Empty Page Section

Thema's (19)

Actieve filters

  Beschikbare filters

  Thema's
  • Thema Thema
  • Doelgroep Doelgroep
  • Locatie Locatie

  Resultaten

  • teaser_0117

   Innovatie

   Webpagina

   Hoe breng je innovatie in je DNA?

   Het is inmiddels voor iedereen duidelijk: de wereld is complex, verandering gaat steeds sneller en we zitten in een transformatietijd rond organisatievormen, economische modellen, nieuwe markten, technische ontwikkelingen, mondiger klanten en kwesties rond milieu en resources. De vraag is: kunnen jij en je organisatie hierop inspelen? Ben je in staat werkelijk te vernieuwen? 

   Van uitdaging naar impact 

   De Baak helpt je om innovatie een integraal onderdeel van je team of organisatie te maken door er simpelweg mee aan de slag te gaan met de mensen die je al hebt. We werken altijd vanuit een werkelijk op te lossen en vaak urgente uitdaging om de spanning die bij innovatie hoort te ervaren. De uitkomst kan een nieuw product of dienst zijn, het innoveren van de organisatiestructuur of een nieuw toekomstperspectief. In dit soort trajecten speelt de klantbehoefte een belangrijke rol en wordt tegelijk de lerende organisatiecultuur stevig verankerd. De methodes die wij gebruiken zijn o.a. Design Thinking, Prototyping, Reframing en Applied Improvisation. Het belangrijkste uitgangspunt blijft echter dat het mensen zijn die iets laten slagen.
   Succesvolle organisaties werken volgens ons aan een prikkelende en open cultuur, vernieuwingsvaardigheden, een innovatieve mindset, en een structuur die innovatie faciliteert in plaats van belemmerd. Zo maak je de sprong van pion naar pionier, van een reactieve naar een actieve houding.

   Écht veranderen

   Innoveren gaat vaak niet over de voor de hand liggende verbeteringen, maar iets doen met de dieperliggende behoeftes; wat is de kwestie achter de vraag? Pas dan kom je tot inspirerende oplossingen en werkelijke vernieuwingen.

   info_innovatieplaatje

   Aan de slag?

   Wij bieden maatwerktrajecten en trainingen. Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met één van onze experts via innovatie@debaak.nl.


   Lees meer...

  • teaser_0018

   Ondernemerschap

   Webpagina

   Je bent ondernemer en gaat geen uitdaging uit de weg. Je steekt je handen uit de mouwen en bent gefocust op het behalen van concrete resultaten. Je wilt blijven innoveren om de vragen in de markt te kunnen blijven bedienen voor nu en in de toekomst. Je wilt daarbij jouw talenten en die van je medewerkers/collega’s versterken. Je wilt keuzes maken door het combineren van verstand met lef en creativiteit.
    
   Je bent ondernemend en werkt in een organisatie, die ondernemerschap nodig heeft. Echter, de organisatiecultuur houdt de oude patronen in stand. Je wilt juist vernieuwen, de juiste strategie uitzetten en kansen grijpen.
    
   Je hebt vragen over hoe run ik mijn business met mijn handen, hoofd en hart.
   Voor al deze vragen kun je terecht bij de Baak. Het instituut voor Leiderschap en Ondernemerschap. Wij leveren door ons trainingsaanbod en onze maatwerktrajecten een actieve en zichtbare bijdrage aan ‘Nederland het meest ondernemende land van de wereld’ te maken.

   Lees meer...

  • Zelfsturing

   Webpagina

   Waarom een Expertise Centre rond het thema zelfsturing? Omdat we in een tijd leven van complexe veranderingen en dat heeft ook impact op je organisatie. Reorganisaties, een beweging van product naar service gericht werken, talenten van medewerkers beter benutten en hetzelfde doen met minder managers. Je omgeving of jijzelf, als leider, staat voor de vraag om anders leiding te geven. Een stijl die recht doet aan de dilemma's van deze tijd. Ruimte nemen en geven. Sturen en loslaten.

   Zelfsturing, ook wel zelforganisatie genoemd, gaat over het verplaatsen van taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden naar medewerkers. Leiders gaan dan een andere invulling geven aan hun rol. Dat vergroot het eigenaarschap en ondernemerschap in het team. Heldere resultaatafspraken per team zijn hierbij essentieel, want vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Zelfsturing gaat over het samen realiseren van een resultaat en samen problemen oplossen.

