Whitepaper | Hoe kun je invloed uitoefenen in complexe situaties?

Veel leiders bereiken hun leidinggevende positie vanuit sterke eigenschappen zoals daadkracht, expertise en inzet. Als ze eenmaal leider zijn, merken ze dat het nog niet genoeg is: voor effectief leiderschap is méér nodig.

Onze complexe werkelijkheid manifesteert zich op verschillende manieren. Om te beginnen is de mens al een ingewikkeld wezen en de manier waarop wij met elkaar communiceren, verbaal en non-verbaal, zakelijk en privé, maakt het er niet makkelijker op.

De complexiteit wordt verder versterkt door een toenemende schaalvergroting en globalisering van de maatschappij en een exploderend aantal technologische ontwikkelingen, zoals zelfdenkende auto’s en nieuwe communicatiemiddelen. Dit heeft effect op communicatiegedrag en machtsverhoudingen.

Als reactie op deze onvoorspelbare dagelijkse ontwikkelingen ontstaan in organisaties steeds fijnmaziger systemen van afspraken en regelgeving. Vat krijgen en invloed uitoefenen op deze werkelijkheid lijkt voor één enkel individu een onmogelijke taak. Toch blijkt in veel gevallen de sleutel bij jezelf te liggen.

Paradoxale opdracht

(Senior) managers, (senior) projectleiders of professionals die invloed moeten uitoefen in complexe situaties hebben een paradoxale opdracht: zij moeten overzicht en hanteerbaarheid creëren in een situatie die zich niet laat vormen en zich telkens lijkt te onttrekken aan eenduidige spelregels en patronen. Door het inzetten van sturingsinstrumenten en competenties wordt geprobeerd het begrijpelijk te maken voor alle partijen, maar tegelijkertijd weet je dat het een blijvend schipperen is tussen de verschillende werelden binnen en buiten organisaties. Hoe je dit doet leer je in onze training Invloed in Complexiteit. Lees er alvast meer over in dit whitepaper.

Vul je gegevens in en download de whitepaper 'Hoe kun je invloed uitoefenen in complexe situaties?'.

 
*
*
*
Scroll up