Emotionele intelligentie is het geheim van High Performance teams

News Detail

High Performance in je team krijg je alleen voor elkaar door ‘harde’ doelen te combineren met emotionele intelligentie. Mensen zijn geen machines. Excellente sociale vaardigheden en goed omgaan met emoties zijn cruciaal om resultaten te behalen. Lees meer over waarom dit zo is en hoe je deze twee succesvol combineert.

Mensen zijn sociale wezens die gevoelsmatig reageren op gebeurtenissen. Op het werk worden emoties vaak op een laag pitje gezet en focussen mensen zich op de taak. Ze zijn dus taakgericht bezig. Maar emoties laten zich niet zomaar wegdrukken. Die spelen altijd ‘onder water’. Dit is de reden waarom mensen verschillend reageren op eenzelfde gebeurtenis. Reacties komen voort uit onbewuste patronen en aannames, en uit persoonlijke waarden.

Emoties gebruiken in plaats van uitsluiten

Wanneer een team niet in ‘de flow’ is, komt dat vaak omdat er ‘onder water’ zaken spelen. Iemand uit het team is het bijvoorbeeld niet eens met een managementbeslissing en is daar zo gedemotiveerd door, dat hij of zij er de kantjes van af loopt. Of iemand heeft de aanname dat ‘voortrekken’ asociaal is en neemt daardoor een halfslachtige houding aan in zijn of haar taak als projectleider. De vaardigheid om dit bespreekbaar te maken, kan de lucht al snel klaren zodat iedereen met vertrouwen en plezier door kan met het project. Omdat gevoelsmatige reacties niet kunnen worden uitgesloten, kun je er maar beter welwillend mee werken zodat het een motiverende en verbindende factor wordt. Wees dus altijd bereid communicatie over emoties, aannames en waarden aan te gaan.

Positieve stress door gedeelde waarden

In de meeste organisaties en in projectteams wordt tegenwoordig de eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop gesteld. Men gaat er van uit dat de goed gekwalificeerde, professionele en betrokken medewerkers zelf aan de bel trekken als er vragen of verbetervoorstellen zijn. Een organisatie die uit gaat van klantvragen is niet te realiseren door middel van een woud aan regels. ‘Controleren’ als uitgangspunt nemen van het management is ouderwets geworden. Mensen inspireren op ‘waarden’ werkt als een vliegwiel. Het waarom van de organisatie koppelen aan de persoonlijke drijfveer: waarom kom ik mijn bed uit? Op de vraag ‘Wie willen wij zijn voor onze klanten?’ kunnen als kernwaarden bijvoorbeeld gekozen worden voor: snelheid, respect, aandacht en kwaliteit. Deze 4 waarden in gedachten hebben bij iedere klant, kan zeer motiverend werken en zeer tevreden klanten opleveren, wat vaak weer tot nieuwe klanten leidt. Duidelijk communiceren wat de achterliggende bedoeling is van de organisatie of een project kan werknemers doen schieten in de ‘High Performance’ staat, waarin er veel positiviteit en goede energie geactiveerd wordt. Mensen worden er nieuwsgierig, innovatief en proactief van. Belangrijk is dat na hoog presteren, ook uitgebreid gerust mag worden. Want flow ligt dicht bij de negatieve stress-ervaring.

Ontwikkel de ‘winners’ mindset

Uit ‘winnen ten koste van alles’ komt meestal een kortstondig en dus geen duurzaam resultaat. Maar ieder spel dat je speelt krijgt extra allure wanneer je er voor gaat om samen te winnen. Wanneer je veel aandacht besteedt aan de motivatie van mensen en aan verbinding en vertrouwen tussen de teamleden, zijn ze bereid snel te leren wanneer de resultaten achter blijven. Een transparante, confronterende performance management rapportage wordt dan een motiverende factor. Een helder doel met een uitdaging net boven ieders ‘kunnen’ een prestatiemotor en een ‘open’ aanspreekcultuur de olie tussen de onderdelen.

Wij zijn de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap voor mensen met een hbo-wo werk- en denkniveau. In onze intensieve trainingen dagen we je uit op intellect, intuïtie en interactie.

Bekijk ons trainingsaanbod

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Ja, ik meld mij aan
Scroll up