   Ervaring leert dat het organisaties die dit succesvol hebben ingezet veel oplevert: vitalere en gelukkigere werknemers, talent komt beter tot zijn recht, hogere omzet en meer duurzame inzetbaarheid van mensen.

   Verschillende experts en mensen uit de praktijk schrijven en spreken over zelfsturing of vormen daarvan. Omdat per organisatie de situatie en de vraag anders is, putten wij uit het rijke ideeëngoed van o.a. Ricardo Semler (Zelfsturing Semco-stijl), Frederic Laloux (Evolutionary-Teal Organization) Brian Robertson (Holocratie), Lars Kolind (UNBOSS), Otto Scharmer (Leading from the future), Tony Hsieh (Delivering Happiness) en Gary Hamel (De democratische organisatie).

   De Baak helpt je om antwoord te vinden op vragen als:

   • Wat is je eigen visie op zelfsturing? 
   • Wat vraagt het om de kanteling te maken naar zelfsturing?
   • Hoe creëer je draagvlak voor zelfsturing in je organisatie, afdeling of team?
   • Hoe geef je leiding gericht op vertrouwen en eigenaarschap?
   • Wat is er nodig om het te laten slagen?
   • Waar begin je mee en wat zijn de vervolgstappen?

   Wat de Baak jou kan bieden:

   • Maatwerk trajecten voor jouw organisatie of team
   • Coaching, team coaching en intervisie
   • Spieken bij bedrijven die al zelfsturend zijn
   • Advies op maat
   • Workshops en webinars
   • Artikelen, blogs en interviews
   • Events, zoals: Semler in de polder! Pay it Forward en Semler and friends

   Interesse?

   Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou, je afdeling en / of je organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via advies@debaak.nl | 0343-556369 of via Berend van Aken b.vanaken@debaak.nl | 06-20598573

   Lees meer...

  • Vitaliteit

   Webpagina

   Vitale mensen en vitale organisaties zijn energiek en sterk. Zij zijn in staat goed te presteren en anderen te inspireren. Belangrijke kwaliteiten in een wereld die snel verandert.

   Voor een positieve energiebalans, weinig stress en veel bevlogenheid, is vooral het investeren in energiebronnen van belang, dat blijkt uit diverse onderzoeken.

   Veel organisaties zijn bezig met het thema vitaliteit. Denk aan de vergrijzing in het bedrijfsleven en de stijging van werkgerelateerde gezondheidsklachten. De focus in bedrijven verandert van ziekteverzuim naar preventie.

   Samen werken aan vitaliteit. Elkaar ondersteunen en elkaar aandacht blijven geven. Zorgen dat mensen fysiek en mentaal vitaal blijven. Dat is de toekomst.

   Wist je dat je sneller kunt leren als je beweegt? Dat je herstelmomenten in de dag moet inbouwen? Met een betere balans in jouw energie maak je jouw team effectiever en maak je het verschil voor je organisatie.



   Lees meer...

  • teaser_0021

   Projectmanagement

   Webpagina

   Projectmatig werken wordt steeds vaker ingezet om een klus te klaren. Voor eenmalige werkzaamheden, of ingewikkelde werkzaamheden die nog niet volledig kunnen worden overzien en veel afstemming tussen afdelingen en medewerkers vereisen. Ook voor werkzaamheden die onder tijdsdruk staan of veel risico's met zich meebrengen is projectmanagement de aangewezen weg.

   Opleiding projectmanagement

   Waarom loopt het ene project soepel en het andere zo stroef? Trainen in projectmanagement is werken aan ‘jezelf als instrument’.  Met een goede training in projectmanagement, op jouw niveau, kun je nog effectiever worden in je rol om zo jouw projecten stappen verder te brengen.

   Krijg meer grip op jouw projecten. Krijg inzicht in onderwerpen als teamontwikkeling, conflicthantering, stijlen van leiderschap, gesprekstechnieken, gevraagd en ongevraagd adviseren en omgaan met weerstand. Dan kun je teams effectiever leiden en inspireren en naar buiten optreden als draagvlakbouwer en regisseur.

   Lees meer...

