Leiderschapsstijlen: alle soorten leiderschapsstijlen op een rij

News Detail

Als leidinggevende kun je op verschillende manieren de mensen in jouw team aansturen. Meestal heb je een voorkeur voor een bepaalde stijl van leidinggeven. Toch zal – afhankelijk van de persoon, situatie of organisatie – de ene manier van leidinggeven effectiever uitpakken dan de ander. Het is daarom belangrijk om de verschillende stijlen van leidinggeven te kennen en flexibel toe te kunnen passen.

Stel je voor dat je aan het roer staat van een ambitieus team. De doelen zijn helder, de motivatie is hoog, maar toch lijkt het alsof je team niet optimaal presteert. Je vraagt je af: ligt het aan de aanpak? Aan de manier van communiceren? Of misschien aan de wijze waarop beslissingen worden genomen? Dit zijn momenten waarop het begrijpen van verschillende leiderschapsstijlen het verschil kan maken. Op deze pagina verkennen we de verschillende leiderschapsstijlen die je kunt aannemen of ontwikkelen. We behandelen als eerst een van de bekendste leiderschapsmodellen. Vervolgens nemen we andere populaire leiderschapsstijlen onder de loep. Tot slot, kijken we samen hoe je jouw leiderschapsstijl kunt vinden. Door je bewust te worden van je eigen stijl en die van anderen, kun je een werkomgeving creëren waarin iedereen zich erkend voelt en waarin het volledige potentieel van het team wordt benut.

Hersey en Blanchard's Situationeel Leiderschap Model
De vier leiderschapsstijlen volgens het Situationeel Leiderschap Model
Andere populaire leiderschapsstijlen
Welke leiderschapsstijl past bij mij?
Versterk jouw leiderschap skills

Hersey en Blanchard's Situationeel Leiderschap Model

In de leiderschaps literatuur kom je diverse leiderschapsstijlen en modellen tegen. Een van de bekendste modellen is het Situationeel Leiderschap Model (SLM) van Hersey en Blanchard. Situationeel leiderschap gaat over het inzetten van de juiste leiderschapsstijl op het juiste moment bij de juiste persoon. Dit model past goed bij een werkomgeving waarin medewerkers zich verder willen ontwikkelen en zeggenschap willen hebben en waarin je dat als leidinggevende wil sturen en coachen. Volgens het Situationeel Leiderschap Model zijn er vier leiderschapsstijlen: sturend, coachend, ondersteunend en delegerend. Hieronder lichten we deze vier leiderschapsstijlen kort toe, zodat je een idee krijgt . Voor een diepgaander inzicht en praktische tips over hoe je deze stijlen effectief kunt inzetten, kun je ons uitgebreide artikel over situationeel leiderschap raadplegen.

De vier leiderschapsstijlen volgens Situationeel Leiderschap Model

Sturend leiderschap (instruerende leiderschapsstijl)

Sturend leiderschap is ideaal voor situaties waarin teamleden weinig ervaring of zelfvertrouwen hebben met betrekking tot een bepaalde taak. De leidinggevende neemt hier een duidelijke sturende rol aan, waarbij taken en verwachtingen expliciet worden gedefinieerd en begeleiding wordt geboden. Deze stijl zorgt voor een gestructureerde leeromgeving en helpt teamleden om de basisvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandiger te worden.

Coachend leiderschap (begeleidende stijl)

Bij een coachende leiderschapsstijl is er nog steeds een sterke leidinggevende aanwezigheid, maar de focus ligt op het opbouwen van een relatie en het ontwikkelen van competenties. De leider moedigt teamleden aan om input te geven en deel te nemen aan het besluitvormingsproces, wat niet alleen hun vaardigheden verbetert, maar ook hun betrokkenheid en motivatie verhoogt. Deze stijl is effectief wanneer teamleden meer ervaring opdoen, maar nog steeds richting en feedback nodig hebben.

