Innovatie door talentontwikkeling

Elke generatie kan iets eigens toevoegen aan de organisatie, mits ze daartoe in staat worden gesteld. De jongeren van nu kunnen een drijvende kracht zijn in innovatief werken en kunnen makkelijker inspelen op veranderende marktbehoeftes. De Baak heeft een concept ontwikkeld waar juist de jonge talenten in innovatieve leertrajecten grote veranderingen en innovaties in organisaties verankeren. Wij hebben inmiddels vele voorbeelden van succesvolle traineeships.

Wanneer je de kans van de creativiteit van de jonge talenten wilt aanboren en ze verantwoordelijkheid wilt laten dragen voor vernieuwing moet daar een goed arbeidsklimaat tegenover staan: het management mag dan een veilige omgeving en de juiste cultuur creëren. Talentontwikkeling in combinatie met innoveren wordt pas effectief als verschillende lagen in de organisatie actief betrokken worden. Beproefde voorbeelden zijn caseleren met een koppeling aan mentoren, of het management laten bijdragen aan modules.

Lerende houding ontwikkelen

De huidige tijd vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en vernieuwingscapaciteit in organisaties. Kortweg; een duurzame constante lerende houding met veel aandacht voor de klant. De juiste talentontwikkeling van jonge mensen kan hier in grote mate een bijdrage aan leveren. Een open en lerende houding ontwikkelen we door:

  • Nieuwsgierig te prikkelen door de status quo uit te dagen en verandering vanuit meerdere perspectieven te bekijken.
  • Gesprekssituaties te creëren die uitdagend en onbekend zijn.
  • Reflectie op ervaringen aan te moedigen en honger voor feedback aan te wakkeren.
  • (Zelf)onderzoek te stimuleren van de grondhouding, kwaliteiten, overlevingsstrategieën, allergieën en reactiepatronen.

Proven Concept

De Baak heeft afgelopen jaar met meerdere grote bedrijven traineeships gemaakt waarin jonge talenten de motor waren van vernieuwing binnen de organisatie. O.a met KPN, Alliander, Lease Plan, Post NL, Grolsch, Wim Bosman Group, Nationale Nederlanden, en Universiteiten in Rotterdam, Delft en Leiden.

Wil je meer informatie over vernieuwingstrajecten met Young Talents? Neem dan contact op met onze adviseurs: 0343 55 63 69

Advies nodig

 

Neem contact op met onze adviseurs via

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl
  • Innovatie met maatschappelijke impact

    De wereld is in transitie. We hebben grenzen bereikt. Op het gebied van onze natuur (Planet) van economische modellen (Profit) en het organiseren van bedrijven (People). Niet alleen de overheid maar juist organisaties spelen een cruciale rol in de beweging naar een duurzame samenleving.

Scroll up