  • teaser_0005

   Persoonlijke Ontwikkeling

   Webpagina

   Bij de Baak geloven we in een dieper talent, dat verder te ontginnen en te ontsluiten valt. Persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s helpen je dit talent te zien en gebruiken.

   Je hebt kennis, ervaring en vakkundigheid. Maar als je de balans opmaakt, merk je dat je behoefte hebt aan handvatten om het beste uit jezelf te blijven halen. Investeer in je leven en loopbaan.

   Train je persoonlijke ontwikkeling

   Alle trainingen bij de Baak gaan in de kern over persoonlijke ontwikkeling. We helpen je traditionele gezichtspunten los te laten en je gedachten vrij te maken voor nieuwe ideeën, door je je verrassende denkbeelden aan te reiken in een inspirerende omgeving.

   Versterk je creatieve en innovatieve vermogens en wordt geloofwaardiger en effectiever in je omgang met anderen.

   Lees meer...

  • teaser_0013

   Persoonlijke Effectiviteit

   Webpagina

   Er wordt van je verwacht dat je optreden authentiek, krachtig en effectief is. Hoe vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit binnen jouw organisatie?

   Professionals in complexe situaties hebben veelal een paradoxale opdracht die hun effectiviteit verkleint: overzicht en hanteerbaarheid creëren in een situatie die zich niet laat vormen en zich telkens lijkt te onttrekken aan eenduidige spelregels en patronen. Hoe harder je probeert, des te lastiger het wordt.

   Effectiviteit is belangrijk bij het leiding geven, in veranderingsprocessen, in de manier waarop je communiceert. Hoe zorgen begrippen als authenticiteit, presence of mindfulness er voor dat jouw persoonlijke effectiviteit groeit?

   Al meer dan 10 jaar zijn leidinggevenden, projectleiders en professionals, die invloed willen hebben op de toekomst van hun organisatie, onze tevreden klanten.


   Lees meer...

  • Young Talent

   Webpagina

   Steeds meer organisaties investeren in hun talentvolle professionals en proberen nieuw talent binnen te halen. Organisaties willen groeien, innoveren en inspelen op een steeds veranderende markt. Jong talent kan een drijvende kracht zijn in innovatief werken en inspelen op veranderende marktbehoeftes.

   De Baak ondersteunt jonge talenten in vernieuwende leertrajecten en helpt belangrijke veranderingen en innovaties in organisaties verankeren.

   Talent krijg meer inzicht in wat talenten eigenlijk zijn en hoe je die verder kunt ontwikkelen en benutten. Organisaties leren talent herkennen, bekrachtigen en inzetten als de motor van vernieuwing.  



   Lees meer...

  • Verandermanagement

   Webpagina

   In veel organisaties is, net als in onze samenleving, verandering een constante geworden. Steeds weer inspelen op veranderende markten, veranderde klanten of werknemers.

   Verandermanagement geeft antwoord op de vraag: hoe krijg je een organisatie in beweging? Zijn er methoden om de doelstelling, richting en aanpak te formuleren? Heb je inzicht in wat mensen, teams en organisaties beweegt?

   Verandermanagement training

   Veranderen kan via interventies zoals ‘open space’, waarbij iedereen samen de verandering vormgeeft. Maar er zijn ook werkvormen, zoals het uitvoeren van cases door verschillende teams, waarin nieuwe ideeën voor werkelijke problemen gevonden worden. Al werkende leer je dan. Al lerende werk je.

   De Baak ondersteunt het zoeken naar en uitvoeren van veranderprocessen door samen aan het werk te gaan. Tijd te nemen om stil te staan bij veranderingen. Wij maken gebruik van veel werkvormen, afhankelijk van de situatie en de vraag die speelt.

   Lees meer...

  • teaser_0012

   Strategie & Visie

   Webpagina

   Hoe ontwikkel je een visie op jouw organisatie, team, product of dienstverlening? En met welke strategie kun je die visie verwezenlijken? Jouw strategische en visionaire vermogens kun je trainen.

   Je bouwt aan een visie en maakt strategische keuzes, om waarde toe te voegen aan jouw organisatie. Dat doe je in co-creatie met jouw medewerkers. Je zoekt inspiratie in onbekende inzichten, kennis en ervaringen en je staat open voor innovaties.

