Wat is Liquid Leadership?

News Detail

Liquid Leadership is het leiderschap van de toekomst volgens Farid Tabarki. Hij is tijdgeest­onderzoeker en de founding director van Studio Zeitgeist. Dit bureau houdt zich bezig met het schetsen van de grote trendlijnen voor organisaties van 10 tot 15 jaar vooruit. Kenmerkend is volgens hen de verschuiving naar de vloeibare samenleving waarin radicale decentralisatie en radicale transparantie een belangrijke rol spelen.

De studio verwerkt hun kennis tot concrete adviezen en projecten waar veel (international opererende) organisaties hun voordeel mee doen. 

Organisaties binnen de ‘Liquid Society’

Er is een transformatie gaande in de maatschappij. De pyramide verdwijnt. In het nieuwe tijdperk, worden de verhoudingen tussen mensen steeds meer gelijk. In de vloeibare samenleving worden connecties makkelijk gelegd én verbroken wanneer daar noodzaak of kans toe is.

Volgens Farid Tabarki bestaat het transformatie speelveld uit de volgende trends en organisatieprincipes, wij gaan van:

  1. hiërarchie naar netwerk
  2. gesloten naar open
  3. vast naar vloeibaar
  4. schaarste naar overvloed
  5. proces naar spel
  6. transactie naar participatie
  7. product naar doel

Liquid Leadership

Daarin meegaand zullen organisaties meer flexibel en wendbaar worden. Zij zullen nieuwe management strategieën gaan uitproberen waarin ‘decision making circles’ snel gemaakt en ontmanteld kunnen worden. Management is dan geen positie meer maar een rol die iedereen kan vervullen. Dit is Liquid Leadership. Iedereen is een leider op het moment dat je die rol vervult. En daarbij is leiderschap ook een capaciteit van teams die niet hiërarchisch functioneren.

In de vloeibare organisatie werk je met targets en teams van mensen met capaciteiten (in plaats van ‘dit is mijn taak’). Dat vraagt van CEO’s een andere benadering. Je stelt de targets en maakt duidelijk waarvoor je organisatie er is. Daarop kunnen mensen aanhaken met hun passie en talent. Bij deze aanpak hoort dat je doorlopend feedback geeft. Een beoordelingsgesprek is niet meer van deze tijd.

Gevolg is dat de toekomst van werk bestaat uit coalities sluiten tussen talenten binnen organisaties of netwerken. Dat vraagt om mensen die creatief zijn met hun eigen talenten. Je rol wordt ‘liquid’: telkens ben je adaptief aan de situatie.

Het is daarom tijd om na te denken over welke houding, vaardigheden en kennis je als mens nodig hebt in een vloeibare organisatie. Dat is persoonlijk leiderschap. Een ervan is een innovatie mindset: ben je bereid om wat je gewend bent, los te laten en op een andere manier naar de wereld te kijken? Zorg ervoor dat jij en anderen in je organisatie tijd en ruimte maken om passies en talenten te ontdekken.

Radicale decentralisatie

Een onontkoombaar onderdeel van de ‘Liquid Society’ is decentralisatie. Onze economische en sociale systemen zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op de hiërarchische stelsels. Maar zoals we zagen, verschuiven de hiërarchische relaties steeds meer naar dynamische en vloeibare relaties. Zelfs de kleinste ‘hub’ kan tegenwoordig handelen binnen een complex systeem. Omdat consumenten steeds kritischer en veeleisender worden, moeten organisaties adaptief zijn naar veranderende behoeftes. Interactiviteit en verbinding tussen ‘hubs’ maar ook individuen, leidt tot snelle creativiteit en innovatie. Er komen steeds meer van deze specifieke groepjes of teams. Ook binnen organisaties ontstaan gedecentraliseerde en flexibele structuren.

Radicale transparantie

Mensen willen tegenwoordig steeds vaker weten hoe dingen gemaakt worden, hoe waardeketens werken en wie verantwoordelijk is voor wat. Organisaties zijn daarom bezig hun merk te ‘humaniseren’ door transparant en authentiek te zijn. Ze transformeren de relatie met de consument door hen actief te betrekken bij de ontwikkeling en beoordeling van producten en diensten. De macht wordt zo verschoven naar de klant, hij of zij kan invloed uitoefenen. Dit is een opstap naar de deel-economie, denk aan Airbnb, Uber en Wikipedia. In Noorwegen zijn alle belastingaangiftes openbaar. Transparantie wordt steeds meer een radicale eis, en zal steeds verder en dieper gaan.

Bron: Verschillende interviews met Farid Tabarki op youtube en tekst van de website van Studio Zeitgeist.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up