Groeimindset: tips om een groeimindset te ontwikkelen

News Detail

In een wereld die constant verandert, is de kracht van een groeimindset onmisbaar. Dit concept is populair geworden door psycholoog Carol Dweck en gaat over de overtuiging dat onze basisvaardigheden door inzet en hard werken kunnen worden ontwikkeld. Het hebben van een groeimindset is cruciaal, omdat het de basis legt voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling. Mensen met een groeimindset geloven dat hun vaardigheden en intelligentie ontwikkeld kunnen worden door inspanning, goede leerstrategieën en constructieve feedback. Deze overtuiging stimuleert hen om uitdagingen aan te gaan, door te zetten bij tegenslagen en actief te leren van fouten.

In dit artikel duiken we dieper in de essentie van een groeimindset, verkennen we de kenmerkende eigenschappen van mensen die deze groeimindset bezitten en onderscheiden we het van de vaste mindset. We zullen ook behandelen waarom het hebben van een groeimindset zo waardevol is in zowel ons persoonlijke leven als op de werkvloer. Tot slot bieden we praktische tips en inzichten over hoe je een groeimindset kunt stimuleren en versterken.

Wat is een groeimindset?
Wat kenmerkt mensen met een groeimindset?
Groeimindset en vaste mindset
Wat maakt een groeimindset zo waardevol?
Hoe kan je een groeimindset stimuleren?
Groeimindset ontwikkelen met een training van de Baak

Wat is een groeimindset?

Een groeimindset is de overtuiging dat iemands fundamentele capaciteiten, zoals intelligentie, talenten en vaardigheden, ontwikkeld kunnen worden door toewijding en hard werken. Mensen met een groeimindset zien uitdagingen als kansen om te leren en te groeien, staan open voor feedback en zijn veerkrachtig tegenover tegenslagen. Deze mindset bevordert een passie voor blijven ontwikkelen en is belangrijk voor het bereiken van persoonlijke en professionele succes.

Wat kenmerkt mensen met een groeimindset?

Mensen met een groeimindset onderscheiden zich door enkele opvallende kenmerken die hen helpen te floreren in zowel persoonlijke als professionele situaties. Dit doen zij door het leven te benaderen met een openheid en bereidheid om te leren en zichzelf voortdurend te verbeteren. Hieronder belichten we de verschillende kenmerken.

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is het vermogen om vast te houden aan een taak of doel, zelfs in het gezicht van obstakels, uitdagingen of tegenslagen. Mensen met doorzettingsvermogen laten zich niet gemakkelijk ontmoedigen. In plaats daarvan blijven ze gefocust en vastberaden om hun doelen te bereiken, ongeacht hoe moeilijk de weg ernaartoe kan zijn.

Flexibiliteit

Flexibiliteit binnen de context van een groeimindset verwijst naar het vermogen van iemand om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe informatie. Mensen die deze eigenschap bezitten, houden niet vast in hun denken of methoden, in plaats daarvan staan ze open voor nieuwe ideeën, manieren en perspectieven. Dit stelt hen in staat om effectief te reageren op nieuwe uitdagingen en kansen die zich voordoen.

Leergierigheid

Leergierigheid is een fundamenteel kenmerk van een groeimindset. Het is de intrinsieke motivatie om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, ongeacht de uitdagingen of obstakels die daarmee gepaard kunnen gaan. Mensen met een hoge mate van leergierigheid zien het leerproces als een reis, waarbij elke ervaring, of het nu een succes of een mislukking is, een kans biedt om te leren en te groeien.

Open staan voor feedback

Open staan voor feedback is een kenmerk van mensen die feedback niet als een persoonlijke aanval of als kritiek op hun waarde als persoon zien. In plaats daarvan beschouwen ze het als waardevolle informatie die hen kan helpen verbeteren en groeien. Mensen met een groeimindset staan open voor feedback en zijn bereid om te luisteren naar de meningen en perspectieven van anderen. Zelfs als deze niet overeenkomen met hun eigen standpunten. Ze begrijpen dat ze niet alles weten en dat ze kunnen leren van de ervaringen en inzichten van anderen.

