Welke mindset heb jij?

News Detail

Natuurlijk wil je je als professional blijven ontwikkelen, maar sta jij echt open om te groeien? Ontwikkeling vraagt om continue verandering en uit je comfort zone stappen. De mate waarin je hiervoor openstaat wordt bepaald door je mindset. Welke mindset heb jij?

Twee soorten mindsets
Hoogleraar Psychologie Carol Dweck deed aan Stanford University jarenlang onderzoek naar prestaties en succes. Zij ontdekte dat er twee soorten mindsets bestaan: een groei mindset en een statische mindset. De mindset die je hebt is van grote invloed op je leerhouding en daarmee ook op je ontwikkeling.

Het type mindset dat je hebt wordt bepaald door de overtuiging die je hebt over intelligentie, vaardigheden en kwaliteiten. Het is terug te brengen tot één overtuiging: de mate waarin je gelooft dat talenten en vaardigheden vaststaan.

Statische mindset
Iemand met een statische mindset heeft de overtuiging dat zaken zoals intelligentie, talenten en competenties vaststaan. Je wordt met bepaalde eigenschappen en kwaliteiten geboren en dat kan je vervolgens niet meer veranderen. Een persoon met een statische mindset zal bijvoorbeeld denken: ‘ik ben geen creatief type dus ik kan niet goed schilderen’. Kwaliteiten worden gezien als onderdeel van de eigen identiteit. Daardoor worden – vaak onbewust – nieuwe uitdagingen, feedback en succes van anderen gezien als een bedreiging. Als je ervan uit gaat dat talenten en kwaliteiten vast staan, hoef je iets nieuws eigenlijk niet te proberen. Proberen zou immers gelijk staan aan falen, als je toch al weet dat je het niet kan. Een statische mindset maakt het dus een stuk moeilijker om te groeien.

Groei mindset
Mensen met een groei mindset hebben daarentegen de overtuiging dat je intelligentie, talenten en competenties kan ontwikkelen. Je gelooft erin dat je door iets uit te proberen en door te oefenen ergens beter in kan worden. Met een groei mindset denk je bijvoorbeeld: ‘ik kan nog niet goed schilderen, maar ik kan mijn creativiteit verder ontwikkelen en leren schilderen’. Iemand met een groei mindset wilt leren en durft ook fouten te maken. Mensen met deze houding zien kwetsbaarheid als een kracht en durven ook eerder om hulp te vragen. Nieuwe uitdagingen worden gezien als een kans om te leren en jezelf te verbeteren. Met een groei mindset geloof je erin dat je kan groeien door er moeite voor te doen en ervoor te werken.

Van mindset veranderen
Hoewel mindsets een onderdeel van je persoonlijkheid zijn, is het wel degelijk mogelijk om van mindset te veranderen. Bovendien kan je mindset verschillen per vaardigheid. Je kan bijvoorbeeld de overtuiging hebben dat je je creatieve vaardigheden verder kan ontwikkelen, maar dat je intelligentie vaststaat. Om ergens in te kunnen groeien, is het in de eerste plaats belangrijk om je bewust te zijn van welk type mindset je hebt. Alleen al door bewust te worden van je mindset kan dat ervoor zorgen dat je anders denkt en reageert. Merk je bijvoorbeeld dat je veel weerstand voelt bij feedback of dat je een uitdaging uit de weg gaat omdat je denkt dat het toch niet gaat lukken? Probeer dan stil te staan bij je manier van denken. Zo kan je feedback ook zien als leermomenten in plaats van kritiek en een nieuwe uitdaging als een moment waar je kan oefenen en ook fouten mag maken.

Daarnaast geeft hoogleraar Carol Dweck het advies om juist het 'proberen' te vieren om een groei mindset te activeren. Hiermee bedoelt Dweck dat je niet alleen de aanwezigheid van talent moet waarderen, maar juist ook je inzet en de moeite die je doet moet leren waarderen. Hiermee leg je de focus op je ontwikkeling en de stappen die je hierin maakt. Ook helpt het om vaker het woordje 'nog' te gebruiken om daarmee een verandering in je manier van denken teweeg te brengen. Dus in plaats van te denken 'ik kan dit niet' juist te gaan denken 'ik kan dit nog niet'. Dit zal je helpen om steeds meer zaken met een groei mindset te benaderen en meer mogelijkheden te ontdekken.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?

Scroll up