Empty Page Section

Thema's (16)

Actieve filters

  Beschikbare filters

  Thema's
  • Thema Thema
  • Doelgroep Doelgroep

  Resultaten

  • Young Talent

   Thema

   Young Professionals zijn voor organisaties dé kans om te innoveren en nieuwe doelgroepen en markten te bereiken. Wanneer je talentvolle professionals op de juiste manier empowert, zijn zij je motor voor de toekomst.

   Lees meer...

  • teaser_0005

   Persoonlijke Ontwikkeling

   Thema

   Bij de Baak geloven we in een dieper talent, dat verder te ontginnen en te ontsluiten valt door zelfontwikkeling. Persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s helpen je dit talent te zien en gebruiken.

   Je hebt kennis, ervaring en vakkundigheid. Maar als je de balans opmaakt, merk je dat je behoefte hebt aan handvatten om het beste uit jezelf te blijven halen. Investeer in je leven en loopbaan.

   Train je persoonlijke ontwikkeling

   Alle trainingen bij de Baak gaan in de kern over persoonlijke ontwikkeling. We helpen je traditionele gezichtspunten los te laten en je gedachten vrij te maken voor nieuwe ideeën, door je verrassende denkbeelden aan te reiken in een inspirerende omgeving. Dit draagt allemaal bij aan je zelfontwikkeling.

   Versterk je creatieve en innovatieve vermogens en wordt geloofwaardiger en effectiever in je omgang met anderen.

   Lees meer...

  • innovatie_innovatie_met_maatschappelijke_impact

   Innovatie met maatschappelijke impact

   Maatwerk

   De wereld is in transitie. We hebben grenzen bereikt. Op het gebied van onze natuur (Planet) van economische modellen (Profit) en het organiseren van bedrijven (People). Niet alleen de overheid maar juist organisaties spelen een cruciale rol in de beweging naar een duurzame samenleving.

   Lees meer...

  • innovatie_innovatie_door_talentontwikkeling

   Innovatie door talentontwikkeling

   Maatwerk

   Elke generatie kan iets eigens toevoegen aan de organisatie, mits ze daartoe in staat worden gesteld. De jongeren van nu kunnen een drijvende kracht zijn in innovatief werken en kunnen makkelijker inspelen op veranderende marktbehoeftes. De Baak heeft een concept ontwikkeld waar juist de jonge talenten in innovatieve leertrajecten grote veranderingen en innovaties in organisaties verankeren. Wij hebben inmiddels vele voorbeelden van succesvolle traineeships.

   Lees meer...

  • innovatie_innovatie_in_producten_diensten_en_processen

   Innovatie in producten, diensten en processen

   Maatwerk

   Om een duurzame toekomst te hebben staan organisaties voor de uitdaging om continu hun producten en diensten te vernieuwen. De levenscyclus van veel organisaties is nu zo onzeker dat vernieuwingskracht echt in het DNA van een organisatie verankerd moet worden.

   Lees meer...

  • teaser_0117

   Innovatie

   Thema

   Hoe breng je innovatie in je DNA?

   Het is inmiddels voor iedereen duidelijk: de wereld is complex, verandering gaat steeds sneller en we zitten in een transformatietijd rond organisatievormen, economische modellen, nieuwe markten, technische ontwikkelingen, mondiger klanten en kwesties rond milieu en resources. De vraag is: kunnen jij en je organisatie hierop inspelen? Ben je in staat werkelijk te vernieuwen? 

   Van uitdaging naar impact 

   De Baak helpt je om innovatie een integraal onderdeel van je team of organisatie te maken door er simpelweg mee aan de slag te gaan met de mensen die je al hebt. We werken altijd vanuit een werkelijk op te lossen en vaak urgente uitdaging om de spanning die bij innovatie hoort te ervaren. De uitkomst kan een nieuw product of dienst zijn, het innoveren van de organisatiestructuur of een nieuw toekomstperspectief. In dit soort trajecten speelt de klantbehoefte een belangrijke rol en wordt tegelijk de lerende organisatiecultuur stevig verankerd. De methodes die wij gebruiken zijn o.a. Design Thinking, Prototyping, Reframing en Applied Improvisation. Het belangrijkste uitgangspunt blijft echter dat het mensen zijn die iets laten slagen.
   Succesvolle organisaties werken volgens ons aan een prikkelende en open cultuur, vernieuwingsvaardigheden, een innovatieve mindset, en een structuur die innovatie faciliteert in plaats van belemmerd. Zo maak je de sprong van pion naar pionier, van een reactieve naar een actieve houding.