Optimisme

Met optimisme bedoelen we de algemene verwachting dat goede dingen zullen gebeuren, of de overtuiging dat de toekomst gunstige resultaten zal brengen. Mensen met een groeimindset benaderen uitdagingen en obstakels met een optimistische houding, gelovend dat ze de capaciteit hebben om te leren, te verbeteren en uiteindelijk te slagen. Optimisme betekent niet dat men de realiteit negeert of blind is voor de moeilijkheden die voor ons liggen. In plaats daarvan gaat het om het behouden van een positieve kijk.

Proactieve houding

Een proactieve houding hebben, houdt in dat je niet alleen reageert op gebeurtenissen nadat deze hebben plaatsgevonden, maar actief anticipeert op toekomstige uitdagingen en kansen. Mensen met een proactieve houding nemen het initiatief om situaties te beïnvloeden in plaats van passief te wachten tot dingen gebeuren. Als je een groeimindset hebt, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en ontwikkeling.

Veerkracht

Mensen met een groeimindset ontwikkelen veerkracht door hun uitdagingen te zien als tijdelijk en beheersbaar. Als je veerkrachtig bent, heb je het vermogen om te herstellen van tegenslagen, aan te passen aan verandering en blijf je doorzetten tijdens obstakels. In plaats van ontmoedigd te raken door mislukking, zien veerkrachtige mensen het als een kans om te leren, te groeien en te verbeteren.

Groeimindset en vaste mindset

Het verschil tussen een groeimindset en een vaste mindset is fundamenteel en heeft gevolgen voor hoe mensen leren, falen en slagen. Carol Dweck, hoogleraar Psychologie aan Stanford University, heeft dit uitvoerig onderzocht en haar onderzoek illustreert dat mensen met een vaste mindset geloven dat hun kwaliteiten, zoals intelligentie en talent, vaststaan en onveranderlijk zijn. Deze overtuiging leidt vaak tot een gebrek aan motivatie om te leren en te groeien, omdat men denkt dat deze inspanning weinig zin heeft als capaciteiten vooraf bepaald zijn. Aan de andere kant omarmen mensen met een groeimindset het idee dat vaardigheden en intelligentie ontwikkeld kunnen worden door hard werken, toewijding en het leren van fouten. Mensen met een groeimindset zien uitdagingen niet als bedreigingen, maar als kansen om te verbeteren en hun potentieel te vergroten. In een organisatorische context kan de mindset van medewerkers bepalend zijn voor hoe zij nieuwe uitdagingen benaderen en daarmee voor het algehele succes van het team. Terwijl een vaste mindset kan leiden tot vermijdingsgedrag en stagnatie, stimuleert een groeimindset innovatie, aanpassingsvermogen en constante verbetering.

Wat maakt een groeimindset zo waardevol?

Een groeimindset is ontzettend waardevol in zowel persoonlijke als professionele contexten, omdat het de basis legt voor continue verbetering en succes. Privé stelt een groeimindset jou in staat om persoonlijke uitdagingen te zien als kansen voor zelfontwikkeling en groei. Het moedigt je aan om nieuwe vaardigheden te leren, je horizon te verbreden en veerkrachtig te blijven bij tegenslagen. Op de werkvloer bevordert een groeimindset een cultuur van innovatie en flexibiliteit. Waardevol om te hebben in een snel veranderende wereld. Medewerkers met een groeimindset zijn meer betrokken, bereid om risico's te nemen en constructieve feedback te gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Dit leidt weer tot hogere productiviteit en betere samenwerking, wat bijdraagt aan het succes van de organisatie. Kortom, een groeimindset stimuleert een levenslange leerhouding en aanpasbaar vermogen dat waardevol is om te kunnen inzetten in je privéleven en op de werkvloer.

