Hero

 • Persoonlijke aandacht
 • Grensverleggend
 • De beste trainers
 • Gecertificeerd
 • Grensverleggend en Persoonlijke aandacht

News Detail

Welk soort leiderschap gaat het verschil maken voor nu en in de toekomst? Een relatief nieuwe term die dit beschrijft is ‘leadership agility’. Agility of wendbaarheid is het vermogen en de mentaliteit om je snel en soepel aan te passen aan wat er op je af komt. Tegenwoordig gaat dit om durven balanceren op het randje van onzekerheid. Waarom is dat zo belangrijk en wat kun je als leider doen om je dit meer eigen te maken?

Wat is ‘leadership agility’?

Kort gezegd komt het op het volgende neer:

 • In staat zijn om je oordeel en instinctieve reactie uit te stellen, om tot onconventionele oplossingen te komen
 • Niet vastzitten in één leiderschapsstijl maar meerdere stijlen kunnen beheersen en toepassen al naar gelang de situatie
 • ‘On the go’ nieuwe manieren eigen maken en oplossingen op kleine schaal uitproberen met falen en succes als kompas

Waarom en hoe?

We leven in een verandering van tijdperk

Het draait tegenwoordig om de innerlijke flexibiliteit van de leider: ben je in staat om na te denken over je positie en je aandeel in een constant veranderende en vaak disruptieve omgeving? Kun je goed aanhaken bij de ander en de relatie die je creëert? We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk, zo stelt hoogleraar Jan Rotmans. Het is een periode waarin niet alleen de samenleving, maar ook de economie ingrijpend en onomkeerbaar verandert. Een megashift, net zoals de industriële revolutie dat ooit was. Vertrouwde merken vallen om, disrupters verstoren de markt….

Leiders van nu initiëren zelf verandering en zien kansen in een veranderd speelveld. Dit vraagt om een andere mindset. Het begint allemaal met het opgeven van het valse gevoel van controle. Dat gevoel van controle houden wij in stand door het volgen van strategische meerjarenplannen, door vast te houden aan organisatorische hiërarchie en door vast te houden aan onze eigen patronen van hoe we dingen aanpakken. Maar om staande te blijven en zelfs te excelleren in het tijdperk van verandering moet je comfortabel zijn met onvoorspelbaarheid. Je moet je ontspannen voelen én handelen op het randje van onzekerheid.

Sturen op willen in plaats van moeten

Het is de kunst om geen gebruik te maken van je formele macht als leider of manager. Je kunt er beter voor zorgen dat mensen je volgen op basis van je visie, overtuigingen en gedrag. Je gaat de ‘regels’ en het controleren daarvan dan automatisch losser maken. Je zorgt ervoor dat mensen iets doen omdat ze het willen en niet omdat ze het moeten. En daar zit echt een essentieel verschil. Mensen zijn in hun werkleven het meest gelukkig als ze vanuit hun ‘eigen vrije wil’ kunnen aansluiten op een groter geheel waartoe ze behoren (een bedrijf, een afdeling, een vereniging, een gemeenschap of groep) waarbij hun eigen individualiteit en unieke karakter tot uitdrukking komt. Als mensen vanuit intrinsieke motivatie iets doen dan pas kun je écht excellent presteren als team.

Authenticiteit is geen excuus om egocentrisch te zijn

Er zit wel een addertje onder het gras wanneer we spreken over het naar voren schuiven van ieders individualiteit en eigen karakter. Hoe verenig je authentiek zijn met het telkens aanpassen van je leiderschapsstijl? Dat laatste wordt dan ervaren als het toepassen van een trucje: ‘Ik moet toch altijd mezelf kunnen zijn? Anders loop ik helemaal leeg en mijn geloofwaardigheid gaat er dan ook niet op vooruit, mensen voelen het aan als ik niet oprecht ben.’ Het is een opmerking die we wel eens horen van deelnemers aan onze leiderschapstrainingen.

Jezelf zijn in contact met anderen is inderdaad cruciaal om geloofwaardig te zijn, en zorgt ervoor dat anderen je kunnen en willen volgen. Om ‘leadership agility’ toe te kunnen passen, moet je juist ook jezelf zijn. Waar het om gaat is dat je aan kunt voelen wat er nodig is in de situatie waarin je je bevindt. Hoe wendbaar ben je? Kun je flexibel tussen stijlen switchen en inspelen op de specifieke behoeften van de mensen en de situaties die jij wilt beïnvloeden? Authentiek zijn houdt dus niet in: je zin doordrukken, maar als jezelf helemaal ‘aanwezig’ zijn zodat je accuraat kunt inspelen op anderen. Wendbaarheid doet ertoe omdat er niet één universeel toepasbaar leiderschapsrecept is.

