Hoe kun je slim sturen als verandermanager?

News Detail

Moet jij als manager of projectleider een verandering doorvoeren? Zeggen ‘hoe het moet’ en verwachten dat iedereen ‘dat doet’ is een illusie. Dat weet iedereen. Er zijn verschillende interventies nodig op wisselende niveaus. Welke dat zijn, leer je tijdens onze training Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van Verandering. Hier alvast 3 tips!

In de complexe samenleving kun je niet in je eentje een verandering tot stand te brengen, je hebt elkaar nodig, je moet het met elkaar doen. Als verandermanager is het o.a. je taak om verbinding te creëren, om samen vooruit te komen richting de gewenste verandering. Dat lukt je niet met alleen de ratio, met argumenten. Hoe lukt het je wel?

1. Acteren op de verschillende communicatie niveaus

Neem het beeld van een ijsberg in het water. De berg die er bovenuit steekt, is veel kleiner dan het gedeelte dat onder water is. Communicatie ‘boven water’ zijn rationele argumenten over de inhoud en de procedure, hoe je met elkaar iets afhandelt, of hoe je er over praat. ‘Onder water’ bevinden zich de emotionele reactie en de gevoelens en de onderlinge relatie. Wanneer je tijdens een gesprek dat je als veranderaar voert je boodschap ‘boven water’ niet verkocht krijgt, kun je een interventie ‘onder water’ doen. Je zegt iets over de ‘tone of voice’, of de houding, of je benoemt een gevoel van jezelf of een gevoel dat je veronderstelt bij de ander. Je komt dan ‘dieper’ in gesprek en kunt het een andere wending geven. Er komt meer begrip voor elkaar.

2. Bewust inspelen op de momenten in de verandercurve

Gevoelens die bij je gesprekspartner(s) leven kunnen onderdeel zijn van de verandercurve. Meestal zit jij als veranderaar al aan het einde, terwijl degene die mogen mee veranderen aan het begin of ergens in het midden zFoitten. De emoties van de verandercurve bestaan achtereenvolgens uit: schok, ontkenning, angst, boosheid, moedeloos, begrip, acceptatie, genoegzaamheid. Veranderen is een proces. Wanneer je de emotie van de ander benoemt, erover praat en doorvraagt, help je ze een volgende stap te zetten en ontstaat er meer vertrouwen en veranderbereidheid.

3. Sturen op standpunt en belang

Mensen praten vaak in standpunten met elkaar. Die zijn ‘boven water’. Een standpunt is een vaste mening, hij is meestal stellig en moeilijk te veranderen. Je blijft dan op het niveau van argumenten (voor en tegen) doorpraten. “Ik vind dat…  “ Om hier uit te komen is het interessant om op zoek te gaan naar iemands belang (onder water). In de onderliggende reden van het standpunt kun je elkaar vaak weer vinden en een gezamenlijk belang benoemen.

Deze onderliggende reden heeft te maken met normen en waarden: “Ik vind het belangrijk dat het secuur gebeurt” of “Ik wil dat er rekening gehouden wordt met de gevoelens van de mensen”, of “Ik wil dat we op de klant gericht blijven en resultaten behalen en iet dat interne geneuzel”. Vervolgens sluit je een soort van ‘deal’, je onderhandelt tussen je doel en het belang. Stel dat je een efficiënter en kleiner team moet gaan neerzetten. Je zou kunnen onderhandelen over de secuurheid die nodig is om het uit te voeren, of over dat er voldoende aandacht zal zijn voor de mensen en ook overlegt en vraagt hoe ze willen dat dit gebeurt. Of over hoe je er samen voor zorgt dat de aandacht voor de klant in het vizier blijft.

Met deze drie tips hou je je veranderproces in beweging richting de gewenste uitkomst!

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up