Hero

Empty Page Section

 • Trainingen Talentontwikkeling

  Thema

  Talentontwikkeling is urgenter dan ooit. Technologische vernieuwingen zwepen het tempo waarin werk verandert op; de behoefte aan mensen die hier doeltreffend op in kunnen spelen neemt net zo snel toe. Voor professionals die altijd méér willen leren, schept dit kansen hun talenten verder aan te scherpen. Bijvoorbeeld in een training waarbij het oplossen van een actueel organisatievraagstuk onderdeel is van het leren. Je werkt dan aan je eigen ontwikkeling én aan die van je organisatie tegelijkertijd. Dubbel profijt dus.

  Jouw talentontwikkeling begint bij de Baak

  Iedereen heeft een talent, de meeste mensen hebben er meerdere. Wie de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, kan carrière maken. En dat is precies wat jij wilt. Je hebt een drive en uitstekende competenties; in een ambitieus ontwikkeltraject van de Baak haal je nóg meer uit jezelf. Je ontdekt je talenten en komt er ook achter waar nog ruimte voor ontwikkeling is. Deze kennis komt je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit ten goede. En stelt je in staat boven jezelf uit te stijgen. Een mooie loopbaan begint met talentontwikkeling, dus bij de Baak.

  Lees meer...

 • Communicatie Trainingen

  Thema

  Open, transparant en oprecht communiceren is een must in de huidige netwerk- en kenniseconomie. Klanten, stakeholders en leveranciers verwachten niet anders van organisaties waarmee ze zakendoen. Ook je collega's en medewerkers gaan graag de dialoog met je aan; samen zet je betere prestaties neer wanneer de onderlinge communicatie – en daardoor de werksfeer – open en eerlijk is. Communicatieve vaardigheden behoren tot de essentiële leiderschapskwaliteiten. Jouw manier van communiceren en luisteren bepaalt of je anderen meekrijgt in je verhaal.

  Echte effectieve communicatie ontwikkel je bij de Baak

  Hoe je communiceert, komt voort uit je persoonlijkheid én uit ingesleten gedrag. Merk je dat anderen hun ideeën beter voor het voetlicht brengen dan jij? Of dat onenigheid bij jou ontaardt in een conflict, terwijl een collega al snel tot een oplossing komt? Door je communicatiestijl te onderzoeken en je communicatievaardigheden aan te scherpen in een excellente communicatietraining, word je zichtbaarder voor anderen en voorkom je miscommunicatie. Effectief communiceren behoort tot de belangrijkste skills van professionals, adviseurs en managers en loopt als een rode draad door al onze trainingen. In plaats van een communicatietraining kun je dus ook kiezen voor een leiderschapstraining of een training persoonlijke ontwikkeling. Je ontwikkelt je communicatievaardigheden bij de Baak.

  Lees meer...

 • teaser_0005

  Persoonlijke Ontwikkeling Trainingen

  Thema

  Organisaties zijn genoodzaakt om almaar sneller in te spelen op de veranderende wensen van klanten, opdrachtgevers en stakeholders. Functies en loopbanen bewegen volop mee met deze 21e eeuwse dynamiek; in steeds weer nieuwe, soms multidisciplinaire teams, zet iedereen zijn kwaliteiten in voor een gezamenlijk resultaat. Dat daarbij 'gedoe' ontstaat, hoort erbij. Zaak is om hier samen uit te komen en tegelijkertijd in je kracht te blijven staan. Met de juiste skills haal je het beste in anderen en jezelf naar boven.

  Persoonlijke ontwikkeling bij de Baak geeft fundamenteel inzicht in wie je bent en wat anderen drijft

  Soms is het lastig om het gedrag van medewerkers of collega's goed te hanteren. Zeker wanneer de spanning oploopt binnen complexe werksituaties. Stel je te hoge eisen? Of hou je, misschien door de dynamiek van een opdracht, te weinig rekening met wat jou en anderen echt bezighoudt? De Baak biedt programma's voor persoonlijke ontwikkeling die je een fundamenteel inzicht geven in wie je werkelijk bent en wat jou en anderen drijft. Je ontdekt hoe je het beste met andersdenkende mensen om kunt gaan zonder dat het jou te veel energie kost. Hierdoor vergroot je je persoonlijke effectiviteit . Je groeit als persoon – en merkt dat je, door gewoon jezelf te zijn, geloofwaardiger overkomt én creatiever bent in de samenwerking met anderen.

  Lees meer...

