4 manieren van waarnemen voor dieper inzicht in persoonlijke situaties

News Detail

Wanneer je een persoonlijke lastige situatie vanuit 4 hoeken bekijkt, levert dit 'rijkere' informatie op waarmee je tot diepere inzichten kunt komen.

Je boort hiermee bronnen in jezelf aan die je in complexe en onzekere omstandigheden verder kunnen helpen. Dit betekent wel dat je meer tijd neemt om tot een oordeel te komen en dat je gebaande paden durft los te laten.

Regelmatig denken we onbewust vanuit vaste patronen die maken dat we niet meer open staan voor wat er in onze omgeving daadwerkelijk gebeurt. Het vergt moed om die patronen los te laten en tot een lerende houding te komen. Afgeleid van 'Theorie U' kun je deze 4 manieren van waarnemen toepassen:

1. Downloaden

Je beseft dat je jouw situatie of probleem waarschijnlijk alleen beziet vanuit jouw persoonlijke referentiekader. Dat je vanuit je oude patronen en vaste ideeën over hoe de wereld in elkaar zit kijkt en zoekt naar bewijzen die dat bevestigen. Je probleem vanuit deze manier bezien betekent onderzoeken welke aannames je hebt over de situatie.

2. Naar de feiten kijken / open geest

Je zet de feiten heel droog op een rij. Vanuit een helicopterview beschrijf je de situatie objectief en zoek je of je nieuwe informatie kunt ontdekken. Hiermee stel je je beeld bij.

3. Empathisch kijken / open hart

Naast rationele feitelijkheden spelen er ook emoties en gevoelens. Bij deze manier van waarnemen kijk je vanuit je hart. Je bestudeert je emoties (bv boosheid, teleurstelling, machteloosheid) en voelt hoe ze voelen zonder het te analyseren of te veroordelen. Daarna bekijk en erken je ook de emoties van anderen die onderdeel zijn van de situatie zonder daar iets aan te willen veranderen. Kijk ook hier welke nieuwe informatie dit oplevert en stel je beeld bij.

4. Generatief kijken / Presencing / open wil

Je kijkt vanuit je intuïtie. Dit is een andere staat van gewaar zijn. Je gedachten, emoties en je persoonlijkheid zijn afwezig. Je stemt af op je innerlijke wijsheid. Je kunt in dit gebied van waarnemen komen door helemaal aanwezig te zijn in het moment en dan 'leegte' en 'niets weten' toelaten. Vanuit dit gebied van leegte komt dan informatie die, zoals velen zeggen, jijzelf nooit bedacht zou hebben. Het gebied van intuïtie laat zich moeilijk beschrijven. Maar ook hiermee kun je je beeld van je probleem of de situatie weer bijstellen.

Al doende zullen zich nieuwe inzichten en oplossingen aandienen, zodat je weer verder kunt.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up