Ondersteunend leiderschap (ondersteunende stijl)

De ondersteunende stijl wordt toegepast wanneer teamleden competent zijn, maar mogelijk een gebrek aan toewijding of vertrouwen hebben. De leider treedt op als een facilitator, biedt aanmoediging en luistert actief. Deze benadering helpt bij het versterken van het zelfvertrouwen en bevordert een grotere autonomie bij het uitvoeren van taken. Het is een participatieve stijl die teamleden aanmoedigt om hun eigen initiatief te nemen.

Delegerend leiderschap (delegerende stijl)

Delegerend leiderschap is geschikt voor teamleden die zowel een hoge mate van competentie als een hoge mate van toewijding hebben. De leidinggevende vertrouwt de teamleden om verantwoordelijkheid op zich te nemen en zelfstandig beslissingen te nemen. Deze leiderschapsstijl bevordert onafhankelijkheid en is essentieel voor het ontwikkelen van toekomstige leidinggevenden binnen een organisatie. Het is de meest hands-off benadering van de vier stijlen, maar vereist nog steeds dat de leidinggevende beschikbaar is om ondersteuning te bieden waar nodig.

Andere populaire leiderschapsstijlen

Naast het bekende Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard zijn er talloze andere leiderschapsstijlen die elk hun eigen unieke benaderingen kennen. Veel leidinggevenden maken gebruik van een combinatie van stijlen, afhankelijk van de situatie en de behoeften van hun team en organisatie. Hieronder belichten we enkele van de meest voorkomende leiderschapsstijlen buiten de vier basisstijlen van situationeel leiderschap. Het begrijpen van de diverse stijlen kan jou als leidinggevende helpen om je eigen benadering te verfijnen en te kiezen wat het beste werkt in een specifieke context.

Autocratisch leiderschap

Autocratisch leiderschap is een stijl die wordt gekenmerkt door individuele controle van de leidinggevende over alle beslissingen en waar weinig ruimte voor input is van de andere groepsleden. Autocratische leiders domineren het besluitvormingsproces en dicteren werkmethoden en processen. Ze zijn vaak gericht op efficiëntie en resultaten, en minder op consensus of de bijdrage van medewerkers. In een autocratische leiderschapsstructuur zijn de lijnen duidelijk getrokken. De leider maakt de beslissingen en verwacht dat medewerkers deze zonder vragen te stellen volgen. Dit kan leiden tot snelle besluitvorming en is soms noodzakelijk in kritieke situaties waarin tijd van essentieel belang is.

Autocratisch leiderschap biedt daarnaast ook een duidelijke structuur. Taken en verwachtingen zijn helder gedefinieerd, wat kan helpen om verwarring te voorkomen en de uitvoering van taken te versnellen. In omgevingen waarin duidelijke richtlijnen en standaarden nodig zijn, kan deze leiderschapsstijl bijzonder effectief zijn.

De voor- en nadelen van autocratisch leiderschap

Autocratisch leiderschap kan effectief zijn in bepaalde scenario's, zoals in noodsituaties of wanneer strikte naleving van regels en procedures vereist is. Alleen is het belangrijk voor autocratische leiders om zich bewust te zijn van de impact die deze stijl kan hebben op het moreel en de motivatie van medewerkers. De stijl schept duidelijke en heldere verwachtingen, maar heeft ook zeker zijn valkuilen.

Voordelen:

 • Duidelijke richting: deze leiderschapsstijl biedt duidelijke richtlijnen en verwachtingen, wat kan helpen bij het verminderen van onzekerheid en verwarring onder medewerkers.
 • Snelle besluitvorming: autocratische leiders kunnen snel beslissingen nemen zonder overleg, wat efficiënt kan zijn in situaties waarin onmiddellijke actie vereist is.
 • Minder conflicten: beslissingen worden niet in twijfel getrokken, wat kan leiden tot minder conflicten binnen het team.