   Strategie opleiding

   Ontdek hoe visionair en creatief je werkelijk bent. Hoe je die kwaliteiten weet te vertalen naar een praktisch uitvoerbare strategie. Je neemt dat besef en vermogen na een training mee terug naar je werkpraktijk, waar je co-creatie en innovatie voortaan bewust stimuleert.


   Lees meer...

  • teaser_0034

   Teamontwikkeling

   Webpagina

   Een team is een samenspel tussen de verschillende leden. Dat samenspel moet goed gespeeld worden. Jij kunt dat helpen ontwikkelen.

   Je kunt kijken naar communicatie, taakverdeling en verwachtingen. Er zijn veel verschillende manieren om niet-werkende patronen van een team bloot te leggen.

   Ieder project heeft een beginfase, een tussenfase en een eindfase. Elk individu floreert vaak in één van de fases. Inzicht voor alle teamleden hierin maakt al snel duidelijk waar een tekort of te veel aan is.

   Er zijn veel methoden die helpen een team weer in zijn kracht te zetten, bij het samenstellen van een team, bij conflicten of miscommunicatie. Met waardering voor de kenmerken en skills van de individuele leden. Ook het her- en erkennen van jouw eigen inbreng, positief of negatief, kan een waardevol proces op zich zijn.

   Lees meer...

  • teaser_0002

   Diversiteit

   Webpagina

   Diversiteit is tegenwoordig geen keuze meer, maar een gegeven. Steeds meer bedrijven en andere organisaties vinden diversiteit waardevol. Of het nu gaat om de verhouding man/vrouw, of om het aandeel medewerkers met een verschillende culturele achtergrond: diversiteit is nodig, omdat ‘meer van hetzelfde’ geen vooruitgang oplevert.

   Als we organisaties duurzaam willen inrichten, hebben we verschillende kwaliteiten nodig. Ook aan de top. Of misschien wel juist aan de top. Het gaat om het herkennen en benutten van verschillende talenten in een team. In onze trainingen, zoals Leiderschap voor vrouwen, besteden we veel aandacht aan diversiteit.

   We kijken niet vreemd op van vrouwen op hoge posities of mannen die een dag bij de kinderen blijven. Helaas loopt ons onbewuste brein hier hopeloos bij achter. Zonder dat je het in de gaten hebt, is de invloed van stereotypen veel groter dan je denkt.

   Lees meer...

  • teaser_0007

   Adviseren

   Webpagina

   Je hebt een adviseursrol in een organisatie met een dynamisch en complex krachtenveld, waarin tegengestelde belangen spelen. In een samenleving waarin verandering de enige constante lijkt.

   Als specialist en adviseur in je vakgebied bieden jouw adviezen houvast. Jij weet waar jouw valkuilen liggen en waar je kracht.

   Advies opleiding

   Bij de Baak leer je meer over jezelf en de interacties die bij adviseren een rol spelen. Hoe meer je leert over jezelf en je rol als adviseur, hoe gemakkelijker je invloed kunt uitoefenen, en hoe steviger de relatie met je (interne) klant.





   Lees meer...

  • Management

   Webpagina

   Managers sturen processen en mensen aan om een doel of resultaat te bereiken. Het succes van managers hangt niet alleen af van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden, maar vooral ook van hun gedrag als manager. Dát bepaalt hun effectiviteit en hun impact.

   Opleiding management

   Goede managementopleidingen besteden aandacht aan verschillende leiderschapsstijlen. Of het nu gaat om projectmanagement, change management of een andere vorm leidinggeven: management development gaat om doen, loslaten, reflecteren en ervaren.

   Pas je management aan op een specifieke situatie, op de persoon die je aanstuurt, aan jouzelf en je organisatie. Want hoe authentieker je leiderschap, hoe effectiever. Zo kun je het beste uit mensen halen om de doelen van je organisatie te bereiken.


   Lees meer...

  • Leiderschap

   Webpagina

   Netwerkeconomie, duurzaamheidkwesties, globalisering en social media verdringen de oude hiërarchische structuren en organisatiegrenzen. Veel organisaties worden geconfronteerd met grote en complexe veranderingen. De ‘oude’ oplossingen werken vaak niet meer.

