Empty Page Section

Artikelen vol inspiratie en inzicht.

Empty Page Section

artikelen / blogs (212)

Actieve filters

  Beschikbare filters

  artikelen / blogs
  • Thema Thema
  • Doelgroep Doelgroep

  Resultaten

  • Conflict op het werk? Yes!

   Artikel

   In flexibele en innovatieve organisaties neemt de kans op een conflict eerder toe dan af. Wegkijken of onder het kleed vegen is geen slimme strategie. 5x conflicten op een constructieve manier aangaan.

   Lees meer...

  • 4x zo word je een lerende organisatie

   Artikel

   De lerende organisatie is terug van niet weggeweest. De belangstelling voor het aanpassingsvermogen van lerende organisaties is onverminderd groot, maar het toepassen in de praktijk is niet eenvoudig. 4 adviezen.

   Lees meer...

  • Uitdaging opgelost! Innovatietraject met de gemeente Utrecht

   Webpagina

   In 2014 werd de Baak door de Gemeente Utrecht gevraagd om haar innovatievermogen verder te versterken. We waren het er allen over eens dat je innovatie niet leert buiten de praktijk, aangezien het werkelijk moeten opleveren, en al het gedoe dat daarbij komt kijken, een belangrijk onderdeel is van innoveren. We willen per slot van rekening niet eindigen met een muur vol goed bedoelde post-its.

   Lees meer...

  • Ontwikkel de coachende leider in jezelf!

   Artikel

   Coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en innovatie spelen in toenemende mate een rol in organisaties. Medewerkers worden geacht langer door te werken, gezond te blijven, flexibel in te kunnen spelen op verandering en zaken vanuit een ander perspectief op te lossen.

   Lees meer...

  • header_0014

   Als ik later groot ben, word ik…gelukkig

   Artikel

   Alle kinderen houden een krijtbordje vast, met daarop hun toekomstdroom. Op het bordje van een meisje staat: ‘Als ik later groot ben, word ik…gelukkig’. Erg mooi en wijs antwoord, maar is geluk eigenlijk maakbaar? En hoe kan je jezelf gelukkiger maken?

   Lees meer...

  • teaser_0012

   Hoe kun je ‘waardenvol’ functioneren in je werk?

   Artikel

   Herken je dit: 
   • De man die daadkrachtig doet om zijn gebrek aan daadkrachtig zijn te maskeren.
   • De verkoper die erg zijn best doet om aandachtig en nieuwsgierig over te komen, maar waarbij je aanvoelt dat jouw verhaal hem eigenlijk niet echt interesseert. 
   • De leidinggevende die ‘functioneel’ open is tijdens een bijeenkomst met een groep medewerkers, maar dan vervolgens weer zijn eigen plan trekt.
   In deze drie voorbeelden worden normatief handelen (hoe je je dient of denkt te moeten gedragen) met waardenvol zijn (wat je inspireert en motiveert) verwisseld. 

   Waarom raken waarden uit beeld tijdens werksituaties?

   Niemand zal het belang van vele waarden zoals autonomie, verbondenheid, integriteit, moed, authenticiteit, respect, vertrouwen, wijsheid, compassie, vreugde, daadkracht, geduld, verbeeldingskracht, aandacht, vitaliteit, creativiteit, gemoedsrust, openheid, nieuwsgierigheid en dankbaarheid ontkennen. Hoe raken deze waarden dan uit beeld in het functioneren van mens en organisatie? Hoe komt het dat we ingewikkeld gaan doen en daarmee onze geloofwaardigheid aantasten? In kern: Onze vrijheid van waarnemen, denken, voelen en handelen is voor een deel verloren geraakt. 

   Deze vrijheid in waarnemen, denken, voelen en handelen is voor een groot deel verloren gegaan door beelden, conclusies, ervaringen en gewoontes uit je persoonlijke verleden. Ook historische beelden versluieren de waarneming. Conclusies uit het verleden bepalen het denken. Vroegere ervaringen creëren sterke gevoelens en opgebouwde gewoontes domineren het handelen. 

   Het goede nieuws is dat we deze wikkels kunnen herkennen en verwijderen, waardoor het waarnemen weer open wordt en het denken helder, het gevoelsleven tot rust komt en het handelen vanuit vrijheid plaatsvindt.