Nadelen:

 • Afhankelijkheid van de leidinggevende: teams kunnen te afhankelijk worden van de leider voor beslissingen, wat problematisch kan zijn als de leidinggevende niet beschikbaar of aanwezig is.
 • Weinig input van medewerkers: deze stijl ontmoedigt input van teamleden, wat kan leiden tot een gebrek aan creativiteit en participatie.
 • Demotivatie en onvrede: autocratisch leiderschap kan demotiverend werken en onvrede veroorzaken, vooral als medewerkers zich niet gewaardeerd voelen.

Democratisch leiderschap

Democratisch leiderschap is een leiderschapsstijl waarbij de leidinggevende besluitvormingsprocessen deelt met de groep, streeft naar consensus en de input waardeert van elk teamlid. Deze benadering is gebaseerd op het principe van samenwerking en gezamenlijke inspanning, waarbij de leider functioneert als een facilitator in plaats van een dictator zoals bij de autocratische leiderschapsstijl. Een democratische leidinggevende moedigt actieve participatie erg aan en stelt de teamleden in staat om hun eigen meningen en ideeën te delen. Dit leidt tot een gevoel van meer eigenaarschap en betrokkenheid bij het team, omdat iedereen een stem heeft in het besluitvormingsproces.

Democratisch leiderschap streeft naar consensus en zorgt ervoor dat beslissingen worden gedragen door het hele team. Dit bouwt onderling vertrouwen op en versterkt de relaties binnen de groep. Daarbij komt dat deze leiderschapsstijl creativiteit stimuleert binnen het team en kan leiden tot goede nieuwe ideeën of oplossingen.

De voor- en nadelen van democratisch leiderschap

Democratisch leiderschap is effectief in het bevorderen van betrokkenheid en het waarborgen van een hoge mate van teamtevredenheid. Het is wel belangrijk dat jij als leidinggevende de uiteindelijke beslissingen kan nemen, wanneer consensus niet mogelijk is, om stagnatie en onbeslistheid te voorkomen.

Voordelen:

 • Teamtevredenheid: teamleden voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd, wat de tevredenheid en het moreel kan verhogen.
 • Verhoogde betrokkenheid: een democratische leiderschapsstijl betrekt teamleden bij het besluitvormingsproces, wat kan leiden tot een hogere betrokkenheid en motivatie.
 • Diversiteit aan ideeën: door input van verschillende teamleden mee te nemen in een beslissing, kunnen meer creatieve oplossingen naar voren komen.

Nadelen:

 • Langzamere besluitvorming: door meerdere ideeën mee te nemen wordt het besluitvormingsproces vertraagd, wat niet ideaal is in situaties waarin snelle actie vereist is.
 • Overbelasting van informatie: te veel input kan weer leiden tot te veel informatie voor de leidinggevende om te verwerken, wat het moeilijk maakt om alle meningen te wegen en een definitieve beslissing te nemen.
 • Mogelijke conflicten: meer meningen betekent ook meer kans op conflicten, wat kan leiden tot spanningen binnen het team.

Transformationeel leiderschap

Bij transformationeel leiderschap staat verandering en ontwikkeling centraal van de medewerkers. Het gaat niet alleen om het leiden van het team naar het bereiken van doelen, maar ook om het inspireren en motiveren van teamleden om hun eigen potentieel te overtreffen en samen te werken aan een groter doel.

Deze leiderschapsstijl kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht die de leidinggevende geeft aan de individuele behoeften en ontwikkeling van de teamleden. Transformationele leiders erkennen en waarderen de bijdragen van elk teamlid en coachen hen om hun sterke punten te ontwikkelen. Op deze manier worden medewerkers uitgedaagd om problemen op nieuwe manieren te bekijken en creatieve oplossingen te vinden.

De voor- en nadelen van transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap kan een krachtige leiderschapsstijl zijn om een organisatie en team te leiden door verandering en groei. Het is wel belangrijk dat de leidinggevende ook aandacht besteedt aan de operationele en transactionele aspecten van leiderschap om ervoor te zorgen dat de dagelijkse taken worden voltooid terwijl er tegelijkertijd ook naar ontwikkeling wordt gekeken.

