Emotionele intelligentie is het geheim van high performance teams

News Detail

Een high performance team krijg je alleen voor elkaar door ‘harde’ doelen te combineren met emotionele intelligentie oftewel soft skills. Mensen zijn geen machines. Excellente sociale vaardigheden en goed omgaan met emoties zijn cruciaal om resultaten behalen. Lees meer waarom dit zo is en hoe dit succesvol combineert.

Mensen zijn sociale wezens die gevoelsmatig reageren op gebeurtenissen. Tijdens het werk worden emoties vaak op een laag pitje gezet en focussen medewerkers zich op de taak. Zij zijn dus taakgericht bezig, maar emoties laten zich niet zomaar wegdrukken en spelen altijd ‘onder water’. Dit is de reden waarom mensen verschillend reageren op eenzelfde gebeurtenis. Reacties komen voort uit onbewuste patronen en aannames en uit persoonlijke waarden.

Emoties gebruiken in plaats van uitsluiten
Wanneer een team niet in de flow is, komt dat vaak omdat er ‘onder water’ zaken spelen. Een medewerker uit het team is het bijvoorbeeld niet eens met een managementbeslissing en is daardoor zo gedemotiveerd dat hij of zij de kantjes ervan af loopt. De vaardigheid om problemen en emoties bespreekbaar te maken, kan de lucht al snel klaren zodat iedereen met vertrouwen en plezier door kan met het project. Doordat gevoelsmatige reacties niet kunnen worden uitgesloten, kun je er maar beter welwillend mee werken zodat het een motiverende en verbindende factor wordt. Wees dus altijd bereid communicatie over emoties, aannames en waarden aan te gaan.

Positieve stress door gedeelde waarden
In de meeste organisaties en in projectteams wordt tegenwoordig de eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop gesteld. Men gaat er van uit dat de goed gekwalificeerde, professionele en betrokken medewerkers zelf aan de bel trekken wanneer er vragen of verbetervoorstellen zijn. ‘Controleren’ als uitgangspunt nemen van het management is ouderwets geworden. Mensen inspireren op ‘waarden’ werkt als een vliegwiel. Het waarom van de organisatie koppelen aan persoonlijke drijfveren: waarom kom ik mijn bed uit? Op de vraag ‘Wie willen wij zijn voor onze klanten?’ kunnen als kernwaarden bijvoorbeeld gekozen worden voor snelheid, respect, aandacht en kwaliteit. Deze vier waarden in gedachten hebben bij iedere klant, kan zeer motiverend werken en zeer tevreden klanten opleveren, wat vaak weer tot nieuwe klanten leidt. Duidelijk communiceren wat de achterliggende bedoeling is van de organisatie of een project kan werknemers in een ‘high performance’ staat doen schieten waarbij er veel positiviteit en goede energie geactiveerd wordt. Mensen worden er nieuwsgierig, innovatief en proactief van. Belangrijk is wel dat na hoog presteren, ook uitgebreid gerust mag worden, want flow ligt dicht bij een negatieve stress ervaring.

Ontwikkel de ‘winners’ mindset
Uit ‘winnen ten koste van alles’ komt meestal een kortstondig en dus geen duurzaam resultaat. Maar ieder spel dat je speelt krijgt extra allure wanneer je er voor gaat om samen te winnen. Wanneer je veel aandacht besteedt aan de motivatie van mensen en aan verbinding en vertrouwen tussen de teamleden, zijn zij bereid snel te leren wanneer de resultaten achter blijven. Een transparante, confronterende performance management rapportage wordt dan een motiverende factor. Een helder doel met een uitdaging net boven ieders ‘kunnen’ een prestatiemotor en een ‘open’ aanspreekcultuur de olie tussen de onderdelen.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Bekijk ons aanbod

Bekijk het overzicht van al onze trainingen en ontdek welk training het beste bij jou past!

Scroll up