   Leef je waarden: 2 tips

   Hoe kunnen mensen en organisaties zich weer met waarden verbinden en daarbij het verschil maken? “Be the change you want to see in the world” is de uitnodiging die Mahatma Ghandhi ons mee gaf. Onze waarden voorleven dus. Maar waar te beginnen?  
   1. Een eerste ingang  is het herkennen van onze potentie tot waarde(n)vol zijn voor onszelf en onze omgeving. De herinneringen aan onze ‘beste momenten’ zijn een bron van informatie voor het herkennen en waarderen van onze mogelijkheid om waardevol te zijn. Moeiteloos, spontaan, zonder ‘voorbedachte rade’ waren wij op die momenten verbonden met onze waarden. 
   2. Een tweede ingang is het herkennen, erkennen en loslaten van oude patronen die ons in het  verleden van dienst waren om ons staande te houden in een norm-gedreven wereld, maar nu een sta-in-de-weg zijn voor het voorleven van onze waarden. De bron van informatie en inzicht hiervoor  ligt in het hier en nu. Het stilstaan bij en onderzoeken wat hier en nu gebeurt zonder oordeel is hierbij de ingang.  Dit proces vraagt onbevangenheid en vrijmoedigheid, speelsheid en lef. 

   In onze training Ik en de Anderen leer je jezelf te zijn én te blijven in contact met anderen. Je bewustwording  van je waarden is daar een  belangrijk onderdeel van. Je leert jezelf te zijn in het werken met anderen. Vooral wanneer de situatie complex is en de spanning oploopt.  


   Lees meer...

  • Hoe breng je elk gesprek tot een goed einde? Vijf tips!

   Artikel

   Goede voorbereiding is belangrijk wanneer je spannende gesprekken aan moet gaan. Maar soms overvalt een gesprek je, en ook dan wil je het beste eruit halen. Lees in beide gevallen deze 5 tips! 

   1. Beslis wanneer je tevreden zou zijn over het gesprek. En bereid dat voor. Heb helder wat je wilt bespreken. 
   2. Maak contact. Weet wie je gesprekspartner is en verplaats je in diegene. Hoe zou hij of zij kijken naar wát jij in het gesprek brengt en hoe je dat doet. Vraag je af wat zijn of haar belang is en zoek naar de overeenkomsten met jouw belang.
   3. Blijf je reacties tijdens het gesprek ervaren, en benoem die af en toe. Je gesprekspartner voelt zich vrijer dit ook te doen en zo verdiep je het gesprek. Je komt zo op menselijk niveau nader tot elkaar, ook al is er misschien een conflict. 
   4. Zorg dat je je prettig voelt door bv. echt lekker op de stoel te gaan zitten en ga het gesprek open in. Communicatie gaat over (véél) meer dan alleen de inhoud. Dus gebruik al je zintuigen: luister, kijk, stel open vragen. Zie het vooral als een dialoog waarin ieder de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen.
   5. Blijf gewoon lekker ademen. Dit klinkt voor de hand liggend, maar bewust rustig ademen geeft aan je lichaam het signaal af dat er geen reden tot paniek is. 

   Veel plezier met verrassende ontmoetingen. Want je leert mensen op een andere manier kennen als je 'echt' communiceert. (Zakelijke) gesprekken nemen onverwachte wendingen en 'magische' momenten kunnen ontstaan.

   Beter communiceren leer je pas grondig wanneer je je oude patronen doorziet. Dat geeft toegang tot nieuwe en frisse mogelijkheden. Cruciaal is dat je gewoon jezelf blijft en geen rol speelt. Hoe dat werkt, leer je tijdens onze training Effectieve Persoonlijke Communicatie

   Door Edith Bergamin, trainer bij Effectieve Persoonlijke Communicatie.

   Lees meer...

  • teaser_0023

   De 4 pilaren van vertrouwen

   Artikel

   Vertrouwen is een tempel gebouwd op betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid. Gedeeld leiderschap is één van de redenen waarom we meer moeten vertrouwen. Maar hoe laat je de veiligheid van controle en regels los? 4 tips.

   Lees meer...

  • Hoe wordt je team oplossingsvaardig? 6 tips

   Artikel

   Verandertrajecten zijn bedoeld om organisaties effectiever te maken, vaak om sneller te kunnen reageren op de klant en op marktontwikkelingen. Hoe zorg je ervoor dat mensen in teams zelf een oplossing vinden voor de problemen waar ze tegenaan lopen? 6 tips.

   Lees meer...

  • Van sturen naar coachen in 4 stappen

   Artikel

   Nieuw leiderschap en meer autonomie bij de medewerkers heeft gevolgen voor leiders en managers. Om een coachende leidinggevende te worden moet je veel vaardigheden aanleren. Je moet er ook nogal wat afleren.