   Van leiders worden nieuwe vaardigheden en inzichten verwacht, want veranderingen en mogelijkheden volgen elkaar in een razend tempo op. Je kunt de dingen niet meer van te voren helemaal uitdenken. Dat vraagt om een omslag van controle naar vertrouwen in je mensen. Je moet sneller kunnen schakelen dan ooit te voren.

   Leiderschap training

   Als leider is het belangrijk in verbinding te staan met hoofd, hart en handen. Je ontwikkelt een werkelijk nieuwsgierige open houding. Om een klimaat te creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie. Dat is de weg richting wijs leiderschap.

   Lees meer...

  • HR

   Webpagina

   Jij weet hoe je moet omgaan met menselijk kapitaal. Je wilt als professional in human resource groeien in je vak. Want de organisatie verwacht van jou dat je substantieel bijdraagt aan de strategie, ontwikkeling en resultaten van je organisatie.
   De Baak vergroot met haar HR-opleidingen jouw professionele en persoonlijke effectiviteit als HR-specialist.

   HR opleidingen

   Startende HR-professionals reiken wij essentiële en actuele HR-kennis aan, ook oefenen we vaardigheden voor de vele soorten gesprekken die een HR-specialist voert.

   Ervaren HR-professionals zijn na een intensieve opleiding van de Baak in staat om een rol op MT-niveau te vervullen en worden voortrekker bij strategische (HR) vraagstukken in hun organisatie.

   Lees meer...

  • Communicatie

   Webpagina

   Communicatie is belangrijk in onze netwerk-, kennis- en diensteneconomie. Veel van onze communicatie komt voort uit onze persoonlijkheid en uit ingesleten gedrag.

   Wat doe je bij miscommunicatie, wat zeg je eigenlijk non-verbaal, wat zijn je communicatieve talenten? Hoe reageer je op de communicatie van anderen? Durf je een partner te zijn in de dialoog?

   Effectieve communicatie

   Bij bijna alle thema’s van de Baak is effectieve communicatie een onderdeel, zoals: bij management  development, organisatieverandering, skills voor professionals en adviseurs, teambuilding.




   Lees meer...

  • Duurzame inzetbaarheid 50+

   Duurzame Inzetbaarheid 50+

   Webpagina

   We leven langer, we werken langer en dus ontwikkelen we ons langer. Per persoon is het verschillend of iemand wil doorgroeien, hetzelfde blijven doen, een carrière switch maken, of afbouwen. Dat vergt inspanning en nadenken over het vinden van de juiste match tussen werk, talenten, competenties en motivatie van mensen.

   Hoe geef je sturing aan leven en werken in deze fase? Hoe voorkom je dat je vastloopt in routine of uitholling van je baan? Hoe bereik je synergie met de jongere generaties? Hoe kun je langer doorwerken met plezier en passie?

   Deze vragen kun je jezelf stellen als individu, maar ook voor leidinggevenden en HR is het een thema dat hoog op de agenda staat omdat een groot percentage van de beroepsbevolking 50 tot 67 jarigen betreft.

   Duurzame inzetbaarheid van 50+-ers maakt ‘grijs’ kleurrijk

   Wij bieden een training ‘Investeren in meesterschap’, en verschillende incompany programma’s: ‘Ervaring loont’ over je loopbaan als 50+er, ‘In gesprek over de toekomst’ voor leidinggevenden, ‘50+ strategie uitzetten’ voor HR managers, en een training tot mentor of coach.

   Lees meer...

  • Duurzame inzetbaarheid 50+

   Duurzame Inzetbaarheid

   Webpagina

   Verantwoordelijke en gelukkige mensen van alle leeftijden die samenwerken in vitale organisaties. Dat is mogelijk. Hoe creëer je betrokkenheid in alle fasen van het werkende leven?

   De constante stroom van versnelling en verandering vraagt om aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Nieuwe technologieën, flexwerken, globalisering en sociale uitdagingen doen een beroep op onze weerbaarheid en veerkracht.

   Vitaliteit en energiemanagement; effectiviteit, eigenaarschap én geluk in het werk; talentontwikkeling voor jonge en langer doorwerkende medewerkers. Dat zijn de ingrediënten van duurzame inzetbaarheid.

   Wij bieden verschillende trainingen en maatwerktrajecten op deze onderwerpen.

   Lees meer...