Hoe kan je young professionals binden aan je organisatie?

News Detail

Om een toekomstbestendige organisatie te creëren, is het essentieel om young professionals aan te trekken. Zij zijn immers de leiders van de toekomst en bekleden ook steeds vaker al op relatief jonge leeftijd impactvolle functies binnen organisaties. Talent is echter schaars, vooral in de huidige gespannen arbeidsmarkt.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt dat er in het laatste kwartaal van 2021 zelfs meer vacatures dan werklozen waren. Sinds het CBS de spanning op de arbeidsmarkt meet, is dit nog nooit voor gekomen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor werkgevers belangrijker dan ooit om inzicht te hebben in wat young professionals belangrijk vinden en waarom zij kiezen voor een organisatie. En nog belangijker; om inzicht te hebben in hoe je young professionals kan behouden in je organisatie.

De groep young professionals bestaat grotendeels uit millennials. Millennials vormen de generatie geboren tussen 1981 en 1996 en zijn dus in 2021 tussen de 25 en 40 jaar. Deze generatie is ook wel bekend als Generatie Y. Millennials zijn opgegroeid in een tijdperk vol technologische vooruitgang, zoals het internet, smartphones en social media. Ook de volgende generatie, Generatie Z, treedt toe op de arbeidsmarkt. Personen uit deze generatie zijn geboren na 1996 en staan ook wel bekend als digital natives. Zij zijn geboren in het digitale tijdperk en kennen geen wereld zonder internet.

De visie van young professionals op carrière verschilt sterk van voorgaande generaties. Zij stellen andere eisen aan en hebben andere verwachtingen van het werk, maar ook van de organisatie waar zij werken. Zo spelen zaken, zoals ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor maatschappelijke thema’s, een grote rol in de keuze voor een werkgever. Organisaties zullen hier aandacht aan moeten besteden en veranderingen moeten doorvoeren om de jongere generaties aan te trekken en te behouden. Het behouden van young professionals is echter uitdagend.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Onder deze groep medewerkers is er sprake van een hoge baanmobiliteit. Zo toont onderzoek van carrière website magnet.me onder ruim 300 young professionals aan dat 61% van de young professionals binnen 24 maanden verandert van baan. De belangrijkste reden voor vertrek zijn de beperkte doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie. Ook uit onderzoek van Careerwise blijkt dat slechts 60% van de young professionals verwacht over één jaar nog in dienst te zijn bij de huidige werkgever. Dit onderzoek onder ruim 2.500 young professionals tussen de 18 en 35 jaar laat ook zien dat de belangrijkste reden dat zij tot voornemens zijn een nieuwe baan te zoeken is dat er te weinig aandacht voor ontwikkeling binnen de huidige organisatie is.

Waar vorige generaties jarenlang of zelfs de gehele carrière bij één werkgever werkten, is dit voor de jongere generaties niet meer vanzelfsprekend. Wanneer zij te weinig ruimte voor professionele en persoonlijke groei ervaren, gaan zij op zoek naar de volgende uitdaging. Voor organisaties betekent dit dat er veel aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van medewerkers om young professionals aan te trekken en te behouden. Dit vraagt om een andere kijk op ontwikkeling en om focus van leidinggevenden en managers. Bedrijven bieden vaak al diverse ontwikkelmogelijkheden aan, maar de daadwerkelijke uitdaging ligt bij de leidinggevenden om hier écht – op persoonlijk niveau – mee bezig te zijn met de medewerker. In dit artikel lees je meer over hoe je als leidinggevende kan inspelen op de behoefte van young professionals om te ontwikkelen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Werk en privé zijn niet meer strikt gescheiden. Juist door het digitale tijdperk waarin wij leven en de young professionals zijn grootgebracht, vervagen de grenzen tussen privé en werk. Young professionals zoeken niet alleen naar professionele ontwikkeling, maar juist ook naar persoonlijke groei. Maatschappelijke kwesties zijn niet slechts randzaken waar zij zich na 17.00 uur of in het weekend mee bezig houden. Jongeren jagen maatschappelijke veranderingen aan en spreken zich hier gemakkelijk over uit op bijvoorbeeld social media. Zij verwachten dat ook bedrijven verantwoordelijkheid nemen in thema’s, zoals duurzaamheid, inkomensongelijkheid, diversiteit en inclusiviteit.

Zo is duurzaamheid een thema dat sterk leeft onder de jongere generaties. Uit de Deloitte Global 2021 Millennials and Gen Z survey blijkt dat klimaatverandering in de top drie van grootste zorgen van millennials staat en voor Generatie Z zelfs het grootste punt van zorg is. De Millennials Employee Engagement Study van Cone Communications laat zien dat millennials dit zo belangrijk vinden dat 75% van de respondenten aangeeft bereid te zijn om in te leveren op het salaris om bij een duurzame organisatie te werken.

Millennials en Generatie Z willen niet alleen privé, maar ook op professioneel vlak maatschappelijke kwesties aanjagen en kijken bij de keuze voor een werkgever naar de mate waarin organisaties hier aandacht aan besteden. Zij kiezen voor bedrijven die zaken, zoals duurzaamheid, diversiteit en ongelijkheid, daadwerkelijk willen aanpakken en hiervoor acties opnemen in het organisatiebeleid. Veel young professionals streven naar een betere samenleving, maar ook naar een steeds betere versie van zichzelf en zoeken een organisatie die hen hierbij verder kan helpen.

Ontwikkelmogelijkheden young professionals
Ben je op zoek naar ontwikkelmogelijkheden voor young professionals in jouw organisatie? In onze trainingen ligt de focus op zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Zo geeft de training Young Professionals inzicht in waar je staat als young professional en hoe je kan groeien. Daarnaast bieden wij ook diverse maatwerktrajecten voor organisaties op het gebied van young talent ontwikkeling.

 

 

 

Meer lezen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor tips, inzichten en inspirerende artikelen.

Focus op persoonlijke ontwikkeling

Onze training young professionals geeft inzicht in waar je staat als young professional en hoe je kan groeien.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?

Anderen bekeken ook

Hulp nodig bij het kiezen van een training?

Scroll up