   Écht veranderen

   Innoveren gaat vaak niet over de voor de hand liggende verbeteringen, maar iets doen met de dieperliggende behoeftes; wat is de kwestie achter de vraag? Pas dan kom je tot inspirerende oplossingen en werkelijke vernieuwingen.

   info_innovatieplaatje

   Aan de slag?

   Wij bieden maatwerktrajecten en trainingen. Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met één van onze experts via innovatie@debaak.nl

   Lees meer...

  • Zelfsturing

   Thema

   Waarom een Expertise Centre rond het thema zelfsturing? Omdat we in een tijd leven van complexe veranderingen en dat heeft ook impact op je organisatie. Reorganisaties, een beweging van product naar service gericht werken, talenten van medewerkers beter benutten en hetzelfde doen met minder managers. Je omgeving of jijzelf, als leider, staat voor de vraag om anders leiding te geven. Een stijl die recht doet aan de dilemma's van deze tijd. Ruimte nemen en geven. Sturen en loslaten.

   Zelfsturing, ook wel zelforganisatie genoemd, gaat over het verplaatsen van taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden naar medewerkers. Leiders gaan dan een andere invulling geven aan hun rol. Dat vergroot het eigenaarschap en ondernemerschap in het team. Heldere resultaatafspraken per team zijn hierbij essentieel, want vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Zelfsturing gaat over het samen realiseren van een resultaat en samen problemen oplossen.

   Ervaring leert dat het organisaties die dit succesvol hebben ingezet veel oplevert: vitalere en gelukkigere werknemers, talent komt beter tot zijn recht, hogere omzet en meer duurzame inzetbaarheid van mensen.

   Verschillende experts en mensen uit de praktijk schrijven en spreken over zelfsturing of vormen daarvan. Omdat per organisatie de situatie en de vraag anders is, putten wij uit het rijke ideeëngoed van o.a. Ricardo Semler (Zelfsturing Semco-stijl), Frederic Laloux (Evolutionary-Teal Organization) Brian Robertson (Holocratie), Lars Kolind (UNBOSS), Otto Scharmer (Leading from the future), Tony Hsieh (Delivering Happiness) en Gary Hamel (De democratische organisatie).

   De Baak helpt je om antwoord te vinden op vragen als:

   • Wat is je eigen visie op zelfsturing? 
   • Wat vraagt het om de kanteling te maken naar zelfsturing?
   • Hoe creëer je draagvlak voor zelfsturing in je organisatie, afdeling of team?
   • Hoe geef je leiding gericht op vertrouwen en eigenaarschap?
   • Wat is er nodig om het te laten slagen?
   • Waar begin je mee en wat zijn de vervolgstappen?

   Wat de Baak jou kan bieden:

   • Maatwerk trajecten voor jouw organisatie of team
   • Coaching, team coaching en intervisie
   • Spieken bij bedrijven die al zelfsturend zijn
   • Advies op maat
   • Workshops en webinars
   • Artikelen, blogs en interviews
   • Events, zoals: Semler in de polder! Pay it Forward en Semler and friends

   Interesse?

   Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou, je afdeling en / of je organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via advies@debaak.nl | 0343-556369 of via Berend van Aken b.vanaken@debaak.nl | 06-20598573

   Lees meer...

  • teaser_0012

   Strategie & Visie

   Thema

   Hoe ontwikkel je een visie op jouw organisatie, team, product of dienstverlening? En met welke strategie kun je die visie verwezenlijken? Jouw strategische en visionaire vermogens kun je trainen.