   Lees meer...

  • Hoe kun je slim sturen als verandermanager?

   Artikel

   Moet jij als manager of projectleider een verandering doorvoeren? Zeggen ‘hoe het moet’ en verwachten dat iedereen ‘dat doet’ is een illusie. Dat weet iedereen. Er zijn verschillende interventies nodig op wisselende niveaus. Welke dat zijn, leer je tijdens onze training Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van Verandering. Hier alvast 3 tips!

   Lees meer...

  • 7 eigenschappen van zelfbestuurders

   Artikel

   Steeds meer bedrijven voeren zelfsturing in en leggen de autonomie lager in de organisatie. Het ene teamlid gaat daar beter mee om dan het andere. Welke eigenschappen hebben zelfsturing-bestendige medewerkers in huis?

   Lees meer...

  • teaser_0007

   Hoe krijg je als manager je mensen mee?

   Artikel

   Als leidinggevende kun je mensen op verschillende manieren aansturen. Meestal heb je een eigen voorkeursstijl, maar interessant is dat per medewerker en per situatie de ene stijl meer effect heeft dan de andere. Daarom moet je als manager alle vier de stijlen kunnen toepassen.

   Lees meer...

  • teaser_0034

   De 6 gewoontes waar nieuwe leiders écht vanaf moeten

   Artikel

   Iets nieuws leren staat altijd hoog op het prioriteitenlijstje van een manager. Maar, nu er meer initiatief van de werknemers wordt verwacht, vraagt dit nog iets veel moeilijkers, namelijk dingen áfleren. Lees meer over de 6 gewoontes die nieuwe leiders kwijt moeten zien te raken.

   Lees meer...

  • teaser_0001

   Behoud als vrouw je eigen leiderschapsstijl

   Artikel

   Iedere leidinggevende heeft een eigen stijl. Ons beeld van leiderschap is echter gekleurd, omdat wij lange tijd enkel mannen als voorbeeld hadden. Dit weerhoudt vrouwen ervan om te durven gaan staan voor hun eigen leiderschapsstijl.

   Lees meer...

  • 12 tips om High Performance te bereiken met je team

   Artikel

   Wetenschappelijk onderzoek (prof. A. de Waal, Universiteit van Maastricht) geeft als belangrijkste High Performance factoren:

   • Kwaliteit van management
   • Kwaliteit van medewerkers
   • Openheid & actiegerichtheid
   • Lange termijn gerichtheid
   • Continue verbetering & vernieuwing.
   Hoe kun je High Performance bereiken met je team of afdeling binnen een bestaande organisatie? Uit een interview met een directeur Corporate Clients van ‘een bank’ met een team van 50 medewerkers kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:

   12 tips om High Performance te bereiken:

   1. Het gedrag van de teamleden is open, nieuwsgierig en beleefd naar elkaar en naar externen. Zo creëer je een open werksfeer.
   2. Leg de nadruk op de motivatie, vooral wanneer je met een bestaand team betere prestaties wilt neerzetten. Mensen zijn dan bereid snel te leren wanneer de expertise of trackrecord achterblijft.
   3. Denk en werk vanuit een teamgedachte, bv bij het aannemen van nieuwe collega’s beslissen de teamleden mee.
   4. De essentie van het succes is veiligheid bieden in de vorm van transparantie. Er komt dan vertrouwen en daardoor meer zelfvertrouwen om naar eigen inzicht te handelen. De resultaten volgen vanzelf. Geef teamleden bv. de mogelijkheid aan te sluiten bij MT vergaderingen (voorwaarde is dat zij zich goed voorbereiden).
   5. Toon waardering voor elkaars sterke kanten en vertel elkaar meteen de behaalde successen.
   6. Zet instrumenten zoals Strengthfinder, Kernkwaliteiten en het Enneagram in om zo goed mogelijk de diversiteit in kracht en kwaliteiten binnen het team en in het MT te duiden en in te zetten.
   7. Zorg dat er een gedeelde 'purpose' is. Hang bv. de teamdoelen groots in de teamruimte. Saamhorigheid op dit gebied uit zich in gedrag én producten en diensten.
   8. Bouw reflectiemomenten in om de kernwaarden van het team te benoemen. Besteed tijd aan vragen zoals 'wie en wat willen we zijn voor onze klanten?' Kernwaarden zouden kunnen zijn: snelheid, kwaliteit en creativiteit. Ook hier: Saamhorigheid op dit gebied uit zich in gedrag én producten en diensten. 
   9. Naast cultuur- en relationele aspecten gaat het zeker ook over resultaat. Ga bv. intensief door de teamontwikkelingsfasen van Tuckman: forming, storming, norming and performing. Gevolg kan zijn dat teamleden het team moeten verlaten op basis van gedrag en/of prestaties. 
   10. Stel uitdagende targets en budgetten op en maak een transparante, confronterende performance management rapportage.
   11. In de flow-staat van de High Performance staan de resultaat- en relatiegerichte aspecten in balans. 
   12. Heb lef om het 'het anders te doen'. En doe dat niet alleen, maar betrek iedereen vanaf het begin. De teamleden maar ook de rest van de organisatie. 
   N.a.v. artikel van Azwin Ressang, trainer bij High Performance Leadership.

