Lerend Leiderschap tussen ziel en zakelijkheid

News Detail

We zitten in een overgang naar een ander type leiderschap, van ‘baas’ naar ‘regisseur’. En dat past heel goed bij het sociale domein en de zorg, die dienstbaar zijn aan anderen, vindt Jules Koster, incompany adviseur bij trainingsinstituut de Baak.

Dit artikel verscheen in Publiek Denken;  Maart 2019

In een tijd van diepgaande democratisering van organisaties met steeds meer autonomie en zelforganisatie van medewerkers verandert er niet alleen veel voor professionals, maar ook voor managers, constateert Koster. “Leiderschap zagen we als een individuele eigenschap van mensen. Nu zien we het meer als eigenschap van een sociaal systeem, zoals een team of organisatie. Het is een rol die vervuld moet worden, waaraan iedereen kan werken.

Leiderschap vraagt om 2 dingen

Leiderschap vraagt tegenwoordig om twee dingen: een magneet en een kompas. De magneet is een stip aan de horizon, een helder doel dat ons trekt. Het kompas is een moreel kompas, de waarden van waaruit je werkt om het doel te bereiken en waarmee je niet gaat sjoemelen. Als je die twee zaken hebt, ervoor staat en ze ook uitstraalt, dan krijg je mensen mee.”

Het succes van de medewerker voorop

“De traditionele hiërarchische verhoudingen stammen uit de Industriële Revolutie en wankelen nu. Toen was het wel begrijpelijk: arbeiders stroomden naar de fabrieken en waren vaak laagopgeleid. Nu werk je met hoogopgeleide professionals en zitten organisaties om talenten verlegen. Een ambitieuze carrière boeit jongeren niet meer. Die willen geen last hebben van bazen, maar iets gaafs doen, waarbij ze bepaalde waarden hoog kunnen houden, zoals duurzaamheid. Zo’n verandering leidt ook tot ander leiderschap, meer dienend, voorwaarden scheppen voor het succes van de medewerkers. Ik zie trouwens ook wel een tegenbeweging, ook in het buitenland: een hang naar populisme, met leiders die met de vuist op tafel slaan.”

In Nederland zie je in de sociale en hulpverlenende sector al veel sociale innovatie volgens Koster. “Diensten maak je samen, je kunt moeilijk zeggen dat je een goede dienst hebt geleverd als de ander niet tevreden is. Dat vraagt een ander type leiderschap, waarbij je professionals de ruimte laat hun werk goed te doen.

Zakelijk met je ziel werken

“We moeten af van de enorme bureaucratie die alles wil vastleggen en controleren. Liever werken in onderling vertrouwen met minder regels die we ook echt handhaven, dan werken met heel veel regels die niemand zo nauw neemt. Dan kan er wel eens wat fout gaan, dat hoort erbij.
Het is een leerproces, waarin we gedreven werken aan dienstbaarheid aan anderen: tussen ziel en zakelijkheid. Die twee sluiten elkaar niet uit, integendeel, met je ziel werken kan heel zakelijk zijn.”

Vragen? Neem contact op met j.koster@debaak.nl

Incompany traject: Samen werken aan blijvende verandering

Wij zijn de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. In onze intensieve trainingen combineren wij intellect, intuïtie en interactie. De groeiende complexiteit in organisaties vraagt om nieuwe benaderingen. Daarom leren we mensen hoe ze bewust en op elk moment de juiste combinatie van hun kwaliteiten en die van anderen kunnen inzetten om kansen te creëren.

Naar de Baak Incompany

De Baak heeft veel ervaring met incompany trainingen rond Management Development, Team Development en (Young) Talent Development.

Wil je vrijblijvend met ons sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 0343-556369, advies@debaak.nl of het adviesformulier. Of kom naar de gratis informatie- en netwerkbijeenkomst(en) waarin we trends, uitdagingen en ‘learnings’ van incompany trajecten met elkaar delen.

Neem contact op voor advies over Incompany:

E-mail
incompany.aanvragen@debaak.nl
Scroll up