Onderzoek | De staat van leiderschap in het MBO

Het MBO staat voor stevig beroepsonderwijs met een maatschappelijke opdracht, waarin studenten op kwalitatief goede wijze worden voorbereid op de arbeidsmarkt of doorstroom naar het HBO. Dit vraagt om sterk, innovatief en ondernemend leiderschap. De Baak, expert op het gebied van leiderschapsontwikkeling, heeft de handschoen opgepakt om te onderzoeken hoe het staat met het leiderschap in deze sector.

We zijn op zoek gegaan naar de ‘Staat van het leiderschap in het MBO’ en hebben 13 leiders van verschillende MBO-instellingen en 4 specialisten geïnterviewd. Dit onderzoek biedt handvatten om het leiderschap in het MBO verder te professionaliseren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Kenmerken van leiders in het MBO
  2. Samen optrekken met stakeholders
  3. Kwaliteitszorg
  4. Leiderschapsontwikkeling in het MBO
  5. Een leven lang leren
  6. Werkdruk
  7. Het MBO over 5 jaar

Download onderzoek

(Als je een gedrukt exemplaar wilt, mail dan naar: h.boelhouwer@debaak.nl)

Scroll up