Hoe kijken young professionals naar leiderschap?

News Detail

Iedere generatie heeft een eigen kijk op leiderschap en carrière. Je wordt gevormd door de maatschappelijke omstandigheden in de periode waarin je bent opgegroeid. Hoe kijken de jongere generaties naar leiderschap? Wat vinden young professionals belangrijk in hun carrière en wat verwachten zij van hun leidinggevenden?

Op de werkvloer bevinden zich soms wel vier verschillende generaties. Van de babyboomers, Generatie X, Generatie Y ook wel bekend als de millennials tot Generatie Z. Het werken met verschillende generaties kan uitdagend zijn, maar het kan tegelijkertijd juist ook nieuwe inzichten en kansen opleveren. In dit artikel kan je meer lezen over hoe je jong en oud(er) kan laten samenwerken.

De jongste generatie op onze arbeidsmarkt is op dit moment Generatie Z. Deze personen zijn geboren na 1996. Samen met de millennials vallen zij onder de young professionals. Millennials zijn geboren tussen 1981 en 1996. Met name de millennials hebben een groot aandeel in onze huidige beroepsbevolking, maar in de aankomende jaren zal Generatie Z ook steeds sterker vertegenwoordigd zijn.

Als organisatie – maar vooral ook als leidinggevenden – is het interessant om je te verdiepen in de belevingswereld van young professionals en in hun visie op leiderschap. Zo krijg je niet alleen inzicht in wat een grote groep mensen in jouw organisatie belangrijk vinden, maar kan je ook anticiperen op de behoefte van toekomstige medewerkers. Deze kennis biedt jou als leidinggevende handvatten om medewerkers effectiever samen te laten werken of aan te sturen.

Autonomie
Young professionals hechten veel waarde aan autonomie. Zij zijn gewend om betrokken te worden bij besluitvorming. Bij deze generaties gebeurde dit immers ook al binnen het gezin of bijvoorbeeld op school. Daarnaast zijn zij gewend gemakkelijk hun mening en visie te delen via social media en gebruik te maken van hun netwerk om zaken voor elkaar te krijgen. In hun carrière vinden young professionals het ook belangrijk om autonoom te kunnen handelen. In internationaal onderzoek van Citrix onder 2.000 young professionals benoemen de respondenten de ruimte krijgen om autonoom te handelen als belangrijkste factor bij het kiezen van een werkgever. 

Ontwikkeling staat centraal in de carrières van young professionals. Zij kiezen organisaties waar ruimte is voor zowel professionele als persoonlijke groei. Wanneer er binnen een organisatie te weinig aandacht is voor ontwikkeling, gaan zij op zoek naar een nieuwe baan. In dit artikel kan je hier meer over lezen. Young professionals willen zelf ontdekken, fouten maken en leren. Dit gaat hand in hand met autonoom kunnen handelen.

De behoefte van young professionals aan autonomie vraagt van leidinggevenden en managers om de leiderschapsstijl hier op aan te passen. Er zijn verschillende soorten leiderschapsstijlen. Een van de bekendste leiderschapsmodellen - het Situationeel Leiderschap Model (SLM) van Hersey en Blanchard – onderscheidt vier basis leiderschapsstijlen. Een van deze leiderschapsstijlen is ‘delegeren’ en sluit goed aan bij de medewerkers die behoefte hebben aan autonomie. In dit geval draag je als leidinggevende de verantwoordelijkheid over aan de medewerker en maakt de medewerker eigen beslissingen en voert de taken zelfstandig uit.

Sterk leiderschap
Alhoewel young professionals behoefte hebben aan ruimte om naar eigen inzicht te kunnen handelen, hebben zij tegelijkertijd ook behoefte aan sturing. Hetzelfde onderzoek van Citrix laat zien dat young professionals sterk en zichtbaar leiderschap de tweede zwaarwegende reden vinden om voor een organisatie te kiezen. Onder de Nederlandse respondenten is dit zelfs de belangrijkste reden om voor een organisatie te kiezen.

Hier ligt voor leidinggevenden en managers de uitdaging om hun leiderschap sterker te tonen. Niet door je op te stellen als een hiërarchische leider, maar juist door young professionals te betrekken in de besluitvorming. Hierbij vertel je de medewerkers niet precies wat zij moeten doen en hoe zij dit moeten doen, maar ligt de focus op richting en perspectief bieden. Dit betekent voor leidinggevenden dat zij young professionals ruimte en vrijheid moeten bieden om naar eigen inzicht te handelen en zich tegelijkertijd op te stellen als een coach en sparringpartner om richting te geven. Van leiders vraagt dit een sterke persoonlijke houding waar de young professional vertrouwen en verantwoordelijkheid wordt gegeven en de leidinggevende acteert als mentor. De focus ligt op inzicht geven in hoe de young professionals zich op professioneel maar juist ook op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen.

Meer lezen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor tips, inzichten en inspirerende artikelen.

Focus op persoonlijke ontwikkeling

Onze training young professionals geeft inzicht in waar je staat als young professional en hoe je kan groeien.

Ruimte voor ontwikkeling en leiderschap

Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. Wij dagen je uit om alles uit jezelf te halen. Wil jij ook de ruimte om te groeien?

Anderen bekeken ook

Hulp nodig bij het kiezen van een training?

Scroll up