News Detail

De integraal leidinggevende is de spil in een dynamisch krachtenveld, een omgeving die een knooppunt vormt van invloeden, spelers en belangen. De integraal leidinggevende verkent die omgeving in alle richtingen. Voor elke richting - naar buiten, naar boven en naar binnen - hebben we een aantal tips die jou als integraal leidinggevende bewegen tot reflectie of actie:

Tip 1: de beweging naar buiten maken

De participerende burger en de private sector lopen soms voor op de overheid en ontplooien hun eigen initiatieven. De regie en de voorschrijvende rol van de overheid wordt voor een deel uit handen gegeven door de overheid zelf, maar ook gewoon uit handen genomen. Met andere woorden: alles willen controleren en beheersen kan niet meer. Het gevolg is dat de integraal leidinggevende het doel of het bestaansrecht van de organisatie in het grotere geheel moet begrijpen en moet gaan inzien dat alle onderdelen samen een systeem vormen: een verandering hier heeft overal gevolgen, niet alleen binnen de eigen afdeling of de overheidsorganisatie. We geven je graag 3 handvatten om de beweging naar buiten te maken:

 • Kijk over de eigen schutting 
Leer andere vakgebieden te betrekken: wat gebeurt er eigenlijk in onze organisatie, welke afdelingen hebben we, wat doen die allemaal, en waar zit de voorspelbare overlap? Zijn we samen met hetzelfde hoger gelegen doel bezig, of eigenlijk vooral met elkaar in concurrentie?

 • Wees je bewust van je netwerk
Je bent afhankelijk van jouw interne netwerk en externe stakeholders. Kom uit dat regelgevende bastion, zet de deuren en ramen open en stop met sturen vanaf de apenrots. Dat vraagt een integrale blik en in de schoenen van de ander gaan staan om andermans perspectief te kunnen invoelen.

 • Benut de kansen om te verbinden
Identificeer de verschillende talenten en kennisgebieden en knoop deze aan elkaar, wees een verbindende factor.

Tip 2 : de beweging naar boven maken

Voorheen was ‘integraal management’ meer een soort etiket waar de nodige status aan verbonden was plus een hele hofhouding aan uitvoerende en ondersteunende diensten. Die tijd is voorbij. Staffuncties en basistaken van ondersteunende afdelingen worden steeds meer door de lijnmanager zelf uitgevoerd. Dat betekent een behoorlijke opwaardering van veel managementlagen waardoor andere eisen aan de leidinggevende worden gesteld. Lees onze 3 adviezen die je helpen jezelf naar boven op te waarderen:

 • Ontwikkel nieuwe vaardigheden
Bekwaam jezelf in het analyseren van het interne en externe krachtenveld, leer jezelf om je oordeel uit te stellen en om de verbindende kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen.

 • Laat de teugels een beetje vieren
Bemoei je wat minder met de praktijk, zeker wanneer je actief bent als meewerkend voorman of –vrouw. Doe een stap naar boven en begin met de bovengelegen managementlaag beleidsvoorbereidend mee te denken. 

 • Denk breder en strategischer
Denk niet alleen na over het eigen vakgebied, maar ook over het grote geheel. Trek de ontwikkelingen in het eigen vakgebied eens door naar een strategisch niveau. Leer in de breedte over organisatievraagstukken na te denken en de toegevoegde waarde van jouw afdeling of jouw domein te bepalen.

Tip 3: de beweging naar binnen maken

Van de middle manager wordt steeds vaker verwacht dat deze de voorliggende problemen niet meer door anderen laat oplossen maar zich opstelt als integraal eigenaar van zijn eigen domein. De traditionele lijnsturing maakt steeds meer plaats voor ‘inhoudshierarchie’, dit vraagt van de moderne manager om grote mate van flexibiliteit en sensitiviteit.

 • Leer met rolwisselingen te werken 
Binnen dezelfde functie ben je soms opdrachtnemer, soms opdrachtgever, soms coach en soms directieve stuurman soms analist en soms spreekbuis soms veranderaar en soms beleidsuitvoerder enz. enz. Deze en andere rolaspecten moet je in jezelf kunnen verenigen. Leer om bewust vanuit verschillende functierollen te denken en te handelen.

 • Leer te vertrouwen
Ga autonomie van anderen vanzelfsprekend vinden. Vraag je af wat jouw mensen eigenlijk nodig hebben om te excelleren. Kun je faciliteren? Begrijp ook dat de dertiger gewend is autonomer te werken dan oudere generaties.

 • Leer te leren
Denk na over wat je aan professionele ontwikkeling nodig hebt om in deze tijd van nieuwe organisatie- en leiderschapsparadigma ’s te excelleren.

De Baak voert voor verschillende rijks en lokale ambtelijke organisaties incompany ontwikkeltrajecten  ‘Integraal Leiderschap’ uit.

Wil je een betere  integraal leider worden? Volg een leiderschapstraining bij de Baak, zoals Leiderschap Reflectie en Ontwikkeling, Bezielend Leiderschap of Baak Leiderschap Programma

Interview met Alfredo Polonia, senior programmamaker van incompany-trajecten bij de Baak. Door Theo Labrujere.

de Baak Proeverij

Training eerst ervaren voordat je de keuze maakt?

Lees meer

Advies?

