exclusief BTW en is onder voorbehoud van wijzigingen.

€ 537,67
Overnachten Meer info

Overnachten wordt aanbevolen. Wij raden je aan om bij meerdaagse modules op onze locatie te overnachten, zodat het geleerde in alle rust kan bezinken. In deze training onderga je namelijk een intensief proces waarin je leert en verandert. Ook heb je dan de mogelijkheid om met je mededeelnemers je ervaringen te delen. Uit ervaring weten we dat blijven slapen een verdieping aan de trainingservaring geeft. De prijs is exclusief BTW en afhankelijk van het kamertype.

€ 225,72

Beschrijving

Persoonlijk, relevant en uitdagend
In het programma Strategisch Adviseren besteden we aandacht aan jouw eigen waarden, drijfveren en motieven en aan de manier waarop jij op unieke wijze kleur, impact en draagvlak brengt in een adviesrelatie. We werken aan adviesvaardigheden die je helpen om complexe vraagstukken te beschrijven door onder andere de inzet van narratieven, beeldtaal en kunst. Daarnaast gebruiken we diverse theorieën over complexiteit, emergentie en eigenaarschap. In het programma werken wij met ervaren professionals en gastsprekers. De leergroep is een peergroep van ervaren deelnemers die samen kennis en ervaringen uitwisselen.

Kijken naar het grotere plaatje
We oefenen met je om diverse rollen en posities in te nemen, in zowel je houding, taalgebruik als de wijze van presenteren. Je leert te spelen met je rol, positie, invloed en macht. We leren je reflecteren op je persoonlijke én professionele rol of functie, waardoor je vervolgens zelfstandig bezig blijft met jouw professionele groei.

Het programma Strategisch Adviseren is uitermate geschikt voor de meer ervaren adviseur die de stap heeft gezet – of wil zetten- om minder hands-on en juist meer vanuit overzicht te adviseren. In jouw rol als strategisch business partner help je de organisatie of klant om even achterover te leunen en te kijken naar het grotere plaatje door het stellen van de juiste, indringende en verdiepende vragen. Niet alleen over inhoudelijke zaken, maar juist ook door vragen over leiderschap, systemen en het krachtenveld. Wat is het wat je doet, waardoor dit probleem er nog steeds is? Welke patronen worden door de huidige systemen en stijl van leiderschap in stand gehouden, waardoor de vernieuwing geen kans krijgt? Wanneer ben je in staat om echt een baanbrekende beslissing te nemen? En met welke partijen ga je een strategische alliantie aan?

Wil jij jouw werk en organisatie naar een hoger niveau brengen?
Centraal in het programma staat de uitdaging om de doelen van mens en organisatie in lijn te brengen met de kansen en bedreigingen die de binnen- en buitenwereld bieden. Kortom, het is gericht op een betere aansluiting tussen de people en de business strategie.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs
We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek, zodat je weet welke training van de Baak het best bij jou past. Bel of mail ons via: 
advies@debaak.nl | 0343-556369.

Programma

Concrete handvatten om strategie, leiderschap en leren aan elkaar te verbinden.
Het programma Strategisch Adviseren bestaat uit 9 dagen, verdeeld over 7 modules. Het programma heeft een looptijd van ongeveer 6 maanden.

Vooraf aan de modules: individueel intakegesprek
Tijdens het intakegesprek verdiepen wij jouw leervraag en bespreken we hoe jouw strategische case en rol in de organisatie passen. Daarnaast krijg je een persoonlijke huiswerkopdracht.

Module 1: Persoonlijk Leiderschap (2 dagen, 5 dagdelen)
In deze module verken je jouw eigen rol en professionele identiteit. Je krijgt zelfinzicht in waarden, normen, overtuigingen en drijfveren die (on)zichtbaar ten grondslag liggen aan je gedrag en handelen.

 • Verken jouw rol en positie, jouw concrete beelden bij de toekomst en hoe je zelf als instrument bent in de relatie tot anderen.
 • Krijg (in)zicht in jouw eigen gedrag, normen en waarden, overtuigingen en stijl.
 • Krijg inzicht in ‘Hoe toekomstbestendig ben ik?’ Formuleer competenties, vaardigheden en gedrag ten aanzien van het realiseren van je persoonlijke leerdoelen en strategische (verander)vraagstuk tijdens het programma.

Module 2: Strategie en waarde creatie (1 dag, 2 dagdelen)
In deze module verken je jouw organisatie en context (sector) waarin je opereert en leer je begrijpen hoe mens en organisatie zich op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) tot elkaar verhouden. Je leert anders kijken en de kracht van (ander) perspectief te benutten om waarde te creëren.

 • Krijg inzicht in relevante trends voor je eigen organisatie en werkcontext.
 • Leer de samenhang tussen mens en organisatie te doorgronden en verken instrumenten om verschillen hierin effectief te benutten.
 • Ontwikkel een gemeenschappelijke taal die sociale en bedrijfsmatige perspectieven verbindt. 

