Empty Page Section

Artikelen vol inspiratie en inzicht.

Empty Page Section

artikelen / blogs (237)

Actieve filters

  Beschikbare filters

  artikelen / blogs
  • Thema Thema
  • Doelgroep Doelgroep

  Resultaten

  • Iedereen Happy

   Artikel

   Geluk. Iedereen streeft ernaar. Het is het enige wat er eigenlijk echt toe doet. Maar wat is geluk eigenlijk? Hoe zetten we geluk in voor meer duurzame bedrijfsvoering en een veiligere, groenere wereld? Daarover ging de zaal met geluks-experts in gesprek tijdens het Iedereen Happy congres van de Baak.

   Lees meer...

  • teaser_0000

   Leiden en ondernemen is mensenwerk

   Bedrijven en instellingen vernieuwen zichzelf onophoudelijk. Om kansen te creëren of om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Eén ding is duidelijk: ontwikkelingen gaan steeds sneller en omstandigheden worden steeds complexer. Dat vraagt nogal wat van ons leiderschap.

   Lees meer...

  • Conflict op het werk? Yes!

   Artikel

   In flexibele en innovatieve organisaties neemt de kans op een conflict eerder toe dan af. Wegkijken of onder het kleed vegen is geen slimme strategie. 5x conflicten op een constructieve manier aangaan.

   Lees meer...

  • teaser_0025

   Whitepaper | Verdorie! Wie heeft hier de regie?

   Artikel

   De werkomgeving confronteert ons met steeds nieuwe uitdagingen. In deze tijd waar concurrerende producten of diensten onverwacht uit allerlei hoeken opduiken moet je snel kunnen schakelen. Hoe ga jij om met die complexiteit in de samenwerking met anderen?

   Lees meer...

  • Ricardo Semler over het veranderende landschap van business

   Artikel

   Semler stelt dat traditionele bedrijven steeds minder reden voor bestaan krijgen omdat ze niet tegemoet komen aan wat mensen werkelijk drijft in werk én aan wat de klant wil. Je ziet het nu al om je heen. Er zijn echt grote bedrijven verdwenen waarvan je dat nooit had verwacht. Uit totaal onverwachte hoek is concurrentie ontstaan die bestaande bedrijfsmodellen op hun kop hebben gezet. Hij noemt een paar voorbeelden.

   Lees meer...

  • Theorie U: methodiek om beter je koers te bepalen als leider

   Artikel

   Senior managers van nu staan voor geduchte taken. Er gebeuren in organisaties en in de samenleving telkens onverwachte dingen. De voorspelbaarheid is klein geworden. Van deze managers wordt verwacht dat ze de samenhang blijven zien, dat ze niet verdrinken in de details. Lees meer over hoe de methode van Theorie U hierbij kan helpen.

   Lees meer...

  • teaser_0027

   Eerste hulp voor hopeloze teams

   Artikel

   Alle fut is uit de teambesprekingen, er wordt nauwelijks meer gecommuniceerd en iedereen gaat zijn eigen gang. Help, het team ontspoort! 5 tips om hopeloze teams weer op de rails te krijgen.

   Lees meer...

  • 5 voorwaarden om nieuwe werkvormen zoals agile en zelforganisatie tot een succes te maken

   Artikel

   Wendbare adaptieve manieren van werken lijken steeds meer het noodzakelijk alternatief te worden voor de loggere bureaucratische vormen van werken. We worden allemaal uitgedaagd met slimme oplossingen te komen, klanten nog beter te bedienen, nieuwe innovatieve producten of benaderingen te verzinnen en intelligente partnerships aan te gaan. Meer initiatief, meer eigen verantwoordelijkheid, meer eigenaarschap en meer zelf nadenken. Leiderschap wordt van ons allemaal. Wat zijn de voorwaarden om goed te kunnen werken in deze nieuwste organisatiedesigns en wat vraagt dat van jou als teamlid?

   Lees meer...

  • teaser_0021

   5 tips om je ego te temmen

   Artikel

   Leiders gaan graag voorop in de strijd en zijn het gezicht van het team. Maar in organisaties met autonome en deskundige professionals moeten leiders juist een stapje opzij kunnen doen en anderen het podium gunnen. 5 tips om je ego tot bedaren te brengen.

   Lees meer...

  • De veranderende rol van de agile professional

   Artikel

   De theorie is één, de uitvoering is een tweede. Agile ondernemen kan op papier de uitgelezen oplossing zijn voor een organisatie, maar de concrete toepassing vergt nog wel aanpassingsvermogen, zelfkennis en verantwoordelijkheidsgevoel van de individuele werknemer.

   Lees meer...

  • Coachende vaardigheden: een must voor iedere professional!

   Artikel

   Coachende vaardigheden helpen je als professional om effectievere gesprekken op een diepere laag te kunnen voeren. Ze zijn helpend wanneer je werkt in een steeds veranderende organisatie of in wisselende teams. Wat zijn coachende vaardigheden eigenlijk en wat is het effect? We vroegen het Miranda Huiden, trainer in de Professional als Coach.

   Lees meer...

