Empty Page Section

De kunst is een context te creëren waarin 'gewone' mensen uitgedaagd worden om samen 'buitengewone' dingen te doen.

Anders organiseren, sturen, leiden en ondernemen

Scrum, Lean, Holocracy, Semco Style, Agile, Waardengedreven; allemaal nieuwe, slimmere manieren of methodieken van organiseren om wendbaar en adaptief te blijven. Met als doel om als organisatie succesvol te blijven in de snel veranderende en complexe markt. Ook in jouw organisatie zal dit aan de orde van de dag zijn. Maar welke manier of methodiek pas je toe en hoe? Of is je organisatie gestart met “anders organiseren” maar stagneert het?

De Baak heeft ruim 60 jaar ervaring in het begeleiden en trainen van leiders op het gebied van “Anders organiseren, sturen, leiden en ondernemen.” Samen kijken we hoe deze theorieën toegepast kunnen worden in de praktijk van jouw organisatie. Wij ontwikkelen samen met jou een maatwerktraining om het talent, de kennis, de creativiteit en ervaring in je team of organisatie beter te benutten in alle complexiteit van de moderne context.

Waarom slimmer organiseren en leiden?

De markt verandert, maar ook de wensen en ambities van je medewerkers veranderen. Medewerkers van alle leeftijden zijn meer en meer eigenwijze professionals die vakmanschap, eigenaarschap en betrokkenheid leveren, maar daarnaast de ambitie hebben om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het geheel. Er is behoefte aan een meer uitdagende context (binnen en buiten de organisatie) waarin “gewone” mensen leiderschap tonen om samen buitengewone dingen te doen.

Om goed in te spelen op de wijzigingen in de markt én om deze professionals te binden is het noodzakelijk om te zoeken naar en experimenteren met nieuwe, slimmere manieren van organiseren. Manieren die uitgaan van betrekken, participeren, eigenaarschap nemen, co-creëren en samen resultaten behalen. Manieren die ruimte bieden aan het beter benutten van het grote potentieel aan talent, kennis, creativiteit en ervaring dat beschikbaar is in een organisatie.

  • Ricardo Semler (Zelfsturing Semco-stijl)
  • Frederic Laloux (Evolutionary-Teal Organization)
  • Brian Robertson (Holocracy) 
  • Lars Kolind (UNBOSS)
  • Otto Scharmer (Leading from the future)
  • Tony Hsieh (Delivering Happiness)
  • Peter Senge (Lerende organisatie)
  • Gary Hamel (De democratische organisatie)

Ben je geïnteresseerd in een training op maat voor jouw organisatie? Bel onze adviseurs via 0343-556369 of lees meer over onze incompanytrajecten.

Informatie of advies

Neem contact op met onze adviseurs via

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl
Scroll up