   Wil jij met je team in flow komen en beter presteren op een plezierige en motiverende manier? Volg de training High Performance Leadership.


   Lees meer...

  • teaser_0120

   Coachen naast je werk, waarom?

   Webpagina

   Heb jij er plezier in om collega’s te coachen? Doe je dit nu vanuit intuïtie maar zou je het serieuzer willen aanpakken?

   In dit artikel vertelt oud PAC*-deelnemer Vanessa Kirpensteijn-Godron (Jurist, Fiscalist en Coach) over haar passie ‘coaching’ cq mentoring binnen haar organisatie (MN). Vanwaar haar interesse in coaching, welke vragen komt zij tegen en hoe is coaching georganiseerd binnen MN komen aan de orde.

   Lees meer...

  • Gedichtendag 2016

   Artikel

   Hoe lees je een gedicht?

   “Poëzie maakt je scherper. De meeste mensen begrijpen een gedicht pas na een paar keer lezen. Je weet dat het gedicht iets communiceert, maar het is soms even zoeken, puzzelen en inleven voor de contouren zichtbaar worden. Daardoor kan poëzie je oefenen in het buiten-de-box denken. 
   Ik gebruik daarvoor altijd de jaarlijkse poëziebloemlezing van het VSB-fonds. Deze enorm afwisselende verzameling gedichten maakt dat je telkens verschillende manieren van begrip moet inzetten. Het ene gedicht slaat aan door het te lezen als een verhaaltje, het ander als een reeks impressies, een derde is alleen begrijpelijk wanneer je ervan uitgaat dat de dichter in het vers de grenzen van taal wilde laten zien. Een gedicht kan een mentale sudoku zijn. 
   We hebben het tegenwoordig zo druk dat de dagen omvliegen. Bij nieuwe indrukken, zoals op een eerste vakantiedag, merk je plots dat de tijd eindeloos traag verstrijkt. Poëzie kan je een nieuwe blik op de wereld tonen, en daardoor een vergelijkbaar vakantiegevoel en bijbehorende tijdsbeleving bezorgen.”

   Citaat van Ellen Deckwitz uit NRC van 20 aug 2015: Wat is het nut van poëzie?  
    

   Honds

   Toen ik mij niet langer wilde schamen, werd ik een hond.
   Voortaan was ik vervuld van geluk en opwinding,
   en niet enkel op gepaste momenten, ik kende geen maat.
   At met smaak, warmde mij aan stenen tegels,
   tot de schaduw mij riep. Water, als ik wilde bewegen.
   Ik droeg niet langer een lichaam met mij mee, het lichaam
   droeg mij waar ik wilde. Ik verzamelde takjes en zand
   in mijn vacht. En als ik jou, mens, daarmee soms in verlegenheid
   bracht, liet ik mij wassen en borstelen, aan je voeten.

   W I L L E M T H I E S
   uit | Meer mensen dan reddingsvesten | Podium | Amsterdam | 2015
   > de bundel is te koop bij de receptie van het landhuis


   Dit gedicht hangt op ons Landgoed de Horst in Driebergen

   Op de locaties van de Baak kom je overal kunst tegen. We gebruiken kunst als inspiratie en leermiddel en geven de ruimte aan kunstenaars om te exposeren. Lees meer ...

   Lees meer...

  • header_0002

   Impact en ego

   Artikel

   Als we het hebben over impact, vermoed ik dat de meeste mensen zullen zeggen dat ze hier meer van willen hebben. Want dat betekent meer invloed en dat is goed, denken we. Saskia Fornier, psycholoog en trainer bij de Baak, legt uit dat streven naar ‘meer’ impact je niet verder zal helpen en hoe impact wél voor je werkt.

   Lees meer...

  Scroll up