   Je bouwt aan een visie en maakt strategische keuzes, om waarde toe te voegen aan jouw organisatie. Dat doe je in co-creatie met jouw medewerkers. Je zoekt inspiratie in onbekende inzichten, kennis en ervaringen en je staat open voor innovaties.

   Strategie opleiding

   Ontdek hoe visionair en creatief je werkelijk bent. Hoe je die kwaliteiten weet te vertalen naar een praktisch uitvoerbare strategie. Je neemt dat besef en vermogen na een training mee terug naar je werkpraktijk, waar je co-creatie en innovatie voortaan bewust stimuleert.


   Lees meer...

  • teaser_0021

   Projectmanagement

   Thema

   Projectmatig werken wordt steeds vaker ingezet om een klus te klaren. Voor eenmalige werkzaamheden, of ingewikkelde werkzaamheden die nog niet volledig kunnen worden overzien en veel afstemming tussen afdelingen en medewerkers vereisen. Ook voor werkzaamheden die onder tijdsdruk staan of veel risico's met zich meebrengen is projectmanagement de aangewezen weg.

   Opleiding projectmanagement

   Waarom loopt het ene project soepel en het andere zo stroef? Trainen in projectmanagement is werken aan ‘jezelf als instrument’.  Met een goede training in projectmanagement, op jouw niveau, kun je nog effectiever worden in je rol om zo jouw projecten stappen verder te brengen.

   Krijg meer grip op jouw projecten. Krijg inzicht in onderwerpen als teamontwikkeling, conflicthantering, stijlen van leiderschap, gesprekstechnieken, gevraagd en ongevraagd adviseren en omgaan met weerstand. Dan kun je teams effectiever leiden en inspireren en naar buiten optreden als draagvlakbouwer en regisseur.

   Lees meer...

  • teaser_0013

   Persoonlijke Effectiviteit

   Thema

   Er wordt van je verwacht dat je optreden authentiek, krachtig en effectief is. Hoe vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit binnen jouw organisatie?

   Professionals in complexe situaties hebben veelal een paradoxale opdracht die hun effectiviteit verkleint: overzicht en hanteerbaarheid creëren in een situatie die zich niet laat vormen en zich telkens lijkt te onttrekken aan eenduidige spelregels en patronen. Hoe harder je probeert, des te lastiger het wordt.

   Effectiviteit is belangrijk bij het leiding geven, in veranderingsprocessen, in de manier waarop je communiceert. Hoe zorgen begrippen als authenticiteit, presence of mindfulness er voor dat jouw persoonlijke effectiviteit groeit?

   Al meer dan 10 jaar zijn leidinggevenden, projectleiders en professionals, die invloed willen hebben op de toekomst van hun organisatie, onze tevreden klanten.


   Lees meer...

  • teaser_0034

   Teamontwikkeling

   Thema

   Een team is een samenspel tussen de verschillende leden. Dat samenspel moet goed gespeeld worden. Jij kunt dat helpen ontwikkelen.

   Je kunt kijken naar communicatie, taakverdeling en verwachtingen. Er zijn veel verschillende manieren om niet-werkende patronen van een team bloot te leggen.

   Ieder project heeft een beginfase, een tussenfase en een eindfase. Elk individu floreert vaak in één van de fases. Inzicht voor alle teamleden hierin maakt al snel duidelijk waar een tekort of te veel aan is.

   Er zijn veel methoden die helpen een team weer in zijn kracht te zetten, bij het samenstellen van een team, bij conflicten of miscommunicatie. Met waardering voor de kenmerken en skills van de individuele leden. Ook het her- en erkennen van jouw eigen inbreng, positief of negatief, kan een waardevol proces op zich zijn.

   Lees meer...

  • Veranderen

   Thema

   In veel organisaties is, net als in onze samenleving, verandering een constante geworden. Steeds weer inspelen op veranderende markten, veranderde klanten of werknemers.

   Verandermanagement geeft antwoord op de vraag: hoe krijg je een organisatie in beweging? Zijn er methoden om de doelstelling, richting en aanpak te formuleren? Heb je inzicht in wat mensen, teams en organisaties beweegt?