Module 3: Zien en benutten van verschil (1 dag, 2 dagdelen)
In deze module maak je kennis met verschillende perspectieven en concepten die uitgaan van de kracht van verschil en perspectief. Maatschappelijke thema’s komen aan de orde. Je begrijpt hoe je verschillen groter kunt maken om deze vervolgens effectief te benutten en te communiceren voor een duurzamer resultaat. Je stelt je aanname systemen ter discussie. 

 • Krijg inzicht in het belang en de betekenis van perspectiefwisseling voor anders denken en doen.
 • Word bewust van de kracht van verschil en leer deze kracht te benutten in het ontwerp van interventies.
 • Ervaar een persoonlijke manier van vertellen die verbindt door helderheid in verschil en met de nadruk op de gemeenschappelijkheid van je missie en doel.

Module 4: Waarden-gedreven adviseren (1 dag, 2 dagdelen)
In deze module ga je actief aan de slag met jouw veranderopgave en doorloopt daarbij verschillende stappen van een verandertraject. Je krijgt inzicht in jouw eigen rol en de basisingrediënten die nodig zijn om verandering effectief te ‘sturen’. Centraal staat: hoe krijg je je opdrachtgever mee in jouw waarden-gedreven visie en handelen? Samen creëren we onze eigen verandermodellen op basis van veranderkundige theorie en concepten. We werken met een ‘modellen bingo’ om zelf verandermodellen te bouwen. 

 • Versterk je bewustzijn ten aanzien van je rol en geef vanuit persoonlijke waarden richting aan verandering. Hoe krijg je jouw opdrachtgever mee in jouw waarden-gedreven visie?
 •  Krijg inzichten en handvatten om veranderkundige modellen toe te passen op je eigen casuïstiek.

Module 5: Een systeembril voor samenwerkingsrelaties (1 dag, 2 dagdelen)
In deze module verken je je persoonlijke rol en positie binnen de professionele context en het professionele netwerk waarin je werkzaam bent. Je ervaart welke complexe dynamieken binnen de organisatie spelen en het belang van gezamenlijke betekenisgeving bij beïnvloeding en verandering. Je leert anders te kijken en je leert hoe je beweging krijgt in het systeem.

 • Versterk je bewustzijn ten aanzien van je eigen rol en positie vanuit het perspectief van macht, invloed en betekenisgeving.
 • Krijg inzicht en handvatten om het eigen relatienetwerk en de belangrijkste stakeholders (en onderlinge dynamiek) uit de eigen werkpraktijk in kaart te brengen.
 • Versterk eigenaarschap en executie van (verander) initiatieven bij jouw belangrijkste stakeholders.
 • Realiseer relevante en effectieve interventies aan de hand van een stakeholders analyse.

Module 6: Positioneren en verbinden (1 dag, 2 dagdelen)
In deze module ga je actief aan de slag met het vergroten van je impact en je strategische rol in relatie tot anderen. Op basis van het gedachtegoed van Kohlrieser verkennen we de randvoorwaarden en behorende vaardigheden die bijdragen aan vertrouwen en groei. Je leert door te ervaren en actief te oefenen met acteurs en daarin vertrouwen te ontwikkelen en de eigen stijl van verbinden te herkennen.

 • Versterk je vertrouwen en bewustzijn en leer je vanuit persoonlijke waarden en talenten te binden aan anderen.
 • Vergroot jouw impact en geloofwaardigheid als gesprekspartner in relatie tot anderen.
 • Krijg inzichten en handvatten om de eigen stijl van communiceren en verbinden toe te passen op de eigen casuïstiek.
 • Vertaal doelen en inzichten naar concrete ontwikkelpunten en acties voor de implementatie van je concrete challenge.

Module 7: Mobiliseren van veranderen – creëer beweging en Proeve van bekwaamheid (2 dagen 4 dagdelen)
Tijdens dag 1 word je uitgenodigd om op eigen wijze je eigen veranderopgave te pitchen en je belangrijkste vragen en inzichten met de groep te delen. Je presenteert je verhaal uiteindelijk aan belangrijke stakeholders in je bedrijf. Je bent partner in business en weet de verbinding te maken en hierdoor vertrouwen te winnen bij de klant/ opdrachtgever.

 • Doe concrete ervaring op met het gezamenlijk vormgeven van verandering met een groep van professionals.
 • Krijg inzichten en handvatten om best practices toe te passen binnen de eigen organisatiecontext.

Tijdens dag 2 houden we een Grand Finale waarin we de geleerde lessen en de resultaten van het programma op een rij zetten. We presenteren de resultaten van de challenges en reflecteren met elkaar op de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie gegeven de koers van het bedrijf.

