Nieuw leiderschap: 7 tips voor ‘nieuwe leiders’

News Detail

Een nieuwe leider zijn, is niet eenvoudig. Want hoe speel je als leider in op deze veranderde wereld die ook nog eens steeds sneller blijft veranderen? Hoe blijf je rustig, slim, alert en wijs?

Hoe ga je creatief en effectief om met nieuwe ontwikkelingen zoals globalisering, netwerkeconomie, de invloed van sociale media en internet, robotisering, duurzaamheidskwesties, technologische en andere innovaties en mondiger klanten én medewerkers?

Hoe zorg je ervoor dat jouw mensen wendbaar zijn en je organisatie ook? In omgevingen waar belangen en verhoudingen steeds complexer worden, en uitdagingen vanuit de buitenwereld steeds groter en onverwachter, is het de kunst om ervoor te zorgen dat iedereen daar flexibel op inspeelt.

Dat vraagt om een ander soort leiderschap. Bekijk hier de 7 tips voor 'nieuwe leiders':

1. Creëer een open cultuur

Creëer een cultuur waarin eigen initiatief en informeel leiderschap van medewerkers floreert, zodat zij sneller kunnen inspelen op vragen of veranderingen van de klant of in de markt. Dat doe je door een ‘veilige’ omgeving te creëren, waarin mensen zich durven uiten en er naar elkaar wordt geluisterd.

2. Geef medewerkers eigen verantwoordelijkheid

Vertrouw op de expertise en ervaring van medewerkers en geef ze veel eigen verantwoordelijkheid. Je schetst alleen een helder kader waarbinnen mensen gaan werken, en de grote lijn met de te behalen doelen. Doe dat vooral op een bezielende manier door inspirerende uitdagingen te formuleren. Zorg ook voor diversiteit in projectgroepen, teams of afdelingen en stimuleer tegengeluid. Acteer niet als almachtige leider maar geef anderen het podium en verdeel de rol van leider naar gelang situaties daar om vragen. Gevolg is dat mensen meer gedreven en geïnspireerd gaan handelen.

3. Stel ‘Leren’ centraal

Reken mensen niet af op fouten maar stel leren centraal. Alleen dan ontstaan vernieuwende ideeën. Deel ook de uitkomst van mislukte experimenten, zodat iedereen er wijzer van wordt. Geef ook je eigen fouten toe en sta open voor feedback. 'Nieuwe leiders' zijn bereid kritisch naar zichzelf te kijken en zichzelf continue te verbeteren.

4. Excelleer in de ‘menskant’

Weet dat de menskant van leiderschap belangrijk is voor de lange termijn. Combineer dus de ‘hard skills’ moeiteloos met de ‘soft skills’. Ben jij een aansprekende persoonlijkheid die uitstekend kan communiceren en mensen weet te verbinden en uit te dagen? Nieuwe leiders zijn goede luisteraars, Zij stellen hun oordelen uit tot ze alle perspectieven onderzocht hebben, pas daarna nemen zij een beslissing. Haal dus het maximale uit verschillen en wees sensitief voor wat er écht speelt. 'Nieuwe leiders' weten dat een ‘high-performance culture’ verbonden is met authenticiteit. Zij kennen zichzelf, hun gedrag, hun (onbewuste) patronen en hun valkuilen.

5. Stuur op waarden

Inspireer anderen en jezelf door op waarden te sturen. Wanneer je de reden van je bestaan kunt combineren met het 'waarom' van de organisatie ben je intrinsiek gemotiveerd en bereik je meer met meer plezier. Ook klanten voelen dit aan, 'waarden' zijn een belangrijke reden om met een organisatie zaken te doen. Nieuwe leiders zijn hier alert op en weten dit uitstekend te communiceren.

6. Stuur op 'relaties'

Besef dat een organisatie een netwerk van relaties is. Je weet hoe groepsdynamiek werkt, en kunt goed omgaan met positieve en negatieve emoties. Bespeel integer het politieke krachtenveld, en ken het spel van wederzijds beïnvloeden. Zorg er voor dat relaties werkbaar blijven.

7. Durf los te laten

Accepteer dat je niet alle controle over processen en mensen hebt. 'Het huis komt nooit op orde', want telkens gebeuren er dingen die niet in lijn zijn met de verwachting of het doel. En moet je bijsturen. Steeds vaker krijg je te maken met tegenstrijdigheden en ‘en-en’ denken, waardoor het niet eenduidig is wat 'goed' en wat 'fout' is. Pas je dus continu aan en stel je flexibel op. Wees telkens bereid om 'ongebruikelijke stappen' te nemen en ‘oude opvattingen’ te laten schieten. Doe niet moeilijk over dingen loslaten en vertrouw op je intuïtie. Wees juist nieuwsgierig naar meningen en ervaringen van anderen, en integreer dit in je eigen 'kompas' en handelen.

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up