De 6 aandachtspunten van 'leadership agility'

 1. Accepteer dat je minder controle hebt dan je zou willen
  Minder controle is niet hetzelfde als totale chaos omarmen. Het is alleen een andere mindset die ervoor zorgt dat je uiteindelijk op een creatieve en succesvolle manier om kunt gaan met onzekerheid en complexiteit. Dit doe je onder andere door te vertrouwen op de talenten, expertise en klantkennis van anderen, en hen verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven.
 2. Wissel van leiderschapsstijl afhankelijk van de situatie
  Zorg dat je geen ‘one-trick-pony’ bent en proef eens van meerdere leiderschapsstijlen. Van visionair tot pragmatisch, van toezichthoudend tot faciliterend, vanuit een machtspositie tot een dienende positie. Ervaar hoe die stijlen passen bij jouw waarden en talenten. En ontdek hoe je situatieafhankelijk kunt schakelen tussen de verschillende stijlen.
 3. Stel een richting en geen doel
  In onze complexe systemen en in dit tijdperk van verandering zijn oplossingen zelden eenvoudig. In plaats van een team te vertellen dat ze van punt A naar punt B moet gaan, kun je ook samen werken naar een algemene richting zoals bijvoorbeeld 10% groei door innovatie of het verbeteren van de vitaliteit van onze ouderen de wij verzorgen. Maar je vult niet in hoe je dat gaat bereiken, dus er is geen directe oplossing beschikbaar. Leid dus met een doelgerichte visie en niet alleen met doelstellingen.
 4. Test en experimenteer met jezelf
  Typerend voor het ‘moderne’ werken en veel toegepast in Silicon Valley: ‘trial and error, safe to fail’. Dit kun je toepassen op processen en projecten maar ook op jezelf als leider. Als je jezelf ‘on the go’ nieuwe leiderschapsstijlen of andere aanpakken eigen wilt maken dan is leren van falen en succes een effectieve manier. Beiden leren je namelijk iets: wat wel werkt en wat niet werkt in welke situatie.
 5. Omarm onwetendheid
  In deze tijd kunnen goede nieuwe ideeën overal vandaan komen en één enkel technologieproduct kan een hele industrie hervormen. In zo’n wereld is luisteren én denken vanuit ‘een plek van niet weten’ een cruciaal middel om tot originele, onverwachte en baanbrekende ideeën te komen. Je basishouding is dat je jouw eigen mening opschort en eerst luistert naar de expertise van anderen. Je ziet mensen als bron, en niet als middel om jouw oplossingen uit te voeren.
 6. Pauzeer en sta even stil
  Even stil staan om vervolgens harder te gaan is een stap die leiders kunnen gebruiken om ruimte te creëren voor een helder oordeel, een originele gedachte en zelfs een snelle, doelgerichte actie. Pauzeren vereist substantieel zelfbewustzijn en je krijgt misschien niet meteen resultaat. Luisteren naar je intuïtie komt uit een gevoelsmatige plek van 'niet weten', je staat toe om 'even helemaal leeg' te zijn. Vanuit dit 'niets' komen, zoals ook vele uitvinders en artiesten zeggen, onconventionele nieuwe ideeën. Jezelf leren loskoppelen van je context en de onmiddellijke reactie die dit bij jou oproept, levert op dat je ‘open’ gaat staan voor nieuwe mogelijkheden.

Wij zijn de Baak. Als eigenzinnig instituut voor leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling combineren we al 70 jaar intellect, intuïtie en interactie. De groeiende complexiteit in organisaties vraagt om wendbaar leiderschap. Daarom leren we mensen hoe zij bewust op elk moment de juiste combinaties van hun kwaliteiten en die van anderen kunnen inzetten om kansen te creëren. 

Wil je wendbaarder worden als leider? Bekijk onze leiderschapstrainingen!

Vergroot je wendbaarheid

Nieuwsbrief

Ontvang 1x per maand inspirerende artikelen en nieuws van de Baak.


Ja, ik meld mij aan

Empty Page Section

Anderen bekeken ook:


Scroll up