Hoe kan je een groeimindset stimuleren?

Het stimuleren van de groeimindset binnen je team kan veel voordelen hebben. Maar hoe pak je dit aan? Hieronder staan meerdere tips.

Complimenteer met beleid

‘De meest interessante manier waarop mindsets worden gevormd, is met loftuitingen’, aldus Dweck. Net als bij de kinderen die opdrachten moeten doen, gaat het bij de complimenten meestal om de vraag of het talent of juist de inzet wordt geprezen. Belangrijk om op te letten is of je complimenten persoonsgericht of procesgericht zijn. Bij persoonsgerichte complimenten geef je een oordeel over de eigenschappen van een persoon waarbij procescomplimenten doorgaans gaan over gedrag, inzet of inspanning. Ze benadrukken het leerproces. Een persoonlijk compliment is bijvoorbeeld: ‘je bent een natuurtalent’ en een procescompliment: ‘je hebt goed je best gedaan’. Door het proces te complimenteren, benadruk je dat verbetering mogelijk is door inspanning en hard werken, wat een groeimindset stimuleert.

Normaliseer fouten

De manier waarop met fouten wordt omgegaan is ook een cruciale factor. Wat doe je wanneer een medewerker iets verkeerd heeft gedaan? Worden daarna de taken bij de medewerker weggehaald? Dan zullen zij de volgende keer hun nek niet meer uitsteken en kunnen medewerkers vermijdingsgedrag ontwikkelen. Leidinggevenden die de groeimindset willen bevorderen, moeten een cultuur creëren dat fouten maken normaal is. Nieuwe dingen gaan nu eenmaal niet vanzelf, soms heb je tegenslag. Je voorkomt dat mensen het op zichzelf gaan betrekken.

Zet de omgeving in de groeimindset

We zien vaak dat mensen in een groep gevraagd wordt om het ‘goede antwoord’ te geven. Meestal wordt één van de teamleden, die er veel verstand van heeft, aangewezen om het antwoord te geven. De anderen kunnen dan onbewust concluderen dat hun mening er niet toe doet. Maar zelden is er sprake van één juist antwoord. Als leidinggevende kan je de mensen betrekken door hen de open vraag te stellen hoe ze erover denken. Zo zet je de omgeving in de groeimindset. De bedoeling is dat het team met elkaar op zoek gaat naar de beste oplossing. Het proces van het vinden van die oplossing is van essentieel belang om tot een goed resultaat te komen.’

Formuleer leerdoelen, geen prestatiedoelen

De doelen die een team of medewerkers gesteld krijgen, zijn een belangrijk instrument om tot resultaat te komen. Maar de prestatiedoelen die hier vaak voor worden gebruikt, hebben één belangrijk nadeel. Het gaat namelijk meestal over resultaten en vergelijkingen met anderen. Zelfs wanneer die doelen worden gehaald, leveren ze geen groeimindset op. Leerdoelen, zoals verbetering van de teamprocessen en benutten van de teamkwaliteiten, doen dat wel. Met leerdoelen verbetert de motivatie en daarmee uiteindelijk ook het resultaat. De paradox is dat juist als je de resultaten even vergeet en je op de leerprocessen richt, de resultaten uiteindelijk beter worden.

Biedt kansen voor professionele ontwikkeling

Het bieden van kansen voor professionele ontwikkeling is een krachtige manier om een groeimindset te stimuleren. Dit komt doordat het medewerkers de middelen en mogelijkheden geeft om hun vaardigheden en kennis uit te breiden, wat essentieel is voor persoonlijke groei en carrière vooruitgang. Wanneer organisaties investeren in de professionele ontwikkeling van hun medewerkers, sturen ze een duidelijk signaal dat ze geloven in het potentieel van hun personeel om te groeien en te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door trainingen en workshops, conferenties en seminars of coaching. Door deze kansen te bieden, moedigen organisaties hun medewerkers aan om een actieve rol te spelen in hun eigen ontwikkeling. Dit bevordert niet alleen een groeimindset, maar draagt ook bij aan hogere werktevredenheid, betrokkenheid en uiteindelijk aan het succes van de organisatie als geheel.

