Empty Page Section

De uitdagingen van deze tijd noodzaken tot een nieuwe manier van managen

Het is niet overdreven te stellen dat de wereld in een nieuw tijdperk is beland. De netwerkeconomie, duurzaamheidkwesties, globalisering, technische ontwikkelingen en veranderend sociaal gedrag hebben invloed op organisatiestructuren en –processen. Mensen werken op andere manieren samen en van leiders worden nieuwe vaardigheden verwacht.

Van controle naar vertrouwen

De veranderingen in de maatschappij en organisaties gaan vaak zo snel, dat het moeilijk is om er proactief mee om te gaan. Het is een illusie dat je tijdig op alles kan anticiperen. Je kunt de dingen niet meer van te voren uitdenken; oplossingen ontvouwen zich tijdens het lopen. Dat is een omslag van controle naar vertrouwen in je mensen en je moet sneller kunnen schakelen dan ooit te voren. Strategische intelligentie is voor leiders een must: Het herkennen en beïnvloeden van systemen, structuren en verbanden binnen de organisatie.

In onze Management Development trainingen dagen we Management Teams uit op onderwerpen als samenwerken, innoveren en extreem flexibel en slim zijn. Daar horen o.a. de volgende skills bij: netwerken, beïnvloeden, motiveren en inspireren, het communiceren van visie en doelen, kritisch zijn, vertrouwen hebben en loslaten dat het alleen maar om de persoon van de leider gaat. Kort weg: hoe haal je gezamenlijk als team c.q. als organisatie het beste resultaat.

Aan de slag met een eigen case uit de organisatie

De Baak heeft ruim 60 jaar ervaring met Management Development maatwerk trainingen. De deelnemers zijn jonge talentvolle managers, maar ook leiders uit het topmanagement. Vanuit de doelstelling van de organisatie ontwikkelen we in samenwerking met de klant een programma dat volledig aansluit bij de leervraag, de deelnemers en de geformuleerde doelstelling van de organisatie. Ieder programma combineert strategische en persoonlijke ontwikkelingsdoelen in het ontwerp, de inhoud en de leermethodieken.

Om leren en werken zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, werken wij in de Management Development trainingen met echte en liefst urgente cases. Vaak wordt blended learning ingezet om snel resultaten te kunnen realiseren. Voorbeelden van veel voorkomende leerdoelen in Management Development trainingen zijn:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Stimuleren van ondernemerschap
  • Opleiden van talent voor de zwaardere managementposities
  • Ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal dan wel referentiekader voor het aanpakken van belangrijke issues
  • Ontwikkelen van een platform voor communicatie over strategie, visie en waarden tussen top- en middenkader
  • Creëren van een lerend management netwerk waardoor duurzame ontwikkeling op organisatieniveau mogelijk wordt
  • Verwerven van inzichten in specifieke management onderwerpen en het kunnen omzetten daarvan in resultaten

Wil je sparren met onze experts over het versterken van leiderschap in jouw organisatie? We komen graag en vrijblijvend bij je langs voor een Bouw-gesprek. Of bel voor informatie met onze adviseurs via 0343-556369. Lees meer over onze maatwerktrajecten.

Informatie of advies

Neem contact op met onze adviseurs via

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl
Scroll up