Wil je weten welke open of maatwerktraining aansluit bij jouw leervragen neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Via 0343-556369 of advies@debaak.nl

Lees meer

Anderen bekeken ook

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.

Meer inspiratie

Inspirerende artikelen, filmpjes, tests of boekentips.


 • teaser_debaak_0019

  De risico's van optimisme

  Artikel

  Van leiders wordt optimisme gevraagd, maar dat kan de soms harde werkelijkheid vertroebelen: ziehier de Stockdale-paradox. Nieuw leiderschap houdt in dat je hier meer dan ooit mee om weet te gaan.

  Lees meer...

 • teaser_0027

  Eerste hulp voor hopeloze teams

  Artikel

  Alle fut is uit de teambesprekingen, er wordt nauwelijks meer gecommuniceerd en iedereen gaat zijn eigen gang. Help, het team ontspoort! 5 tips om hopeloze teams weer op de rails te krijgen.

  Lees meer...

 • teaser_0023

  De 4 pilaren van vertrouwen

  Artikel

  Vertrouwen is een tempel gebouwd op betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid. Gedeeld leiderschap is één van de redenen waarom we meer moeten vertrouwen. Maar hoe laat je de veiligheid van controle en regels los? 4 tips.

  Lees meer...

 • teaser_debaak_0038

  “Een betere leider worden? Stel andere vragen!”

  Artikel

  Om hun functioneren te verbeteren steken leiders veel energie in de output: wat moet ik doen om het rendement van het team omhoog te krijgen? Hoe kan ik de productiviteit van teamleden verbeteren? Maar om beter te worden moeten leiders eerst bij zichzelf te rade gaan, aldus Hanneke van Geet, programmamaker bij de Baak. “Je kunt anderen pas veranderen als je jezelf helemaal kunt inzetten.”

  Lees meer...

 • teaser_debaak_0070

  In 5 stappen naar inspirerend leiderschap

  Artikel

  Elke leider heeft het in zich zijn of haar teamleden te inspireren, maar in de hectiek van het drukke werkleven en de dagelijkse verplichtingen lijkt dat vermogen uit te doven. De volgende 5 stappen zetten je weer op het goede pad.

  Lees meer...

 • Op je intuïtie afgaan doe je zo

  Artikel

  In de steeds meer autonome organisaties moeten leiders kunnen loslaten, en meer op hun intuïtie vertrouwen. Maar is de intuïtie wel een veilige raadgever? 5 adviezen voor intuïtief management.

  Lees meer...

 • Wat is 'Level 5' Leiderschap?

  Artikel

  Is 'Next Level Leadership' voor iedereen weggelegd? Ja, want het is een ontwikkeling die je doormaakt. Door meerdere theorieën te combineren met je eigen ervaring groei je vanzelf die richting op.

  Lees meer...

 • teaser_0034

  De 6 gewoontes waar nieuwe leiders écht vanaf moeten

  Artikel

  Iets nieuws leren staat altijd hoog op het prioriteitenlijstje van een manager. Maar, nu er meer initiatief van de werknemers wordt verwacht, vraagt dit nog iets veel moeilijkers, namelijk dingen áfleren. Lees meer over de 6 gewoontes die nieuwe leiders kwijt moeten zien te raken.

  Lees meer...

 • per_frank_van_dooren

  Werken bij de overheid: 5 inzichten van een ervaren bestuurder

  Artikel

  Mensen die kiezen voor een loopbaan bij de overheid worden van oudsher vaak gekenmerkt door een roeping om de publieke zaak te dienen. De Engelsen noemen de ambtenaar niet voor niets de ‘civil servant’. Je zou kunnen zeggen dat er van een zeker idealisme sprake moet zijn om te willen bijdragen aan de complexe besluitvorming en om de kritiek die de ambtenaar of de politicus nogal eens ten deel valt te verduren.

  Lees meer...

 • De LEAP banenruil met Nobert Simons

  Norbert is één van de alumni van de Baak Leadership Entrepreneurship Advancement Program (LEAP). Als leidinggevende in de energiesector nam hij deel aan deze training, waarin een banenruil onderdeel uitmaakt van het programma. Norbert ruilde met een leidinggevende in de ICT branche. Nieuwsgierig naar zijn verhaal? Kijk naar deze video.

  Lees meer...

 • teaser_0021

  5 tips om je ego te temmen

  Artikel

  Leiders gaan graag voorop in de strijd en zijn het gezicht van het team. Maar in organisaties met autonome en deskundige professionals moeten leiders juist een stapje opzij kunnen doen en anderen het podium gunnen. 5 tips om je ego tot bedaren te brengen.

  Lees meer...

 • Hoe krijg je als informele leider mensen mee?

  Artikel

  Je hebt een rol als aanjager, initiatiefnemer, je moet of wilt veranderingen doorvoeren, maar je hebt geen formele macht. Mensen varen niet blind op jouw expertise of hebben andere belangen. Om hen te overtuigen komt er meer bij kijken. Hoe krijg je ze wél mee?

  Lees meer...

 • Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

  Artikel

  “Kenniswerkers hebben doorgeleerd juist om te kunnen en mogen werken. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd, tot ze hun baas ontmoeten. Als je iemand duwt in de richting die hij al gaat, gaat hij dan harder lopen?” (Harry Starren, oud-directeur van de Baak)

  Lees meer...

Scroll up