   Verandermanagement training

   Veranderen kan via interventies zoals ‘open space’, waarbij iedereen samen de verandering vormgeeft. Maar er zijn ook werkvormen, zoals het uitvoeren van cases door verschillende teams, waarin nieuwe ideeën voor werkelijke problemen gevonden worden. Al werkende leer je dan. Al lerende werk je.

   De Baak ondersteunt het zoeken naar en uitvoeren van veranderprocessen door samen aan het werk te gaan. Tijd te nemen om stil te staan bij veranderingen. Wij maken gebruik van veel werkvormen, afhankelijk van de situatie en de vraag die speelt.

   Lees meer...

  • teaser_0007

   Adviseren

   Thema

   Je hebt een adviseursrol in een organisatie met een dynamisch en complex krachtenveld, waarin tegengestelde belangen spelen. In een samenleving waarin verandering de enige constante lijkt.

   Als specialist en adviseur in je vakgebied bieden jouw adviezen houvast. Jij weet waar jouw valkuilen liggen en waar je kracht.

   Advies opleiding

   Bij de Baak leer je meer over jezelf en de interacties die bij adviseren een rol spelen. Hoe meer je leert over jezelf en je rol als adviseur, hoe gemakkelijker je invloed kunt uitoefenen, en hoe steviger de relatie met je (interne) klant.

   Lees meer...

  • Management

   Thema

   Managers sturen processen en mensen aan om een doel of resultaat te bereiken. Het succes van managers hangt niet alleen af van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden, maar vooral ook van hun gedrag als manager. Dát bepaalt hun effectiviteit en hun impact.

   Opleiding management

   Goede managementopleidingen besteden aandacht aan verschillende leiderschapsstijlen. Of het nu gaat om projectmanagement, change management of een andere vorm leidinggeven: management development gaat om doen, loslaten, reflecteren en ervaren.

   Pas je management aan op een specifieke situatie, op de persoon die je aanstuurt, aan jouzelf en je organisatie. Want hoe authentieker je leiderschap, hoe effectiever. Zo kun je het beste uit mensen halen om de doelen van je organisatie te bereiken.


   Lees meer...

  • Leiderschap

   Thema

   Grote en complexe veranderingen

   Netwerkeconomie, duurzaamheidkwesties, globalisering en social media verdringen de oude hiërarchische structuren en organisatiegrenzen. Veel organisaties worden geconfronteerd met grote en complexe veranderingen. De ‘oude’ oplossingen werken vaak niet meer.

   Nieuwe competenties voor leiders

   Van leiders worden nieuwe vaardigheden en inzichten verwacht, want veranderingen en mogelijkheden volgen elkaar in een razend tempo op. Je kunt de dingen niet meer van te voren helemaal uitdenken. Dat vraagt om een omslag van controle naar vertrouwen in je mensen. Je moet sneller kunnen schakelen dan ooit te voren.

   Leiderschap training

   Als leider is het belangrijk in verbinding te staan met hoofd, hart en handen. Je ontwikkelt een werkelijk nieuwsgierige open houding. Om een klimaat te creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie. Dat is de weg richting wijs leiderschap.

   Scroll verder naar beneden voor onze verschillende leiderschapstrainingen:

   Lees meer...

  • Communicatie

   Thema

   Communicatie is belangrijk in onze netwerk-, kennis- en diensteneconomie. Veel van onze communicatie komt voort uit onze persoonlijkheid en uit ingesleten gedrag.

   Wat doe je bij miscommunicatie, wat zeg je eigenlijk non-verbaal, wat zijn je communicatieve talenten? Hoe reageer je op de communicatie van anderen? Durf je een partner te zijn in de dialoog?

   Effectieve communicatie

   Bij bijna alle thema’s van de Baak is effectieve communicatie een onderdeel, zoals: bij management  development, organisatieverandering, skills voor professionals en adviseurs, teambuilding.
   Lees meer...

  Scroll up