Zo blijf je waardevol en relevant door een leven lang leren

News Detail

We leven in een periode die wordt gekenmerkt door verandering. Technologische veranderingen volgen elkaar in een rap tempo op, de manier waarop organisaties en mensen met elkaar – vanuit huis – samenwerken is in ontwikkeling en ook de inhoud van het werk is aan verandering onderhevig. Om relevant te blijven is het voor professionals essentieel om continu te werken aan zowel hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een leven lang leren, maar hoe pak je dit aan?

Snelheid digitalisering
Uit onderzoek van organisatieadviesbureau McKinsey & Company blijkt dat er in het afgelopen jaar als gevolg van het COVID-19 virus sprake was van een digitale transformatie die normaal gesproken in een periode van zeven jaar had plaatsgevonden. Deze razendsnelle digitalisering heeft vrijwel ieder aspect van onze samenleving beïnvloed. Het heeft een grote impact op de manier waarop wij werken en vraagt om meer kennis en andere vaardigheden om met de nieuwe technologieën om te kunnen gaan. Een leven lang leren gaat echter niet alleen over het aanleren van nieuwe vaardigheden. De focus ligt vooral om als professional handvatten te hebben om relevant en wendbaar te blijven in een veranderende sociale én werkomgeving.

Belang van een leven lang leren
Om goed inzetbaar en wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en continu investeert in jouw marktwaarde. Organisaties zullen in toenemende mate van hun medewerkers verlangen dat zij flexibeler en wendbaarder worden en zich sneller en beter kunnen aanpassen. Daarnaast realiseren organisaties dat investeren in de ontwikkeling van medewerkers voordelen oplevert, zoals meer betrokkenheid en een hogere medewerkerstevredenheid en arbeidsproductiviteit. We zien ook steeds meer overheidsinitiatieven om een leven lang leren te stimuleren. Zo wordt er in 2022 een nieuwe regeling ingevoerd: STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Bewustwording en mindset
Een leven lang leren begint bij het bewust worden van hoe essentieel het is om je als professional te blijven ontwikkelen. Het is daarom goed om regelmatig te reflecteren hoe je relevant kan blijven in een veranderende omgeving en jezelf vragen te stellen, zoals waar ben je goed in, wat vind je leuk, waar liggen punten voor ontwikkeling en wat wil je nog leren? Ontwikkeling vraagt om continu veranderen en uit je comfort zone stappen. Soms is het nodig om eerst even een knop om te zetten om open te staan voor veranderingen. De verandering moet voortkomen uit intrinsieke motivatie waarbij het belangrijk is dat je er echt voor open staat om te blijven leren en ontwikkelen.

De mate waarin je hiervoor openstaat wordt bepaald door je mindset. Er bestaan twee soorten mindsets: een fixed mindset en een growth mindset. Iemand met een fixed mindset heeft de overtuiging dat zaken, zoals intelligentie, talent en competenties vast staan. Nieuwe uitdagingen kunnen dan aanvoelen als een test waardoor ontwikkeling en leren weerstand kan oproepen. Personen met een growth mindset gaan er daarentegen vanuit dat je intelligentie, talent en competenties juist kan ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. Zij staan daarom meer open voor verandering en om continu te leren. Merk je bij jezelf of in jouw team dat men huiverig is voor verandering? Het is mogelijk om een groeimindset te stimuleren. In dit artikel vertellen wij meer over hoe een groeimindset kan worden geactiveerd.

Focus op soft skills
De volgende stap is om daadwerkelijk te gaan handelen naar een leven lang leren en te investeren in de eigen ontwikkeling. Een belangrijke factor voor succes hierbij is ook in hoeverre je in jouw (werk)omgeving de gelegenheid krijgt om te leren. Onze snel veranderende maatschappij laat lastig voorspellen hoe de inhoud van het werk er in de toekomst eruit komt te zien en welke kennis noodzakelijk is of welke systemen en tools de moeite waard zijn om je in te verdiepen. Een leven lang leren gaat echter niet alleen om nieuwe kennis of het leren omgaan met nieuwe technologie. We zien juist dat soft skills bepalend zijn om relevant te blijven en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Het is daarom waardevol om te investeren in je vermogen om nieuwe dingen te leren, in het vergroten van je aanpassingsvermogen en probleemoplossend vermogen en te leren omgaan met onbekende situaties. Daarnaast zien we dat het essentieel is om te werken aan het verbeteren van competenties die gericht zijn op de omgang met anderen, zoals samenwerken, netwerken, beïnvloeden en communiceren. Een leven lang leren draait vooral om in staat te zijn om jezelf steeds weer opnieuw uit te vinden en jezelf op zowel persoonlijk als professioneel vlak continu uit te dagen en te ontwikkelen. 

 

Start met een leven lang leren

Wil jij graag werken aan jouw ontwikkeling? Bekijk hier het overzicht van al onze trainingen.

Gratis adviesgesprek

Ontdek samen met een van onze opleidingsadviseurs waar jouw leerbehoefte ligt. Bel 0343-556369 of mail naar advies@debaak.nl.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?

Anderen bekeken ook

Hulp nodig bij het kiezen van een training?

Scroll up