 • teaser_0013

  Persoonlijke Effectiviteit Trainingen

  Thema

  De organisatie waar je werkt verandert voortdurend. Van leidinggevenden en professionals wordt verwacht dat zij effectief en daadkrachtig optreden te midden van deze complexe dynamiek. Jij doet wat binnen je mogelijkheden ligt, maar merkt soms dat dat niet genoeg is. Je zou meer rendement kunnen halen uit je contacten met stakeholders, klanten en collega's. En gezien de vaart waarin de ontwikkelingen gaan, is dat urgenter dan ooit. Hoog tijd dus om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

  Effectiever worden begint bij de Baak

  Om effectief je doelen te bereiken, is kennis van je talenten, drijfveren en gedrag noodzakelijk. Met dit inzicht kun je je kwaliteiten efficiënter managen, waardoor je beter samenwerkt. Het vergroten van je effectiviteit komt er in de kern op neer dat je geen rol meer speelt, maar echt jezelf bent. Dus authentiek. Dat wekt vertrouwen. Je zult er dan ook steeds beter in slagen om open, persoonlijk en functioneel met anderen te communiceren. Uiteindelijk merk je dat het je best makkelijk afgaat om je zakelijke resultaten te behalen. Trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit bij de Baak geven een boost aan je persoonlijke ontwikkeling.

  Lees meer...

 • teaser_0021

  Training Projectmanagement

  Thema

  Om adequaat een uitzonderlijke klus te klaren, werken multidisciplinaire teams steeds vaker samen aan een project. Terugvallen op bestaande werkwijzen en -processen is bij projectmatig werken meestal niet aan de orde; het gaat om eenmalige werkzaamheden die onder tijdsdruk staan, nieuw zijn of risico's meebrengen. Sterk projectmanagement is een voorwaarde voor het slagen van het project. Met de juiste skills leid jij – projectmanager of projectleider – de vele ideeën, zienswijzen en energie van je projectteam naar een uitstekend resultaat.

  Effectiever worden in projectmanagement? Je leert het bij de Baak.

  Definiëren, structureren, invloed uitoefenen en conflicten hanteren. Dit is maar een greep uit wat je zoal moet kunnen om een project te leiden. Projectmanagement is veel méér dan een set modellen en werkwijzen. Het is vooral een kwestie van de juiste persoon op de juiste plek. Ben jij een projectmanager die het krachtenveld rond zijn projecten kent en werkt vanuit een sterke en inspirerende, innerlijke drive? En die naast het toepassen van projectmanagementmethoden en -technieken ook goed is in het verbinden van mensen? Met een diepgaande training in projectmanagement bij de Baak kun je je persoonlijke effectiviteit verhogen. Zodat je altijd je projectdoelen haalt en elk project succesvol afrondt.

  Lees meer...

 • Train je leiderschap

  Thema

  Netwerkeconomie, duurzaamheid, globalisering en de invloed van sociale media en internet vragen om nieuwe vergezichten. Daarnaast heeft je organisatie te maken met klanten en medewerkers die kritischer en mondiger zijn dan ooit. Leiden is vandaag de dag daarom meer dan leidinggeven. Je toont je leiderschap vooral door te vertrouwen op de expertise en ambitie van je mensen. Dat geeft jou de ruimte om grip te houden op de dynamische omgeving van je organisatie en aansluiting te vinden bij nieuwe ontwikkelingen.

  Train je leiderschap bij de Baak

  Het vraagt nogal wat van je om de controle over je business unit, afdeling of team los te laten, zodat zij adequaat kunnen inspelen op snelle marktontwikkelingen. Je functie krijgt hierdoor wél een heel nieuwe dynamiek. Zo zul je bereid moeten zijn om flexibel mee te bewegen, snel van rol te wisselen en aannames te herzien als de omgeving dat van je vraagt. Daarnaast stelt hedendaags leiderschap hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden. Weet je mensen te overtuigen en te verbinden op een gedeeld doel? Kun je hen inspireren om initiatieven te nemen, zich te ontwikkelen en ondernemerschap te tonen voor zichzelf én de organisatie? Je ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten in een leiderschapstraining van de Baak.

  Bekijk hieronder de 3 pijlers van onze 15 leiderschapstrainingen:

  Lees meer...

 • teaser_0012

  Trainingen Strategie & Visie

  Thema

  Pas jij op de winkel, of ontwikkel je een inspirerende visie waarmee jouw organisatie in de toekomst het verschil maakt? Een lastige vraag. Visionair zijn vraagt om lef. Om te durven dromen, creatief te denken en ontwikkelingen te duiden. Vanuit de wereld van nu kijk je naar een wereld die er nog niet is. Waar staat jouw bedrijf op de lange termijn? Een goede strategie zorgt ervoor dat je ook in de toekomst innovatief kunt zijn en kansen weet te grijpen.