Voordelen:

 • Persoonlijke groei onder medewerkers: transformationeel leiderschap richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wat kan leiden tot verbeterde prestaties en persoonlijke voldoening.
 • Verhoogde motivatie en betrokkenheid: transformationele leiders inspireren hun teamleden, wat kan leiden tot verhoogde motivatie en betrokkenheid bij het werk.
 • Stimulatie van creativiteit: door intellectuele stimulatie moedigt een transformationele leiderschapsstijl de medewerkers aan om creatief te denken en innovatieve oplossingen te vinden.

Nadelen:

 • Risico van overbelasting: er kan een te grote nadruk liggen op ontwikkeling en inspiratie, waardoor er een gebrek aan aandacht voor detail en de operationele kant is.
 • Onrealistische verwachtingen: soms kunnen de hoge verwachtingen en ambities van transformationele leiders leiden tot teleurstelling als doelen niet worden bereikt.
 • Mogelijke afhankelijkheid van de leider: teamleden kunnen te afhankelijk worden van de inspiratie van de leider, wat problematisch kan zijn als de leider vertrekt of zelf zijn invloed verliest.

Transactioneel leiderschap

Transactioneel leiderschap is, zoals de naam al zegt, een leiderschapsstijl die zich richt op transacties tussen leiders en medewerkers. Het is gebaseerd op een systeem van beloningen en consequenties die gekoppeld zijn aan de prestaties van de medewerkers. Deze leiderschapsstijl is vaak gericht op het handhaven van de normale gang van zaken en het bereiken van kortetermijndoelen door middel van duidelijk gedefinieerde structuren en operationele efficiëntie. Transactionele leiders stellen duidelijke doelen en gebruiken beloningen om gewenst gedrag en prestaties te stimuleren. Ze zijn vaak gericht op meetbare resultaten en kunnen een systeem van bonussen, commissies of andere incentives gebruiken om deze resultaten te bereiken.

Transactionele leiders reageren op problemen en uitdagingen als ze zich voordoen, in plaats van proactief te zoeken naar nieuwe kansen of innovatieve oplossingen. Plus, deze leiderschapsstijl biedt een heldere structuur en duidelijke verwachtingen voor medewerkers, wat kan helpen bij het creëren van een geordende en voorspelbare werkomgeving.

De voor- en nadelen van transactioneel leiderschap

Transactioneel leiderschap kan effectief zijn in stabiele omgevingen of wanneer taken duidelijk zijn en weinig verandering vereisen. Aan de andere kant, transactionele leidinggevende moeten wel nog steeds aandacht besteden aan de motivatie en het welzijn van hun medewerkers op de lange termijn, om te voorkomen dat de werkomgeving te transactioneel en onpersoonlijk wordt.

Voordelen:

 • Beloningssysteem: de nadruk op beloningen voor prestaties kan een krachtige motivator zijn en kan de productiviteit verhogen.
 • Efficiëntie: deze leiderschapsstijl kan leiden tot hoge efficiëntie in taken en processen, vooral in een gestructureerde omgeving.
 • Duidelijke doelstellingen: yransactioneel leiderschap biedt duidelijke, meetbare doelstellingen die medewerkers kunnen volgen, wat de richting en focus van het team versterkt.

Nadelen:

 • Motivatie is extern: medewerkers kunnen overmatig afhankelijk worden van externe beloningen voor motivatie, wat hun intrinsieke motivatie kan verzwakken.
 • Korte termijn focus: de nadruk op korte termijn prestaties kan ten koste gaan van langetermijnplanning en -ontwikkeling.
 • Weerstand tegen verandering: deze stijl kan weerstand tegen verandering creëren, omdat medewerkers gewend raken aan vaste routines en beloningen.

