Fonds voor Cultuurparticipatie | Collectieve professionalisering

News Detail

“Voor een effectief resultaat is het van belang dat je de tijd neemt voor een verandering. We denken nu meer met elkaar mee en zijn ons bewuster van de communicatie. We staan meer stil bij elkaars feedback: we moeten het samen doen.” – Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie.

Hoe kun je de onderlinge communicatie en samenwerking verbeteren bij een veranderende organisatie?

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het fonds draagt bij aan een samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Het fonds is sinds haar pioniersfase flink gegroeid en heeft een duidelijke plaats gekregen in het veld van cultuurparticipatie en cultuureducatie. Dit heeft veel invloed op de functies van de medewerkers en op hun samenwerking. Tijd voor een professionaliseringsslag waarbij de onderlinge communicatie verbeterd wordt. Zodat er meer collectieve trots en samenwerking ontstaat.

Coaching met strippenkaart

De Baak heeft voor het Fonds voor Cultuurparticipatie een strippenkaart ontwikkeld. Hiermee konden de medewerkers meerdere keren per jaar een begeleidings- en /of trainingssessie kiezen. Bijvoorbeeld de begeleiding van een ‘heidesessie’ met een cluster, het begeleiden van een MT-overleg of individuele coaching. Net waar op dat moment behoefte aan was. De sessies waren gericht op het geven en het ontvangen van feedback, het verbeteren van de onderlinge samenwerking en de effectiviteit van het team. Medewerkers leerden elkaar meer aan te spreken en durfden aan te geven hoe ze willen werken. Er werd veel gebruik gemaakt van ‘coaching on the job’. Bijvoorbeeld doordat de coach een vergadering bijwoonde en ter plekke bijstuurde en feedback gaf op onder meer het onderlinge samenwerken, op ieders bijdrage en op de structuur van overleggen. Elk team en elke medewerker kon begeleiding krijgen. Zodat ze uiteindelijk als organisatie samen bouwden aan vertrouwen en respect voor de onderlinge verschillen, die het Fonds juist zo bijzonder maken.

“Dit is een apart traject omdat ik telkens opnieuw met de klant bepaal waar op dit moment behoefte aan is.  In contact met de directie monitoren we de ontwikkelingen op individueel niveau, teamniveau én organisatieniveau.” - Caroline van der Linden, organisatiecoach en trainer bij de Baak.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je weten of een incompany training geschikt is voor jouw organisatie? Onze adviseurs staan voor je klaar. Bel gerust voor meer informatie: 0343-556369 of mail naar advies@debaak.nl.

Neem contact op voor vrijblijvend Incompany advies:

logo_fondsvoorcultuurparticipatie

Scroll up