Op koers blijven

News Detail

Kruispunten op je pad: hoe weet je welke kant je op moet?

Het is een grote en moeilijke opdracht om in je leven op koers te blijven. Je koers vraagt voortdurende aandacht, want gaandeweg word je steeds voor keuzes gesteld, als kruispunten op je pad.

Soms zijn die keuzes eenduidig en heb je weinig tijd nodig om de goede richting te kiezen, maar vaker vormen keuzes werkelijke dilemma’s. Bij een dilemma betekent keuze voor het ene verlies aan de andere kant. Als je iets doet of kiest, dan doe je iets anders wat misschien ook belangrijk voor je is niet. Dat maakt dilemma’s moeilijk. De uitdaging is je op een passende manier te positioneren tussen de twee polen.

Invloed van ervaringen

Helaas speelt in het maken van je keuzes niet alleen je inschattingsvermogen van dit moment. Keuzes in je levensloop worden gemaakt op basis van je voorkeuren en zienswijzen, overtuigingen en waarden. Ook die komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn ontstaan gedurende je ontwikkeling. Een schokkende gebeurtenis ergens in je kindertijd kan je geleerd hebben dat de wereld onveilig is. Die ‘conclusie’ nestelt zich diep in je systeem. Het wordt een basis van waaruit je nieuwe ervaringen waardeert. Zo hebben je ervaringen invloed op de manier waarop je kiest bij latere soortgelijke omstandigheden.

Jouw pure ervaring

Je kunt zeggen dat gedurende de opeenstapeling van ervaringen je pure ervaring steeds meer op de achtergrond raakt. Eenmaal beroofd in een grote stad, voelt die stad nooit meer aan zoals vóór die vervelende ervaring. Je bent de stad anders, als minder vriendelijk gaan zien. De stad is niet veranderd, jouw ervaring wel. De keuzes die je maakt in die stad, zijn vanaf dat moment mede gebaseerd op die vervelende ervaring en de conclusies die je daaruit hebt getrokken.

Jouw beeld

Daarmee zijn veel dingen die je doet of laat niet rechtstreeks gericht op het hier-en-nu, ofwel de situatie zoals die nu is, maar op jouw beeld van het hier-en-nu. Dat beeld is gekleurd. Persoonlijke effectiviteit heeft te maken met het steeds beter onderscheid leren maken tussen jouw gekleurde manieren van kijken en de situatie zoals die is en wat deze van je verwacht. Dat onderscheid leren maken is een levenslang proces.

Fragment uit het boek: Persoonlijke ontwikkeling, worden wie je écht bent, van Godfried IJsseling, trainer leiderschap en persoonlijke ontwikkeling bij incompany trajecten en individuele opleidingen van de Baak.

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?

Bekijk onze trainingen

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up