Laissez-faire leiderschap

Laissez-faire leiderschap is een hands-off benadering waarbij leidinggevenden minimale directie en controle uitoefenen. In deze leiderschapsstijl hebben teamleden de vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen en hun werk naar eigen inzicht te organiseren. Laissez-faire leiders vertrouwen op de expertise en zelfmotivatie van hun teamleden om taken uit te voeren en doelen te bereiken. Laissez-faire leiderschap is gebaseerd op het vertrouwen in de professionaliteit en het vermogen van de medewerkers om zelfstandig te werken. Leidinggevenden bieden ondersteuning en middelen wanneer nodig, maar bemoeien zich verder niet met de dagelijkse werkprocessen.

Deze leiderschapsstijl kan een omgeving creëren waarin flexibiliteit en creativiteit floreren. Medewerkers hebben de ruimte om te experimenteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen zonder strikte supervisie. Door het gebrek aan micromanagement kunnen medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen voor hun werk en kunnen ze meer voldoening halen uit hun prestaties.

De voor- en nadelen van laissez-faire leiderschap

Laissez-faire leiderschap is een interessante leiderschapsstijl en kan effectief zijn in situaties waarin medewerkers hooggekwalificeerd en hoge zelfmotivatie hebben. Nu lijkt het alsof een leidinggevende overbodig is, maar dat is ook niet waar. De leidinggevende is weliswaar minder aan het managen, maar hij of zij moet wel nog steeds beschikbaar zijn om richting te geven wanneer dat nodig is. Om er zo voor te zorgen dat de doelen van de organisatie nog steeds worden nagestreefd.

Voordelen:

 • Bevorderende zelfstandigheid: medewerkers krijgen de vrijheid om zelf beslissingen te nemen, wat hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen kan versterken.
 • Minder micromanagement: de afwezigheid van micromanagement kan leiden tot een meer ontspannen werkomgeving en kan de druk op de leidinggevende verminderen.
 • Ontwikkelt leiderschapskwaliteiten: in een laissez-faire omgeving kunnen medewerkers hun eigen leiderschapsvaardigheden ontwikkelen door zelf projecten te leiden en beslissingen te nemen

Nadelen:

 • Risico van gebrek aan richting: zonder voldoende begeleiding kunnen medewerkers onzeker zijn over verwachtingen en prioriteiten, wat kan leiden tot inconsistenties en fouten.
 • Niet geschikt voor alle medewerkers: niet alle medewerkers kunnen goed werken onder een hoge mate van autonomie. Sommigen hebben meer structuur en begeleiding nodig dan anderen.
 • Onbalans in werklast: laissez-faire leiderschap kan leiden tot een ongelijke verdeling van de werklast, waarbij sommige medewerkers overbelast raken terwijl anderen onderbelast zijn.

Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap is een moderne leiderschapsstijl waarbij leiderschapsrollen en verantwoordelijkheden worden verdeeld binnen een team of organisatie. In plaats van één leider, nemen meerdere leden leiderschapsrollen op zich, vaak op een dynamische en flexibele manier. Deze stijl benadrukt de kracht van samenwerking, diversiteit van vaardigheden en collectieve inspanning. Door leiderschap te delen, kan een organisatie optimaal gebruikmaken van de diverse talenten en expertise van de verschillende medewerkers. Dit zorgt voor een rijkere pool van ideeën en benaderingen voor het oplossen van problemen.

Verder biedt gedeeld leiderschap de flexibiliteit om snel te reageren op veranderende omstandigheden. Leiderschapsrollen kunnen zich aanpassen aan de behoeften van het moment, wat een bedrijf wendbaarder maakt. Gedeeld leiderschap demystificeert het traditionele concept van de 'enige leider' en bevordert een cultuur waarin iedereen leiderschapskwaliteiten kan en mag tonen.

De voor- en nadelen van gedeeld leiderschap

Hoewel gedeeld leiderschap een krachtige manier kan zijn om een organisatie te leiden, vooral in complexe of snel veranderende omgevingen. Vereist het wel een cultuur van vertrouwen, open communicatie en een sterke toewijding aan gemeenschappelijke doelen om succesvol te zijn.

