Vaardigheden van jonge vaktechnici ontwikkelen is cruciaal voor je succes

News Detail

Welke competenties maken je organisatie future proof ?

<br>Goede ICT-talenten aantrekken is lastig. Het aantal ICT-rollen binnen een organisatie die van belang zijn om voor continuïteit en vernieuwing te zorgen zal sterk toenemen, de vraag is daarom groot. De ontwikkeling van technisch talent met een invloedrijke of leidende rol om de vernieuwing aan te jagen, vormt een bijzondere uitdaging. Talentontwikkelaar Martijn van Haagen van de Baak vertelt welke vaardigheden en competenties verder ontwikkeld moeten worden om als organisatie future proof te worden.

Java, machine learning, cryptocurrencies, robotisering, kunstmatige intelligentie en databeveiliging staan volop in de aandacht. “Dat betekent dat de organisatie afhankelijker wordt van de vaak jonge mensen die daar goed in zijn en die de digitale transitie kunnen begeleiden”, zegt Martijn van Haagen. In talentprogramma’s besteden organisaties steeds meer aandacht aan het ontwikkelen van deze mensen, om ze in staat te stellen deze voortrekkersrol in de toekomst te vervullen. Van Haagen: “Een organisatieklimaat waarin ondersteuning en ontwikkeling centraal staan is nodig.”

Flexibiliteit ontwikkelen

Van Haagen: “Organisaties moeten soms razendsnel op veranderingen in hun omgeving kunnen inspelen.” Dat vraagt een hoge mate van flexibiliteit en discipline van medewerkers. Maar bovenal de vaardigheid om open te staan voor verandering en zelfstandig nieuwe competenties aan te leren.

Beter leren samenwerken, communiceren en beïnvloeden

Het ontwikkelen van technici is een specialisme binnen de talentontwikkeling. Met hun gespecialiseerde achtergrond hebben technische professionals vaak minder ervaring met samenwerking en communicatie. “Terwijl het in hun toekomstige rol juist in hoge mate om samenwerken en beïnvloeden draait”, zegt Van Haagen. Om te zorgen dat de organisatie snel op ontwikkelingen kan reageren, trekken afdelingen zoals marketing, productie en ICT vaak samen op. Daarbij wordt onder meer gewerkt met de agile-methodiek, waarbij zelfstandige teams in een interactief proces samenwerken. Van Haagen: “Hierbij is aanpassingsvermogen en inlevingsvermogen nodig.” Daar moet dus aan worden gewerkt met bijvoorbeeld een training voor persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik maken van de context en van relatienetwerken

“Naast voldoende technische bagage moet je als technisch talent ook in staat zijn om met een netwerk van professionals tot een goed resultaat te komen”, zegt Van Haagen.  Om de leiderschaps-, de sociale en de communicatieve vaardigheden te versterken moet bewustzijn ontstaan van de context waarin wordt gewerkt, en hoe daarop – formeel of informeel – invloed kan worden uitgeoefend. De talenten worden getraind om beter met confrontaties om te gaan en doelgericht te werk te gaan. Ook het opbouwen van relatienetwerken verdient veel aandacht. Van Haagen: “Als je in staat bent de juiste mensen om je heen te verzamelen, kun je niet alleen je eigen inhoudelijk ontwikkeling stimuleren maar heb je ook een netwerk om op terug te vallen bij moeilijke momenten in je leidinggevende rol.”

Emotionele Intelligentie als uitdaging

Talentontwikkeling is méér dan alleen zorgen dat de deelnemers aan een training in de toekomst goed functioneren, aldus Van Haagen. “Je wilt bovendien dat ze voldoende ruimte krijgen om iets aan de organisatie toe te voegen.” Kundige professionals hebben veel toe te voegen, maar daarvoor is soms een extra investering nodig, om het potentieel naar de oppervlakte te halen. Van Haagen: “Voor mensen met een hoog IQ en veel expertise kan het ontwikkelen van EQ soms een uitdaging zijn. Soms moet het inlevingsvermogen worden verbeterd om een vruchtbare samenwerking mogelijk te maken. Maar het loont zeker de moeite om zo’n investering te doen. Het is niet alleen een financiële investering maar ook een investering in interne betrokkenheid, ondersteuning en begeleiding.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up