  • Agile werken: Leren sprinten met vallen en opstaan

   Artikel

   “Open, transparant, meer verantwoordelijkheid: het klinkt allemaal zo mooi. Maar wat als een collega tijdelijk slecht presteert? Of als een perfectionist in het team niet mee wil in de
   flow? Je kunt de context wel veranderen, maar daar verander je niet automatisch het gedrag van mensen mee.” Mark, Product Owner bij een financiële dienstverlener

   We worden allemaal uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen, klanten nog beter te begrijpen en nieuwe innovatieve producten te bedenken. Meer initiatief, meer eigen verantwoordelijkheid en vooral: meer zelf nadenken. De oplossing: werken volgens de agile of lean filosofie. Helemaal hot and happening: we organiseren mensen niet langer in functies, maar we organiseren het werk in taken en rollen en zoeken daar de vervolgens de mensen bij. Veel teams hebben geen traditionele leider, maar wel een Scrum Master, Product Owner of Tribe Lead. Zij werken volgens het see-feel-change principe: leren door doen, met vallen en opstaan. Eigenlijk zoals jonge kinderen het ook doen. En het leiderschap rouleert binnen het team afhankelijk van iemands expertise.

   Zelfkennis ontbreekt als zelfsturing groter wordt

   Opvallend genoeg is het vaak de zelfkennis die ontbreekt naarmate de ruimte voor zelfsturing groter wordt. Je eigen kwaliteiten kennen en verder ontwikkelen, inzicht krijgen in teamdynamiek en groepsprocessen, begrijpen hoe mensen beslissingen nemen en hoe mensen leren met én van elkaar. Dat zijn inzichten die nodig zijn voor succes maar vaak nog ontbreken. En ondanks dat er wel aandacht is voor de sociale technologie binnen deze teams zien wij dat het zelforganiserend vermogen van de professionals nog lang niet optimaal benut wordt.

   Op je bek gaan moet meer dan oké zijn

   Zo wordt de dagelijkse werkverdeling door de teamleden zelf bepaald op basis van prioriteiten en competenties. Bepalen wanneer een MVP ‘af’ is in een team vol specialisten en perfectionisten? Dat is best lastig! Overleg, zoals bijvoorbeeld in de daily stand-ups, is daarom noodzakelijk en vraagt om goede gesprekstechnieken. Deze manier van samenwerken dwingt om met elkaar te praten over de onderlinge afhankelijkheden en raakvlakken. En dat is nou juist waar wij zien dat het misgaat. Het werken in sprints brengt namelijk ook een bepaalde tijdsdruk met zich mee. Die tijdsdruk zorgt ervoor dat mensen zich niet altijd veilig genoeg voelen om open, eerlijk en authentiek te communiceren. Weinig tijd betekent namelijk vaak ook weinig ruimte voor fouten. En het zelfsturend vermogen van mensen floreert pas in een cultuur waar je fouten mag, nee móet, maken. Het moet dus meer dan oké zijn dat je af en toe ‘op je bek gaat’ en de plank misslaat. Om daar vervolgens van te leren en weer op te krabbelen.

   De magische feedbackcultuur

   Daarnaast is ook niet ieder mens hetzelfde. Waar de één makkelijk zijn werk, visie en prestaties deelt is een ander veel introverter en minder geneigd om open te delen en feedback te geven. Een feedbackcultuur ontstaat niet magisch doordat men besluit ‘vanaf nu gaan wij elkaar feedback geven’. Een veilig feedbackcultuur is hard werken en vereist inspanning, commitment en vaardigheden van alle teamgenoten. Want leiderschap is van ons allemaal!

   Word ook succesvoller in het agile werken: werk aan je communicatieve vaardigheden en vergroot jouw persoonlijke effectiviteit. Volg 1 van onze high-impact trainingen:

   De Informele Leider
   Authentiek Profileren en Netwerken
   Effectieve Persoonlijke Communicatie
   Communicatie met Impact!
   Ik en de Anderen
   Perfectionist en in je Kracht
   Persoonlijke Kracht
   Invloed in Complexiteit
   Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van Verandering
   Young Professionals

   Deze trainingen organiseren we ook incompany voor jullie team of organisatie.

   Lees meer...

  • Maak de volgende stap in je leiderschap

   Artikel

   Je bent langer dan 2 jaar leidinggevende en hebt de ambitie om verder te groeien. De kennis en vaardigheden heb je al, maar hoe stijg je uit boven de verwachtingen? Deelnemers van het Young Executives Program (YEP) en hun managers vertellen je dit in deze video.

   Lees meer...

  • Hoor jij écht wat je team zegt?

   Artikel

   Teamleden bepalen vaak grotendeels zelf hoe ze hun doel halen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zo werken ze bij veel bedrijven in multidisciplinaire teams volgens de agile of lean methodologie. Resultaatgericht en zonder traditionele baas. Er is minder overleg en minder coördinatie. Maar wel meer verantwoording voor teams en individuen en meer ruimte voor initiatief. Beter luisteren verhoogt de teamprestaties en vergroot de creativiteit. En het mooie is: beter luisteren kun je leren. 3 waardevolle adviezen.

   Lees meer...

  • Op je intuïtie afgaan doe je zo

   Artikel

   In de steeds meer autonome organisaties moeten leiders kunnen loslaten, en meer op hun intuïtie vertrouwen. Maar is de intuïtie wel een veilige raadgever? 5 adviezen voor intuïtief management.

   Lees meer...

  Scroll up