 • Veranker de leeropbrengsten van het programma.
 • Vertaal de doelen en inzichten naar concrete toekomstige acties voor je verdere ontwikkeling.
 • Bouw een hechte peergroep als netwerk voor de toekomst.

Intervisie
Gedurende het programma werken deelnemers middels intervisiebijeenkomsten en samen met een buddy aan hun inhoudelijke en professionele ontwikkeling.

Studiebelasting
Naast de opleidingsdagen dien je rekening te houden met een extra studiebelasting van ongeveer 3 tot 8 procent van de duur van de gehele opleiding. Tussen de modules werk je aan huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten.

Tip: alles uit je training halen? Blijf overnachten!
Blijven slapen geeft gegarandeerd een verdieping aan de trainingservaring. Zo kun je alles wat je tijdens de training leert rustig op je laten inwerken. Bovendien kun je je ervaringen met andere deelnemers delen. Onze comfortabele hotelkamers zijn gewoon op onze trainingslocaties. In de prachtige, bosrijke omgeving of bij de ruisende zee kom je helemaal tot rust. Je reserveert de overnachtingen via het inschrijfformulier.

Coaching &Co: meer verdieping na jouw training<
Wil je na jouw training verder leren? Schrijf je dan in voor Coaching &Co. Daarmee gaat jouw leerproces ook na de training door. Zo breng je jezelf en jouw organisatie verder!

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs
We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek, zodat je weet welke training van de Baak het best bij jou past. Bel of mail ons via: advies@debaak.nl | 0343-556369.

Voor wie

Je adviseert vanuit een externe positie een klant op strategisch niveau of vanuit een interne positie aan de directie, RvB, bestuur of MT. Je adviseert over strategische vraagstukken of vraagstukken die van invloed zijn op de strategie van een organisatie.

Deelnemers aan deze training hebben over het algemeen de volgende functies: Marketing Manager, Strategisch HR Business Partner, Talent & Leadership Adviseur, Senior Controller, Organisatieadviseurs.

 • Je bent een strategisch business partner (intern of extern) en adviseert rechtstreeks aan directie, MT, RVB.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op tactisch strategisch niveau.
 • Je hebt als professional expertise opgebouwd in een specifiek domein (HR, logistiek, finance etc.).
 • De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan dit programma is ongeveer tussen de 35 en 50 jaar.
 • Je hebt een HBO of WO werk- en denkniveau.

Samen leren
De groep bestaat uit 6 tot 12 personen. Wij creëren een veilige leeromgeving waarin je waardevol met elkaar kunt sparren over de inhoud van de training én over jouw werksituatie.

Maatwerk voor jouw organisatie
Ben je op zoek naar deze training voor een incompany traject? Of wil je in gesprek met één van onze experts over de ontwikkelingsmogelijkheden voor jouw organisatie? Onze adviseurs helpen je graag: advies@debaak.nl | 0343-556369. 

Het team

 • Caroline van der Linden
  Naam
  Caroline van der Linden
  Functie
  Organisatiecoach | Executive coach | Leadingtrainer

  Lees meer...

 • Josette de Goede
  Naam
  Josette de Goede
  Functie
  Trainer verandercapaciteit, toezichthouder, company mentor, executive coach

  Lees meer...

 • Edward Overzee Gallas
  Naam
  Edward Overzee Gallas
  Functie
  Programmamaker | Trainer

  Lees meer...

Startdata

Plaatsen beschikbaar
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Reserveer een plek op de wachtlijst
Startdatum en planning Locatie Beschikbaar
20 apr 2022 - 09:00 uur meer details minder details Noordwijk, Driebergen Ja

Module planning 20 apr 2022 - 09:00 uur

 • SA 2 - Module 1

  Datum
  20 apr 2022 - 09:00 uur  t/m  21 apr 2022 - 17:00 uur
  Locatie
  Noordwijk
 • SA 2 - Module 2

  Datum
  03 mei 2022 - 09:30 uur  t/m  03 mei 2022 - 17:00 uur
  Locatie
  Driebergen
 • SA 2 - Module 3

  Datum
  09 jun 2022 - 09:30 uur  t/m  09 jun 2022 - 17:00 uur
  Locatie
  Driebergen
 • SA 2 - Module 4

  Datum
  29 jun 2022 - 09:30 uur  t/m  29 jun 2022 - 17:00 uur
  Locatie
  Driebergen
 • SA 2 - Module 5

  Datum
  06 sep 2022 - 09:30 uur  t/m  06 sep 2022 - 17:00 uur
  Locatie
  Driebergen
 • SA 2 - Module 6

  Datum
  29 sep 2022 - 09:30 uur  t/m  29 sep 2022 - 17:00 uur
  Locatie
  Driebergen
 • SA 2 - Module 7

  Datum
  17 okt 2022 - 09:30 uur  t/m  18 okt 2022 - 17:30 uur
  Locatie
  Noordwijk

Ervaringen

.

Anderen bekeken ook

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.
Scroll up