Innovatie met maatschappelijke impact

De wereld is in transitie. We hebben grenzen bereikt. Op het gebied van onze natuur (Planet) van economische modellen (Profit) en het organiseren van bedrijven (People). Niet alleen de overheid maar juist organisaties spelen een cruciale rol in de beweging naar een duurzame samenleving.

Impact

De drang naar meer maatschappelijke impact speelt overal een rol. De overheid doorbreekt bijvoorbeeld traditionele subsidiesystemen, banken veranderen financieringsbeoordelingen en bedrijven hun businessmodel en organisatiemodel. Denk aan de Gemeente Rotterdam die jeugdwerkloosheid op een vernieuwende manier terugdringt, Buurtzorg die zelfsturing toepast of banken die micro kredieten verschaffen.

Netwerkmaatschappij

Deze voorbeelden laten zien dat onze hiërarchische, top-down samenleving kan veranderen in een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Van organisaties vergt dit het loslaten van controle, denken vanuit de lange termijn en voorbij directe baten, en uitgaan van samenwerking in plaats van competitie.

Onze manier van werken is:

  • No nonsens, met dat aan de slag wat speelt, met oog voor de complexiteit.
  • Doen wat je beoogd, met directe impact.
  • Anders georganiseerd, zoals bijvoorbeeld met al je stakeholders, over afdelingen heen.
  • Gericht zijn op een duurzame impact. Nu en op langere termijn.
  • Praktijk gericht, gebaseerd op kennis en theoretische modellen.

Proven Concept

Expeditie Sociale Innovatie

MVO Nederland organiseert in samenwerking met TNO, Syntens, INSCOPE en de Baak een ‘Expeditie Sociale Innovatie’ voor bedrijven in de topsectoren.

Sustainable Road Forward

Sustainable Road Forward (SRF) is een leernetwerk waarin vier bedrijven hun duurzame uitdagingen formuleren (hun challenging issues) om vervolgens met vieren deze bedrijfsambities te realiseren. Dit is een programma van de Baak en MVO Nederland.

“Het traject met Schiphol Group heeft nieuwe inzichten opgeleverd en een aantal heel concrete ideeën die we samen met de betrokken stakeholders verder gaan uitwerken. Door de openheid en betrokkenheid van mensen ontstond er een dynamiek die veel energie geeft. Dat kun je niet voor elkaar krijgen in een workshop van een middag. Daar heb je echt vakkundige begeleiding voor nodig.” Robert Metzke - Senior Director EcoVision Philips.

Wil je meer informatie over vernieuwingstrajecten met maatschappelijke impact? Neem dan contact op met onze adviseurs: 0343 55 63 69

Advies nodig

 

Neem contact op met onze adviseurs via

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl
  • Innovatie door talentontwikkeling

    Elke generatie kan iets eigens toevoegen aan de organisatie, mits ze daartoe in staat worden gesteld. De jongeren van nu kunnen een drijvende kracht zijn in innovatief werken en kunnen makkelijker inspelen op veranderende marktbehoeftes. De Baak heeft een concept ontwikkeld waar juist de jonge talenten in innovatieve leertrajecten grote veranderingen en innovaties in organisaties verankeren. Wij hebben inmiddels vele voorbeelden van succesvolle traineeships.

Scroll up