Voordelen:

 • Benutten van expertise: door leiderschap te delen, kan de expertise van verschillende teamleden optimaal worden benut, wat kan leiden tot betere besluitvorming en resultaten.
 • Persoonlijke ontwikkeling: gedeeld leiderschap biedt medewerkers de kans om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en te groeien in hun rol.
 • Versterking van het teamwork: door samen te werken in leiderschapsrollen, wordt de samenwerking binnen het team versterkt en ontstaat er een sterke teamgeest.

Nadelen:

 • Potentieel voor conflict: het delen van leiderschap kan leiden tot conflicten als rollen en verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn gedefinieerd.
 • Besluitvorming kan vertragen: het proces om consensus te bereiken of om te beslissen wie de leiding neemt in een bepaalde situatie, kan de besluitvorming vertragen.
 • Risico van verwaterde verantwoordelijkheid: als iedereen verantwoordelijk is, kan het gebeuren dat niemand zich uiteindelijk verantwoordelijk voelt en dus uiteindelijk een opdracht niet wordt opgepakt of uitgevoerd.

Welke leiderschapsstijl past bij mij?

Elke leiderschapsstijl vraagt iets unieks van je. Voel je je ongemakkelijk bij confrontaties? Dan kan een directieve aanpak uitdagend voor je zijn. Hecht je veel waarde aan de relatie met je collega's? Dan zal je waarschijnlijk affiniteit hebben met meer overtuigende en ondersteunende leiderschapsvormen. Bij het delegeren is het essentieel dat je vertrouwen hebt in je team en dat je de kunst van het loslaten beheerst.

Leiderschap draait in essentie om scherpzinnige observatie: wat heeft de huidige situatie nodig? Praktijkervaring is cruciaal om je leiderschapsvaardigheden te verfijnen. Mark Egging, verbonden aan de Baak sinds 2007 en ervaren in het verzorgen van trainingen zoals Management van Mensen en Leren Leiden, verwoordt het treffend: "Het is zoals Loesje zegt: 'Ik sta soms even stil en dat is een hele vooruitgang'". " Dat is precies hoe het in onze trainingen gaat".

De flexibiliteit om verschillende leiderschapsstijlen te hanteren is van onschatbare waarde bij het leiden van een team, net zoals de bereidheid om je aanpak bij te stellen als deze niet het gewenste effect heeft. Het Situationeel Leiderschap Model is slechts één van de vele benaderingen. Wij moedigen je aan om op ontdekkingstocht te gaan en te ontdekken wat voor soort leider je bent. Door actie te ondernemen, te experimenteren, soms een stap terug te doen en te reflecteren, verkrijg je inzichten die je helpen groeien in je rol. Blijf authentiek. Mark benadrukt: "Mensen hebben door wanneer je niet oprecht bent. "Ze willen zich op hun gemak voelen bij je, en dat gevoel bereik je het beste als je leidt vanuit je ware zelf".

Versterk jouw leiderschap

Wil je jouw leiderschapskwaliteiten naar een hoger niveau tillen en ontdekken welke stijlen het beste bij jou passen? We begrijpen dat leiderschap een persoonlijke reis is, uniek voor iedereen. Onze leiderschapstraining Management van Mensen biedt je de kans om te experimenteren met diverse leiderschapsstijlen en je eigen aanpak kritisch onder de loep te nemen. Met een mix van theorie, praktische oefeningen en reflectie, bieden we je de tools om jezelf te versterken als leider.

Of je nu aan het begin staat van je leiderschapsreis of al een ervaren manager bent, onze trainingen zijn ontworpen om je te inspireren en je vaardigheden te verfijnen. Samen ontwikkelen we jouw leiderschapspotentieel verder en geven we jouw professionele toekomst nog meer vorm.

Meer lezen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor tips, inzichten en inspirerende artikelen.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?
Scroll up