Vier vooruitgang, niet alleen resultaten

Het vieren van vooruitgang in plaats van alleen resultaten is een belangrijk aspect van het stimuleren van een groeimindset. Deze benadering erkent dat succes vaak het resultaat is van aanhoudende inspanningen en kleine stappen voorwaarts, niet alleen van het bereiken van een einddoel. Door de nadruk te leggen op vooruitgang, moedig je een waardering aan voor het leerproces en de ontwikkeling die plaatsvindt op weg naar het bereiken van grotere doelen. Het erkennen van kleine successen houdt de motivatie hoog, vooral bij langdurige projecten of doelen die veel tijd en inspanning vergen. Het helpt mensen om gemotiveerd te blijven, zelfs als het einddoel nog ver weg lijkt.

Moedig zelfreflectie aan

Het aanmoedigen van zelfreflectie helpt om een groeimindset te stimuleren, omdat het helpt om bewuster te worden van de leerprocessen, gedragingen en de resultaten van acties. Zelfreflectie is het proces waarbij men nadenkt over eigen ervaringen, identificeert wat goed ging en wat verbeterd kan worden en plannen maakt voor persoonlijke ontwikkeling. Door zelfreflectie aan te moedigen, kunnen mensen een dieper begrip ontwikkelen van hoe ze leren en groeien, wat hen in staat stelt om proactief hun ontwikkeling te sturen en een levenslange groeimindset te ontwikkelen.

Gebruik constructieve feedback

Constructieve feedback is gericht op het geven van specifieke, bruikbare suggesties die je helpen om te leren en te verbeteren in plaats van alleen maar kritiek te leveren of te focussen op wat fout ging. Een constructieve benadering die zowel positieve aspecten als verbeterpunten erkent, helpt om de ontvanger gemotiveerd en ontvankelijk te houden. Het is belangrijk dat feedback zich richt op gedrag en acties in plaats van op persoonlijke eigenschappen, om weerstand te vermijden en de focus te leggen op de veranderbare aspecten. Timing speelt ook een rol. Feedback geven kort na de gebeurtenis zorgt ervoor dat de ervaring nog vers is en dat de lessen direct toepasbaar zijn. Ten slotte moet feedback altijd ondersteunend en bemoedigend zijn en niet het doel hebben om iemand te ontmoedigen.

Groeimindset ontwikkelen met een training van de Baak

Het is niet zo dat je op het ene op het andere moment tegen jezelf kunt zeggen: Ik heb vanaf nu een groeimindset. Een groeimindset vergt tijd en inspanning vanuit jezelf, maar ook vanuit jouw organisatie. Waar wij je kunnen helpen, is je ambitie om die groeimindset verder te ontwikkelen. Je vindt bij ons meerdere trainingen, waaronder De Zelfbewuste Leider. Tijdens deze training staat zelfreflectie centraal en wil je leren hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen.

Onze trainingen Young Executives Program, Young Professionals, Talent Ontwikkelings Programma® en Leiderschap door Vrouwen zijn allemaal gericht om je verder te helpen groeien in je rol bij jouw organisatie. Hierbij speelt de groeimindset een grote rol. Deze trainingen zijn specifiek ontworpen om zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling te bevorderen. Je houdt je bezig met je eigen grenzen te verleggen, reflectie te stimuleren en je aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces.

Ongeacht welke training je kiest, jouw ontwikkeling staat bij ons centraal en krijg je de ruimte om je groeimindset te ontwikkelen. We moedigen je daarom aan om ons uitgebreide aanbod aan trainingen te verkennen. Samen kunnen we jouw maximale potentieel naar boven halen.

Meer lezen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor tips, inzichten en inspirerende artikelen.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?
Scroll up