5 tips voor het aansturen van Generatie Z

News Detail

Met de term Generatie Z wordt verwezen naar mensen geboren vanaf ruwweg midden jaren 90. Zij zijn opgegroeid met laptops, tablets en smartphones. Het is een generatie die met hoge verwachtingen de werkvloer opkomt, want van hun ouders kregen zij te horen dat het belangrijk was hun dromen na te jagen. Wat willen Generatie Z werknemers en hoe stuur je deze werknemers aan? Wij geven je vijf tips.

1. Verkoop jezelf als werkgever

Voor Generatie Z is werk een belangrijk deel van hun leven, maar het moet wel in evenwicht zijn met andere onderdelen, zoals maatschappelijke betrokkenheid, passies, sporten en reizen. De doelen van deze generatie zijn in de eerste plaats persoonlijk. Jonge werknemers hechten waarde aan een werkgever waar zij hun ei kwijt kunnen en waar zij er als mens toe doen. Het is voor jongeren allerminst een vanzelfsprekendheid dat ze bij jouw bedrijf willen werken. Wat je bedrijf doet, welke maatschappelijke bijdrage de organisatie levert en welke kansen jongeren binnen de organisatie krijgen, zijn allemaal overwegingen die zij meenemen in de keuze voor een werkgever. Als werkgever is het daarom belangrijk om jouw organisatie te positioneren als een plek die Generatie Z kansen biedt, een maatschappelijke bijdrage levert en young professionals de ruimte geeft om tijd en aandacht te kunnen besteden aan andere zaken die hen interesseren.

2. Waak voor de burn-out

Deze jonge werknemers hebben het idee dat hun droombaan binnen handbereik ligt. Voortdurend worden ze geconfronteerd met succesverhalen van generatiegenoten die erin slagen de perfecte baan te vinden of anders wel een eigen bedrijf op te zetten. Als hun eigen loopbaan minder voortvarend gaat, geeft dat stress. Jonge werknemers worden tegenwoordig geconfronteerd met een enorme hoeveel keuzes, ook dat geeft druk. Het is niet voor niks dat twintigers in de burn-out cijfers tegenwoordig oververtegenwoordigd zijn. Als werkgever is het belangrijk daar alert op te zijn.

3. Koester de digitale vaardigheden

Als er één ding is waarin Generatie Z van eerdere generaties afwijkt, is het dat zij zijn opgegroeid in de wereld van digitale media. Er wordt meer en sneller gecommuniceerd dan ooit tevoren. Doordat jongeren zo bekend zijn met de digitale media, kunnen zij hierover nieuwe ideeën aandragen voor de organisatie en hun vaardigheden inzetten. Niet alleen zijn jongeren handig met de sociale media maar zij staan hierdoor ook met veel mensen in contact. Bij vragen of problemen zijn zij gewend om hun netwerk in te schakelen. Ook daarvan kan je als werkgever profiteren.

4. Betrek jongeren bij werk en werkgever

Jonge werknemers kunnen soms wat ongeïnteresseerd overkomen. Ze willen namelijk niet per se een fulltime baan. Het is voor hen ook prima om 30 of 35 uur per week te werken, zodat er ook genoeg tijd overblijft voor andere zaken. Leidinggevenden – die doorgaans uit een andere generatie komen – zijn gewend dat werknemers volledig voor het werk gaan of in ieder geval de indruk wekken dat zij dat doen. Generatie Z werknemers zijn wel degelijk welwillend. Vooral wanneer je hen kan betrekken bij het werk en duidelijk maakt wat het doel is, zullen zij zich voor 200 procent inzetten. De mensen uit deze generatie zijn namelijk gewend om betrokken te worden bij besluiten. In hun gezin kwamen veel beslissingen democratisch tot stand. Op de middelbare school moesten zij hun docenten beoordelen en zelfs op de basisschool mochten zij meepraten over de schoolpleinregels. Wanneer deze generatie door hun managers overal buiten worden gehouden, raken zij snel op de organisatie uitgekeken.

5. Behandel jongeren zoals thuis

Het patroon is dat Generatie X (geboren tussen 1961 en 1980) doorgaans leiding geeft aan Generatie Z. Over het algemeen zijn personen uit Generatie X prima leidinggevenden voor jonge mensen. Zij zijn met hen vertrouwd, want in veel gevallen hebben zij thuis mensen van ongeveer dezelfde leeftijd opgevoed. In de praktijk zie je echter dat de omgang tussen deze generaties wat anders verloopt dan thuis. Leidinggevenden uit deze generatie willen bijvoorbeeld duidelijk laten zien dat zij de baas zijn en hoe hiërarchische verhoudingen liggen. Zo waren ze dat immers gewend toen zij voor het eerst gingen werken. Jonge werknemers zijn vaak zeer sociale mensen die naar beleving zoeken in hun werk. Zij zijn nieuwsgierig naar mensen die hen op gelijkwaardige manier willen vertellen over hun eigen ervaringen en willen graag betrokken worden. Behandel jongeren daarom net zoals je je eigen kinderen zou behandelen. Dat is de beste manier om Generatie Z werknemers te bereiken.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up