  Strategisch wendbaar zijn leer je bij de Baak

  Om van jouw bedrijf een bedrijf van de 21e eeuw te maken, hou je je visie scherp voor ogen en bepaal je de strategie onderweg. We leven immers in het 'nu', waarin mensen, markten en sociaaleconomische omstandigheden dagelijks aan verandering onderhevig zijn. Wie mee wil veranderen in deze dynamische omgeving, gaat volgens het principe van rapid prototype – bedenken, uitproberen, bijstellen – aan de slag. Dat klinkt spannend, en dat is het ook. De Baak begeleidt je bij dit avontuur. Je leert om de schijnzekerheid van controle en planning los te laten en al doende vooruit te gaan. Strategisch wendbaar zijn, daarom draait het in de toekomst!

  Lees meer...

 • teaser_0007

  Training Adviseren

  Thema

  In een tijdperk waarin verandering de enige constante factor lijkt te zijn, krijgen organisaties in hoog tempo te maken met steeds weer nieuwe, vaak ingewikkelde vraagstukken. Ze willen daar de allerbeste oplossing voor – liefst snel. Als vakspecialist met gevoel voor het dynamische en complexe krachtenveld van de organisatie, breng jij uitkomst. De adviesrol heb je al. Nu komt het er op aan je adviserende kwaliteiten naar een hoger plan te brengen, zodat jouw adviezen snel en met vertrouwen worden omarmd en opgevolgd.

  Succesvol adviseren leer je bij de Baak

  Adviseren is meer dan je kennis delen met opdrachtgevers of collega's. Écht adviseren is de juiste vragen stellen en bijzonder goed luisteren naar de antwoorden. Zo ontdek je wat er werkelijk bij je opdrachtgever leeft en welke, soms tegengestelde, belangen er op het spel staan. Deze informatie vormt de basis voor een geslaagd adviestraject, waarin jij duidelijk in staat blijkt een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van je opdrachtgever. Wil je meer invloed uitoefenen in je rol als adviseur? En heb je de moed om niet alleen je kwaliteiten, maar ook je valkuilen onder ogen te zien? Je ontwikkelt je adviesvaardigheden in een training adviseren van de Baak.

  Lees meer...

 • teaser_0002

  Leren Beïnvloeden

  Thema

  Om iets voor elkaar te krijgen binnen een organisatie moet je mensen kunnen betrekken en inspireren. Daarbij is kennis van het politieke krachtenveld een must. Wat zijn de belangen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders en hoe kunnen zij aansluiten bij jouw initiatief? Of je nu wel of niet aan de macht bent, anderen meekrijgen vereist focus en empathie. Aan de vergadertafel én in de wandelgangen. Ben je bereid om mee te bewegen, risico's te nemen en te reflecteren op jezelf? Dan is de kans groot dat je het spel van beïnvloeden goed in de vingers krijgt.

  Verbeter je beïnvloedingsvaardigheden bij de Baak

  Belangrijk bij beïnvloeden, is dat je de dynamiek van het samenwerken begrijpt en over organisatiesensitiviteit beschikt. Je kiest voor een slimme strategie en houdt daarbij oog voor de ander. Het gaat niet om ellebogenwerk. Vanuit echte interesse zul je contact moeten maken, ook met degenen die het niet met je eens zijn. Alleen zo kom je te weten op welke emoties en aannames hun tegenwerking is gebaseerd. Dan kun je deze uit de wereld helpen en creëer je ruimte voor verandering. Wil jij ook je invloed laten gelden om je doel te bereiken? Bij de Baak leer je alles over de diepere niveaus van beïnvloeden.

  Lees meer...

 • Trainingen 'Veranderen'

  Thema

  Veranderen is aan de orde van de dag. De markt roept om iets nieuws of regels wijzigen. Hoe dringend die snelle veranderingen ook zijn, de context waarbinnen bedrijven opereren is tegelijkertijd complex, onzeker en ambigu. En dat is lastig te managen. Toch moet jij - leidinggevende, bestuurder, projectleider, verandermanager of teamleider - ervoor zorgen dat collega's, teams of afdelingen flexibel inspelen op elke nieuwe situatie.

  Bij de Baak leer je alles over verandermanagement

  Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Om een verandering op gang te brengen, zul je dus moeten inzetten op het aangaan van relaties, het zoeken naar verbinding en het vergroten van ieders betrokkenheid. Hoe sterker je persoonlijke effectiviteit, hoe beter het lukt om een nieuwe werkwijze, innovatie, efficiencyslag of kwaliteitstraject soepel te implementeren. Ben jij daadkrachtig, doortastend én flexibel genoeg om een prominente rol te spelen in een veranderingstraject? Met andere woorden: kun je mensen beïnvloeden door mee te bewegen, te motiveren en te enthousiasmeren? Alle facetten van verandermanagement leer je bij de Baak.

  Lees meer...

Scroll up