Onderzoek: 70% van Nederland vraagt om menselijker leiderschap in 2024

Mentaal welzijn grootste thema binnen leiderschap op de werkvloer, transparantie binnen de politiek

Noordwijk, 14 november 2023 - Nederland vindt dat ons land ander leiderschap nodig heeft. Maar, wat is ‘ander leiderschap’? Nieuw onderzoek van Motivaction en trainingsinstituut de Baak onder 1.000 werkende Nederlanders geeft inzicht in de verwachtingen van leiderschap in de politiek en het bedrijfsleven. Hieruit blijkt menselijk leiderschap het belangrijkste thema voor de nabije toekomst, met transparantie en mentaal welzijn als grote pijlers.

Minder vanuit de ratio, meer vanuit verbinding. Daar ligt de behoefte van Nederlanders als het gaat om toekomstig leiderschap in zowel de politiek als binnen organisaties, blijkt uit het onderzoek van de Baak. Zo vindt 70% van de Nederlanders dat het politieke leiderschap menselijker moet. Zij verwachten van hedendaagse leiders transparante communicatie, empathie en vertrouwen. Hun belangrijkste taken zijn volgens de respondenten het motiveren van anderen, zorgen voor een tevreden team en een goede samenwerking. Opvallend genoeg worden meer traditionele, ratio-gedreven eigenschappen zoals autoritair gedrag, resultaatgerichtheid en vasthouden aan hiërarchie als de minst populaire eigenschappen bevonden.

Door de grote turbulentie in de wereld van nu hebben mensen behoefte aan verbinding met anderen en het menselijke aspect. Leiders kunnen daaraan bijdragen door échte aandacht voor hoe het met hun mensen gaat, of dat nu in de politiek is of in organisaties. Mensen die zich gezien voelen hebben meer vertrouwen en zijn beter in staat om de grote uitdagingen van deze tijd effectief aan te gaan,” zegt Godfried IJsseling, leiderschapsexpert bij de Baak.

Mentaal welzijn belangrijker dan duurzaamheid en diversiteit

Uit het onderzoek blijkt dat de eigen mentale gezondheid een belangrijk thema onder werkend Nederland is. Het valt onder de drie meest belangrijke aandachtspunten voor directe leidinggevenden, bevonden door hun medewerkers. Daarnaast staan het zorgen voor een goede sfeer en een gezonde werk-privébalans aan kop. Onderaan de lijst met aandachtspunten op de werkvloer staan diversiteit, maatschappelijke impact en duurzaamheid. Ruim 60% vindt wel dat duurzaamheid belangrijker wordt, maar legt die verantwoordelijkheid neer bij de bestuurders van grote organisaties, niet bij diens directe leidinggevende. “De gemiddelde persoon gaat naar kantoor om te werken en wil deze tijd graag een beetje prettig doorkomen met onder andere goede koffie, een vrijmibo met bitterballen en een leidinggevende met persoonlijke aandacht. Maatschappelijke thema’s houden we vaak buiten onszelf. Dit is voor velen een ver-van-ons-bureau-show,” zegt Rutger Slump, trainer bij de Baak.

Een derde durft niet te praten over mentale gezondheid

Van de werkende Nederlanders vindt 65% dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor de mentale gezondheid van medewerkers. “Veel mensen voelen de druk van de vele crises in de wereld en al die media op onze schermen. Die druk is ook voelbaar op de werkvloer. Op zoek naar een stabiele omgang daarmee kijken zij óók naar hun leiders. Als leider kun je rust en vertrouwen geven door ‘echt’ te zijn, integer en open, en waarachtige aandacht te hebben voor je mensen,” aldus Godfried IJsseling. Op dat vlak is er nog voldoende werk te doen: uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft niet tevreden is over de mate van aandacht die mentale gezondheid krijgt op de werkvloer. Ook durft 31% van de werkende Nederlanders niet te praten over dit onderwerp met de leidinggevende.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?

Hulp nodig bij het kiezen van een training?

Scroll up