Klantcase SNS

News Detail

Talent development programma

Medewerkers van SNS Bank volgden een talent development programma bij De Baak.

Hoe kunnen we onze talenten in onze organisatie ontwikkelen in lijn met de doelen en strategie, waarbij de deelnemers actief bijdragen aan innovatie binnen onze organisatie?

Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap vormen de basis ingrediënten in dit talent development traject. Samen met de organisatie hebben we een aantal resultaatgebieden benoemd. Welke persoonlijke ontwikkeling mogen de talenten doormaken om hun onbenutte potentieel aan te wenden? Welk gedrag is na afloop gewenst?

Deelnemers geven terug na het volgen van het talent development traject gemotiveerd te zijn en anders te kijken naar:
  • Contact met mensen. Ze voelen zich vrijer en steviger en durven de ruimte te nemen zichzelf te zijn. Bovendien hebben ze geleerd onder druk samen te werken met mensen, die verschillen in achtergrond en drijfveren.
  • Verantwoordelijkheid en regie. Ze voelen zich zelfverzekerd om keuzes te maken, worden bewust van hun eigen kwaliteiten en nemen de regie.
  • Lef en uitdagen. Ze hebben de handvatten gekregen om op eigen wijze hun collega’s uit te dagen op een andere manier naar de organisatie te kijken. Ze komen in hun “Leadership Challenges” pro-actief met voorstellen, die tot innovatie kunnen leiden.
In deze film vertellen de medewerkers wat ze in dit programma geleerd hebben, en wat het betekent voor de klanten van SNS.


Over coaching

Inschrijven

Neem contact op voor vrijblijvend Incompany advies:

Scroll up